Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

„Ekoagros“ pozicija vykdyti ekologinės gamybos sertifikavimo veiklą Rusijoje – plečiasi

VšĮ Ekoagros direktorius Antanas Makarevičius, II-ojo sertifikavimo skyriaus vadovas Timas Trubila ir plėtros vadovė Virginija Lukšienė š. m. vasario 7-10 d. dalyvavo Maskvoje vykusiose tarptautinėse parodose „Prodekspo 2017“ ir „AgroFarm“. Kelias dienas trukusių parodų metu, įstaigos atstovai aplankė mugių dalyvių stendus, klausėsi seminarų, paskaitų, dalyvavo svarbiuose įstaigai susitikimuose, kurių metu užmezgė kontaktus su potencialiais Rusijos ekologinės produkcijos gamintojais bei aptarė sertifikavimo darbų atlikimo galimybes Rusijos ūkiuose.

24-ojoje tarptautinėje maisto produktų parodoje „Prodekspo 2017“ dalyvavo apie 2000 dalyvių iš 60 šalių. „Ekoagros“ atstovai ne tik susipažino su mugės dalyvių gaminamais maisto produktais, gėrimais ir žaliava jų gamybai, tačiau ir aktyviai dalyvavo seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose, apvalaus stalo diskusijose. „Vienas svarbiausių tikslų parodoje buvo užmegzti kontaktus su Rusijos gamintojais, kurie gamina arba planuoja gaminti ekologišką produkciją. „Prodekspo 2017“ metu vyko IV-oji tarptautinė EkoBioSalon paroda, kurios metu dalyvavome keliose mums aktualiose diskusijose ir susitikimuose su ECO BIO centro atstovais, kurie akcentavo, jog Rusijoje formuojasi ekologiškų produktų poreikis. Jam patenkinti yra visos galimybės – didelis kiekis nenaudojamų žemių, kurių paruošimas ekologinei gamybai galėtų būti ne toks ilgas ir sudėtingas. Šalis gali būti pasiruošusi patenkinti ne tik vidaus poreikius, bet ir eksportuoti produkciją į užsienį. Esminė problema proveržiui – ekologinės produkcijos gamintojams trūksta žinių, patirties, stokojama šiuolaikinių technologijų ir įrangos. Todėl bendradarbiavimas su užsienio partneriais ir specialistų pritraukimas turi didelę įtaką ekologinės produkcijos gamybai Rusijoje“, - teigia VšĮ „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius.

Rusijos nacionalinės gamintojų ir vartotojų ekologiškos produkcijos sąjungos iniciatyva įvyko susitikimas su sąjungos vykdančiuoju direktoriumi Oleg Mironenko, Rusijos kontrolės įstaigos „Organik Ekspert“ direktoriumi Andrej Lysenkov ir žemės ūkio produkcijos gamintojo GK „Agranta“ generaliniu direktoriumi Ivan Moskvin-Tarhanov. Susitikimo metu buvo aptarta ekologinio ūkininkavimo situacija Rusijoje, „Ekoagros“ ir sąjungos narių bendradarbiavimo bei sertifikavimo darbų vykdymo galimybės šioje šalyje.

Pasak „Ekoagros“ vadovo, ES ekologinis ženklas Rusijoje turi didelį vartotojų pasitikėjimą, yra sparčiai populiarėjantis, todėl taip ženklinti produktai vis lengviau randa kelią į vartotojų krepšelius. Šiuo metu Rusijoje naudojamas nesistemingas ir chaotiškas „eko“ ir „bio“ sąvokų vartojimas, produktai dažniausia yra ženklinami neturint atitikties sertifikato. Susitikimo metu buvo nutarta suderinti ir artimiausiu metu pasirašyti susitarimą dėl bendradarbiavimo tarp abiejų įstaigų, kurio pagrindas – informacijos mainai ekologinės gamybos sertifikavimo srityje, konsultacijos ir specialistų mokymai.

Parodoje „AgroFarm“ dalyvavo daugiau nei 400 gyvulininkystės ir paukštininkystės įmonių: mėsos perdirbėjai, pieno pramonės įmonės iš Rusijos ir iš 28 pasaulio šalių. Parodos metu vyko konferencija, kurioje buvo pristatyta naujausia informacija apie žemės ūkio produktų gamybą, gyvulininkystę, paukštininkystę, įvairias žemės ūkio paslaugas ir kt. Taip pat vyko šiuolaikinės įrangos, naujausių technologijų ir maisto saugojimo, šėrimo ir gyvulių gerovės užtikrinimo sąlygų prezentacijos. Tradiciškai buvo organizuojama Rusijos ir užsienio gyvulių veislių paroda. „Šioje parodoje didelį dėmesį skyrėme tiems parodos dalyvių stendams, kuriuose buvo pristatomi mobilūs laboratoriniai aparatai, padedantys ekologinio ūkio patikros metu (pačiame ūkyje) atlikti ekologinės produkcijos tyrimus. Vieni iš tokių preparatų – greitas tetraciklino, chloramfenikolio, streptomicino ir betalaktamio antibiotikų pėdsakų nustatymas piene“, akcentavo A. Makarevičius.

Kelias dienas vykusių parodų metu, įstaigos atstovai gavo daug naudingos informacijos apie Rusijos ekologinės rinkos potencialą, problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria ekologiškai ūkininkaujantys ūkio subjektai. Rusijos, kaip potencialiai stiprios rinkos dalyvės ekologiniame sektoriuje vaidmuo – akivaizdus,  tad užmegzti tiesioginiai kontaktai, aptartos bendradarbiavimo galimybės padės stiprinti „Ekoagros“ pozicijas rinkoje, vykdant ekologinės gamybos sertifikavimo veiklą Rusijoje. Artimiausiu metu numatytas pasirašyti bendradarbiavimo susitarimas su Rusijos sertifikavimo įstaiga. Tai labai svarbus žingsnis „Ekoagros“ veiklos plėtrai Rusijoje.