ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

„Ekoagros“ sezono pradžią lydi naujovės ir pasikeitimai

Jubiliejinį – dvidešimtą darbo sezoną VšĮ „Ekoagros“ pasitinka su naujovėmis – naujos galimybės ūkininkams, atnaujintos įstaigos darbo tvarkos taisyklės, patobulintas kontrolės mechanizmas atliekant patikras, imant mėginius, pildant dokumentus. Apie šias inovacijas kalbamės su įstaigos direktoriumi Antanu Makarevičiumi.

Didžiausiems metų darbams verta pasiruošti iš anksto

Kaip ir kiekvienais metais, įsibėgėjant pavasariui, ūkininkai intensyviai ir atsakingai ruošiasi didžiausiems metų darbams. „Darbų gausoje, tenka priminti, jog ūkio subjektai, ketinantys sertifikuoti gamybą kaip ekologinę arba pagal nacionalinę žemės ūkio maisto ir kokybės sistemą (NKP), iki birželio 6 d. turi pateikti paraišką dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius. Paraiškos priimamos seniūnijose arba teikiamos elektroniniu būdu (naudojantis elektronine bankininkyste). Ekologiškai arba pagal NKP ūkininkaujantys žemdirbiai turi užpildyti lenteles – atitinkamai pažymėti visus laukus, kuriuos pageidauja einamaisiais metais sertifikuoti“, - akcentavo įstaigos vadovas Antanas Makarevičius.

Pasikeitimai ir naujienos ekologinio žemės ūkio taisyklėse

Kalbant apie pasikeitimus ir naujoves ekologinio žemės ūkio taisyklėse, pirmiausia „Ekoagros“ vadovas pažymėjo, jog sertifikuojamuose laukuose (išskyrus daugiamečių augalų ir vaistažolių laukus) turi būti parengta ir įgyvendinama ekologiniam ūkininkavimui tinkama augalų kaita, privalomai pasirenkant taikyti vieną iš šių priemonių: auginti pupinius augalus ar jų mišinius kaip žaliąjį pūdymą; auginti daugiamečių pupinių žolių augalus ar vyraujančių daugiamečių pupinių žolių augalų mišinius. Augalai kiekviename lauke turi būti auginami vieną kartą per penkerių metų laikotarpį (penkeri metai pradedami skaičiuoti nuo 2015 m.). Vieną kartą per penkerius metus sertifikuojamuose plotuose (išskyrus sodus, uogynus, vaistažoles, pievas ir ganyklas daugiau kaip 5 m.) reikia atlikti agrocheminius dirvožemio tyrimus. Laukai, kuriuose ūkio subjektai nevykdys dirvožemio tyrimų ir tręšimo reikalavimų, šie plotai sertifikuojant bus įvardijami kaip „nesilaikoma dirvožemio gerinimo reikalavimų“.

Dar vienas svarbus pokytis – pasikeitė kai kurių gyvūnų, laikomų suaugusiais, amžius: galvijai nuo 12 mėn., avys nuo 7 mėn., triušiai nuo 6 mėn., o sertifikuojamus galvijus nedidelių ekologinės gamybos ūkių tvartuose rišti galima tik gavus Žemės ūkio ministerijos leidimą.

Naudodamiesi Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) (internetinė prieiga https://zumis.lt) arba raštu kasmet pagal sertifikavimo įstaigos nustatytą formą prašoma pateikti informaciją sertifikavimo įstaigai einamaisiais metais iki sausio 15 d. apie visą praėjusiais metais užaugintą / pagamintą ekologinės gamybos būdu ir patiektą rinkai produkciją, nurodant jos rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius. Taip pat A. Makarevičius pridūrė, jog atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, bus koreguojama neatitikčių vertinimo procedūra, kurios naujausia versija skelbiama internetiniame puslapyje www.ekoagros.lt.

 „Ekoagros“ veiklos srityse taip pat pasikeitimai

Perspektyvios idėjos per 20 veiklos metų išaugo į savarankišką ir sėkmingai veikiančią įstaigą, kurios pagrindiniai tikslai – tinkamai įgyvendinti sertifikavimo įstaigoms keliamus reikalavimus: būti nešališkiems atliekant ūkio subjektų sertifikavimą ir kontrolę bei prisiimti atsakomybę už atliekamos veiklos efektyvumą, kokybę. „Per 20 veiklos metų, sėkmingai išplėtojome įstaigos veiklą ekologinės augalininkystės sertifikavimo, neatitikčių vertinimo, ekologinės gamybos ūkių rizikos valdymo, mėginių atrinkimo, apeliacijų nagrinėjimo, bičių produktų ir jų mišinių sertifikavimo pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą srityse. Pastaraisiais metais itin suaktyvinome bendradarbiavimą su užsienio šalimis. Šiandien „Ekoagros“ sėkmingai vykdo patikrinimus pagal privačių standartų reikalavimus: DEMETER, BIO SUISSE, KRAV, NATURLAND, BIOLAND, NOP, kosmetikos CCPB ir NATRUE, tekstilės GOTS ir TE. Iš tiesų didelį dėmesį skiriame išoriniams procesams, pareiškėjams, vartotojams, tarptautiniam bendradarbiavimui. Siekdami būti novatoriška įstaiga, šiais metais ketiname įgyvendinti dar daugiau naujovių bei pokyčių įstaigos veiklos srityse“, - atskleidė sertifikavimo ir kontrolės įstaigos direktorius Antanas Makarevičius.

