Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Direktorius A. Makarevičius susitiko su Kazachstano Respublikos atstovais

2017 m. sausio 31 d. VšĮ „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius ir plėtros vadovė Virginija Lukšienė dalyvavo susitikime su Kazachstano Respublikos ambasados Lietuvoje ministro patarėju Olzhas K. Toguzbayev ir pirmuoju sekretoriumi Zhandos Saduakassov.

Susitikimo metu direktorius A. Makarevičius išsamiai pristatė „Ekoagros“ vykdomas veiklas, pasidalijo informacija apie įstaigos įtraukimą į  Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse, suteikiant teisę įstaigai vykdyti sertifikavimo ir kontrolės darbus Kazachstane. Pasidžiaugta, kad „Ekoagros“ išduoto pirmojo patvirtinamojo dokumento savininkas – Kazachstano Respublikos ūkininkas Piotras Čepovskis.

Kazachstano Respublikos atstovai O. K. Toguzbayev ir Z. Saduakassov supažindino su ekologinio ūkininkavimo situacija jų šalyje, aptarė aktualius iššūkius, kuriuos patiria ekologiškai ūkininkaujantys arba planuojantys ūkininkauti ūkiai. Šalys aptarė bendradarbiavimo galimybes ekologijos srityje, kurių pagrindas –  patirties bei aktualios informacijos dalijimasis, konsultacijos, specialistų mokymai ir kt.

„Ekoagros“ ir Kazachstano Respublikos atstovų susitikimas dėl šalių bendradarbiavimo galimybių ekologijos srityje

„Nuo šių metų „Ekoagros“ suteikta teisė vykdyti ekologinės gamybos sertifikavimą trečiose šalyse. Įstaiga jau išdavė pirmąjį patvirtinamąjį dokumentą Kazachstano Respublikos ūkininkui, kuris ES rinkose galės realizuoti kviečių ir linų produkciją, kaip ekologinę. Šalių bendradarbiavimas yra labai svarbus aspektas – bendromis jėgomis turime siekti padidinti ūkių produktyvumą, konkurencingumą ir našumą bei patenkinti ekologiškos produkcijos vartotojų poreikius“, - teigia „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius.