ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

„Ekoagros“ dvidešimtasis darbo sezonas – atidarytas

Kaip ir kiekvienais metais, įsibėgėjant pavasariui, ne tik ūkininkai, tačiau ir VšĮ „Ekoagros“ kolektyvas intensyviai ir atsakingai ruošiasi pradėti didžiausius metų darbus. Gegužės 18 dieną įstaigos darbuotojai susirinko aptarti ir pradėti dvidešimtąjį darbo sezoną. Jau netrukus „Ekoagros“ tikrintojai išvyks į ekologinius ūkius atlikti kasmetines patikras.

Išskirtinis dvidešimtasis sezonas

VšĮ „Ekoagros“ 20-ąjį darbo sezoną pasitinka su naujovėmis – naujos galimybės ūkininkams, atnaujintos įstaigos darbo tvarkos taisyklės, patobulintas kontrolės mechanizmas atliekant patikras, imant mėginius, pildant dokumentus. Įstaigos direktorius Antanas Makarevičius džiaugiasi įdiegtomis naujovėmis ir pokyčiais, kurie bus naudingi ekologinių ūkių valdytojams, įstaigos darbuotojams.

„Pirmiausia noriu pasidžiaugti sklandžiai vykusiais 2017 metų sezono atidarymo mokymais, kurie buvo skirti įstaigos darbuotojams: tikrintojams, ekspertams, vadovams – visiems specialistams. Šis kasmetinis susitikimas yra naudingas kiekvienam darbuotojui. Prieš pradedant svarbiausius metų darbus pagrindinis mūsų tikslas – tinkamai paruošti sertifikavimo įstaigos darbuotojus naujam sezonui: atnaujinti jų kompetencijas, supažindinti su pasikeitusiomis teisės aktų naujienomis, pasidalinti gerąja patirtimi ir informacija gauta iš tarptautinių mokymų, seminarų, parodų“, – pažymėjo „Ekoagros“ vadovas A. Makarevičius.

Pirmoji renginio dalis – tikrintojų vidiniai mokymai pagal Bio Suisse reikalavimus, kuriuos vedė įstaigos plėtros vadovė Virginija Lukšienė ir tikrintojai G. Kudarauskas bei E. Akelaitienė. Antroje mokymų dalyje įstaigos direktorius Antanas Makarevičius sveikino darbuotojus pasitinkant jubiliejinį – dvidešimtąjį darbo sezoną, pristatė įgyvendintus darbus ir planuojamus pokyčius. Plėtros vadovė išsamiai pristatė praeitų metų įvykdytas užduotis bei planuojamą plėtrą 2017 metų sezonui. Direktoriaus pavaduotoja Ona Kazlienė darbuotojus supažindino su STT išvadomis dėl korupcijos rizikos analizės įgyvendinimo. Apie mėginių paėmimo reikalavimų įgyvendinimą pagal STT reikalavimus, naują įstaigos internetinį puslapį kalbėjo kokybės vadovas Tomas Demikis.

Filialų, sertifikavimo skyrių vadovai bei kokybės vadovas išsamiai aptarė sistemines klaidas, pasitaikiusias 2016 metų patikrų sezone. III-ojo skyriaus tikrintoja-ekspertė Violeta Hendzelak darbuotojus supažindino su ekologiškų produktų gamybos grandine – realizuojamos produkcijos ir derlingumo atsekamumu. Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo naujoves pristatė IV-jo skyriaus vadovė Inga Urbonavičienė. Telšių filialo vadovas Darius Šion visus supažindino su tikrinimo protokolo pildymo instrukcijų pasikeitimais, tikrintojo darbo gairėmis 2017 m. patikrų sezonui. Apie neatitikčių taikymo pasikeitimus kalbėjo Utenos filialo vadovė Neringa Mažeikytė. Nutarimų pildymo instrukcijas, pasikeitimus, eksperto darbo gaires 2017 m. sertifikavimo sezonui pristatė ekspertė Giedrė Bagdonienė. Mokymų pabaigoje vyko aktyvi darbuotojų diskusija ir kilusių klausimų aptarimas. Buvo teikiami siūlymai darbo gerinimui.

Primename apie naujojo sezono pokyčius

Pirmoji žinia – sertifikavimo ir kontrolės įstaiga vykdys pertikrinimus ir rotuos tikrintojus. „Ekoagros“ veikloje yra įgyvendinamas „keturių akių“ principas – sertifikuojamą ūkį betarpiškai įvertina įstaigos paskirtas tikrintojas, kuris visą informaciją apie tikrinamą ūkį užfiksuoja Ekologinio gamybos tikrinimo protokole, o įstaigos ekspertas ūkį vertina remdamasis tikrintojo nurodytais duomenimis, istorine ūkio informacija bei kitais turimais šaltiniais. Tačiau, siekiant dar labiau didinti skaidrumą ir veiklos efektyvumą, reglamentuotas kasmetinis „Ekoagros“ tikrintojų atliktų didesnės rizikos arba atsitiktine tvarka pasirinktų patikrinimų pertikrinimas. Juos atliks kompetentingi įstaigos atstovai, pavyzdžiui – kokybės vadovas ir kito sertifikavimo skyriaus vadovas, kurie patikrins ūkio subjekto bylas, protokolą ir kt.

Siekiant užtikrinti patikrų šališkumą, nerečiau kaip kas 2 metus bus rotuojami tikrintojai – keistini tikrintojams tikrintini ūkiai bei atidžiai kontroliuojamas ūkių paskyrimo tikrintojams kontrolės mechanizmas.

Dar viena pareiškėjus pasitinkanti naujovė – pokyčiai nutarimuose dėl ekologinės gamybos. Nuo šiol juose dar detaliau atsispindės informacija apie pareiškėjo auginamų / augintų augalų derlingumo bei tręšimo normas. Ekspertai atidžiai vertins, ar pareiškėjo ūkio duomenys atitinka normas bei panaudotos dauginamosios medžiagos kiekio pagrįstumą. Gera žinia – tobulinamos mėginių ėmimo procedūros bei dokumentacijos patikra. Tikrintojui imant mėginį, jo atrinkimo akte bus nurodomas ir detaliai aprašomas sprendimas bei motyvai paimti mėginį. Įstaigos ekspertai vertindami surinktus duomenis, detaliai analizuos tikrintojo nurodytas priežastis dėl sprendimo paimti mėginius pagrįstumą. Taip pat priimtas sprendimas tikrintojams dar atidžiau tikrinti pareiškėjo buhalterinės apskaitos ir kitus su sertifikavimo sritimi susijusius dokumentus.