Sakoma, kad pokyčiai – visada gerai

„Kiekvienais metais keliame sau ambicingus tikslus, kaip ir minėjau – nuo ekologinių ūkių plėtros iki tarptautinio pripažinimo. Dirbdamas šioje įstaigoje ketverius metus nuolat bendrauju su pareiškėjais, vartotojais, kitų institucijų atstovais, užsienio partneriais todėl atsižvelgiant į mums svarbių grupių nuomones, šiais metais išsikėlėme dar didesnius tikslus – griežtinti įstaigos veiklos taisykles, siekiant užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą, vartotojų aprūpinimą, o kartu mažinti aplinkos taršą bei dar aktyviau saugoti biologinę įvairovę“, - sakė „Ekoagros“ vadovas.

Pirmoji žinia – sertifikavimo ir kontrolės įstaiga vykdys pertikrinimus ir rotuos tikrintojus. „Ekoagros“ veikloje yra įgyvendinamas „keturių akių“ principas – sertifikuojamą ūkį betarpiškai įvertina įstaigos paskirtas tikrintojas, kuris visą informaciją apie tikrinamą ūkį užfiksuoja Ekologinio gamybos tikrinimo protokole, o įstaigos ekspertas ūkį vertina, remdamasis tikrintojo nurodytais duomenimis, istorine ūkio informacija bei kitais turimais šaltiniais. Tačiau, siekdami dar labiau didinti skaidrumą ir veiklos efektyvumą, reglamentavome kasmetinį „Ekoagros“ tikrintojų atliktų didesnės rizikos arba atsitiktine tvarka pasirinktų patikrinimų pertikrinimus. Juos atliks kompetentingi įstaigos atstovai, pavyzdžiui – kokybės vadovas ir kito sertifikavimo skyriaus vadovas, kurie patikrins ūkio subjekto bylas, protokolą ir kt. Taip pat norėdami užtikrinti patikrų šališkumą, nerečiau kaip kas 2 metus rotuosime tikrintojus – keisime tikrintojams tikrintinus ūkius bei atidžiai kontroliuosime ūkių paskyrimo tikrintojams kontrolės mechanizmą.

Dar viena pareiškėjus pasitinkanti naujovė – pokyčiai nutarimuose dėl ekologinės gamybos. Nuo šiol juose dar detaliau atsispindės informacija apie pareiškėjo auginamų / augintų augalų derlingumo bei tręšimo normas. Ekspertai atidžiai vertins, ar pareiškėjo ūkio duomenys atitinka normas bei panaudotos dauginamosios medžiagos kiekio pagrįstumą.

Gera žinia – tobulinamos mėginių ėmimo procedūros bei dokumentacijos patikra. Tikrintojui imant mėginį, jo atrinkimo akte bus nurodomas ir detaliai aprašomas sprendimas bei motyvai paimti mėginį. Įstaigos ekspertai vertindami surinktus duomenis, detaliai analizuos tikrintojo nurodytas priežastis dėl sprendimo paimti mėginius pagrįstumą. Taip pat priimtas sprendimas tikrintojams dar atidžiau tikrinti pareiškėjo buhalterinės apskaitos ir kitus su sertifikavimo sritimi susijusius dokumentus. Ne tik į ekologinį ūkininkavimą, tačiau ir į bendruosius reikalavimus bus kreipiamas dėmesys. Kilus įtarimams dėl netinkamai vykdomų veiklų, informacija bus perduota atitinkamoms institucijoms – mokesčių inspekcijai, darbo inspekcijai, veterinarijos tarnybai ir kt.

Naujovės diegiamos siekiant atverti naujas rinkas

„Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius sakė, jog ūkio subjektai, norintys savo produktus vadinti ekologiškais ir ženklinti ženklu „Ekologinis žemės ūkis“, privalo atitikti reikalavimus, nustatytus ekologinį ūkininkavimą reglamentuojančiuose ES ir nacionaliniuose teisės aktuose. Norintieji savo produktus ženklinti ženklu „Kokybė“, privalo atitikti reikalavimus, nustatytus nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Dėmesys pareiškėjams, pokyčiai įstaigos veikloje reikalingi tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas sprendimų priėmimas ir kontrolės funkcijų atskyrimas. „Atsižvelgiant į pasaulines tendencijas, ekologiškos produkcijos poreikis kasmet dvigubėja, tad perspektyvos yra tikrai neblogos. Tikėtini ir galimi įvairūs lėtesnio augimo niuansai – paramos dydžiai, pasitaikantys pažeidimų atvejai, tačiau bendra augimo tendencija ir augantis kokybiškų produktų poreikis leidžia galvoti apie šviesią sektoriaus ateitį. Bendradarbiaudami su Žemės ūkio ministerija, Lietuvos ekologinių ūkių asociacija ir kitomis institucijomis, siekiame Lietuvos ūkininkams parodyti naujoves, suteikti dar didesnes galimybes pasaulinėse rinkose, todėl dėmesys, kontrolė ir skaidrumas yra mūsų įstaigos prioritetas“, - pabrėžė vadovas.