Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Nepaisant pasaulinės ekologiškų produktų rinkos kasmetinio spartaus augimo tendencijos, Lietuvoje 2020 m. sertifikuotos ekologiškai dirbamos žemės plotas mažėjo pirmą kartą nuo 2014 m. 2020 metais ekologiško ploto vidurkis mažesnis nei vidutinis ES ir siekia 8,1 proc. nuo viso pernai Lietuvoje deklaruotų žemės ūkio naudmenų ploto. Mažėjo pareiškėjų, užsiimančiųjų pirmine ekologine gamyba (187 pareiškėjų), tačiau šiek tiek augo pareiškėjų, vykdančių ekologiškų produktų tvarkybą (21 pareiškėju daugiau), skaičius.

2020 m. buvo sertifikuota iš viso 2566 ekologinės gamybos ūkio subjektai ir jiems išduoti arba palikti galioti sertifikavimą patvirtinantys dokumentai. Sertifikuoti 2242 ūkio subjektai, užsiimantys pirmine gamyba, bendras sertifikuotas plotas sudarė 240023,91 ha. Per ataskaitinius metus sertifikuotų ūkio subjektų skaičius sumažėjo 187, taip pat 6607,77 ha sumažėjo ir sertifikuotas plotas. Įstaiga kontroliavo ir sertifikavo ir 324 produktų tvarkymo (perdirbimas, prekyba, importas, eksportas) ūkio subjektus.

Ekologiškai ūkininkaujančių ūkio subjektų skaičiaus ir sertifikuoto ploto kitimas 2004–2020 m.

(pirminė gamyba) (PLOTAS NURODYTAS ĮSKAIČIUOJANT ŽUVININKYSTĖS ŪKIO SUBJEKTŲ PLOTĄ)

 
 

Sertifikuoto ploto struktūra  procentais 2020 m. (pirminė ekologinė gamyba)

2020 m. taip pat sertifikuota: 28 ūkio subjektuose bitininkystės sritis (1265 bičių šeimos); 22 ūkio subjektuose laukinių augalų rinkimo sritis (rinkimo teritorijos plotas 35495,55 ha); 12 ūkio subjektų akvakultūros sritis (tvenkinių sertifikuotas plotas 4453,58 ha).

Per 2020 m. 966 ūkio subjektuose buvo laikomi ir sertifikuojami gyvūnai. Sertifikuotų gyvūnų skaičius vienetais pagal gyvūnų grupes pasiskirstė taip:

Melžiamos karvės   13404
Žindenės karvės   12647
Buliai reproduktoriai   447
Galvijų prieauglis   33104
Arkliai   428
Ožkos   677
Avys   20244
Kiaulės   172
Elniniai gyvūnai   905
Paukščiai   11788
 

2020 m. derliai (pirminė ekologinė gamyba, visa Lietuva pagal rajonus)

2020 m. sertifikuoti plotai ir gyvūnai (pirminė ekologinė gamyba, visa Lietuva pagal rajonus)

Kokius produktus galima vadinti ekologiškais?

Pastaruoju metu ekologiškas gyvenimo būdas pasaulyje sparčiai populiarėja, tačiau kalbant apie maisto produktus sąvokos „ekologiškas“, „sveikas“, „natūralus“ vis dar painiojamos. Taigi kokius produktus iš tiesų galima vadinti ekologiškais? Svarbiausias skirtumas tarp šių produktų – natūralių produktų gamyba nėra kontroliuojama ir produktai specialiai neženklinami, o ekologiškų produktų gamyba kontroliuojama ir produkcija ženklinama.

Be priedų, chemijos ir GMO

Per pastaruosius penkiasdešimt metų į maistą imta dėti net kelis tūkstančius naujų cheminių priedų. Dažnam mieliau pirkti produktą, kurio išvaizda ir spalva nepriekaištinga, kuris lėčiau genda. Tai ir yra pagrindinės priežastys, dėl kurių į maistą dedama sintetinių priedų ir cheminių medžiagų. Tačiau tokios medžiagos yra kenksmingos. Geriausias būdas jų išvengti – kiek įmanoma dažniau rinktis ekologiškus produktus.

Kuo ypatingi ekologiški produktai? Jų sudėtyje nėra sintetinių maisto priedų – dažiklių, saldiklių. Jie neužteršti cheminėmis medžiagomis – pesticidų likučiais, antibiotikais, hormonais. Juose nėra genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), kuriuos draudžiama naudoti ne tik šių produktų gamyboje, bet ir gyvuliams duodamuose pašaruose.

Ekologiški – tik sertifikuoti

Kad vartotojai būtų tikri, jog perka ekologiškus produktus, ši produkcija griežtai kontroliuojama ir sertifikuojama. Visi su ekologiškais produktais dirbantys ūkio subjektai yra įtraukti į kontrolės sistemą, jų veikla tikrinama, o produktai sertifikuojami.

Pagrindinius reikalavimus ekologiniam sektoriui nustato Europos Komisija, taisykles rengia Žemės ūkio ministerija, o sertifikavimą ir kontrolę vykdo VšĮ „Ekoagros.

Atpažįstamas pagal ženklus

Ekologišką maistą lengva atpažinti dėl išskirtinio ženklinimo. Visi supakuoti ekologiški produktai paženklinti ES ženklu – žalios spalvos stačiakampiu, kurio viduryje yra lapas iš baltų žvaigždžių. Greta šio dedamas ir nacionalinis ženklas, kuris privalomas ant visų mūsų šalyje pagamintų ir supakuotų ekologiškų produktų.

Fasuotas ekologiškas produktas visada bus paženklintas etikete, kurioje yra ekologinės gamybos logotipas, gamintojo ar pardavėjo pavadinimas, kontrolės įstaigos kodas (LT-EKO-001), ekologiškos sudėtinės dalys, informacija apie gaminio kilmę (ES arba ne ES žemės ūkis).

Nefasuotus ir neženklintus produktus gali parduoti tik ūkininkai, pateikiantys ekologiškumą įrodantį dokumentą – sertifikatą.

Saugus žmogui ir aplinkai

Ekologinė gamyba – tai toks gamybos būdas, kai naudojamos natūralios medžiagos ir procesai. Šios gamybos tikslas – ne tik gaminti saugų ir kokybišką produktą žmogui, bet ir saugoti aplinką, dirvožemio derlingumą, taupiai naudoti išteklius.

Ekologiniuose ūkiuose dirvožemis tręšiamas natūraliomis trąšomis. Perdirbimo metu siekiama išsaugoti produktų ir sudedamųjų dalių maistinę vertę ir kokybę. Rinkdamiesi ekologiškus produktus rūpinamės ne tik savo, bet ir aplinkos sveikata.

Kontrolės sistema

Ekologinė gamyba apima visus etapus – nuo pirminės produkto gamybos iki perdirbimo, saugojimo, transportavimo, pardavimo ar tiekimo vartotojui.  

Pagal teisės aktų reikalavimus, kiekvienas ūkio subjektas, vykdantis ekologinę gamybą, kasmet privalomai patikrinamas vietoje. Dar ne mažiau kaip 10 proc., atrinktų pagal rizikos įvertinimą, yra tikrinama papildomai. Jeigu tikrinant randama draudžiamų medžiagų, prarandama teisė realizuoti produkciją kaip ekologišką.

VšĮ „Ekoagros“ informacija

  

VšĮ „Ekoagros“ projektas „Ekologinė ir nacionalinės kokybės produktų gamyba: geroji patirtis ir naudingų žinių sklaida“

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“

Projekto santrauka

Projektas skirtas skatinti ekologinės ir nacionalinės kokybės produktų gamintojų skaičiaus augimą Lietuvoje.

To siekiama skleidžiant informaciją apie ekologinės ir nacionalinės kokybės produktų gamybos reikalavimus, sertifikavimą, sektoriaus plėtrą ir jo augimo skatinimą per KPP priemones, dalijantis su žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyviais KPP įgyvendinimo gerąja patirtimi ir didinant jos patrauklumą, skatinant įsitraukimą į žemės ūkio gamybos ir kaimo plėtros procesus, didinant apskritai viso žemės ūkio sektoriaus patrauklumą, taip pat plečiant plačiosios visuomenės žinias apie žemės ūkio ir kaimo plėtros sektorių, KPP, jos dalyvius ir jos įgyvendinimo metu sukurtą naudą.

Įgyvendinant projektą suplanuota sukurti 10 filmukų. Iš jų 9 skirti atskiroms žemės ūkio ir maisto gamybos sritims. Vienas skirtas plačiajai visuomenei ir pristato ekologiškų produktų savybes. Šis filmukas rugsėjo mėn. 10 dienų transliuojamas viešajame transporte dešimtyje Lietuvos miestų.

Visi vaizdai filmuoti „Ekoagros“ pareiškėjų ūkiuose ir įmonėse.

Filmukas „Ekologinė augalininkystė: javų auginimas“

Rengiamas

Filmukas „Ekologinė augalininkystė: sodininkystė ir uogininkystė“

Rengiamas

Filmukas „ Ekologinė augalininkystė: daržininkystė“

Rengiamas

Filmukas „Ekologinė gyvulininkystė“

https://www.youtube.com/channel/UC_yvIL8mBw0KfeNfHYLcudg

Filmukas „Ekologiškų produktų tvarkyba (perdirbimas / prekyba)“

Rengiamas

Filmukas „Ekologinė bitininkystė“

Rengiamas

Filmukas „Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminami bičių produktai“

Rengiamas

Filmukas „Ekologiškų laukinių augalų rinkimas“

Rengiamas

Filmukas „Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą auginami vaisiai, uogos ir daržovės“

Rengiamas

Filmukas „Kuo ypatingi ekologiški produktai (filmukas plačiajai visuomenei, rodomas viešajame transporte)“

https://www.youtube.com/channel/UC_yvIL8mBw0KfeNfHYLcudg

  

„Ekoagros“ projektą įgyvendina 2021-06-01–2021-10-29

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA