Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Ketvirtus metus iš eilės tarptautinės ekologiškų produktų parodos BIOFACH 2017 dalyviai – „Ekoagros“

2017 m. vasario 15-18 dienomis VšĮ „Ekoagros“ atstovai dalyvavo Niurnberge (Vokietijoje) vykusioje ekologiškų produktų parodoje BIOFACH 2017. Tarptautinėje natūralaus maisto mugėje – Lietuvos įmonių jungtinis stendas, kuriame susirinkusiems parodos dalyviams ir svečiams „Ekoagros“ darbuotojai teikė informaciją apie įstaigos sertifikavimo paslaugas, vykdomas veiklas Lietuvoje, bendradarbiavimą su užsienio šalimis. Įstaigos darbuotojai aktyviai dalyvavo susitikimuose su kitų šalių sertifikuojančiomis institucijomis, lankėsi tiksliniuose seminaruose, dalyvavo diskusijoje apie ekologišką ūkininkavimą, ekologiškos produkcijos gamybą.

„Jau ketvirtus metus iš eilės dalyvaujame tarptautinėje ekologiškų produktų parodoje „Biofach 2017“. Ši mugė – ideali vieta pamatyti rinką, susitikti su ekologinio sektoriaus atstovais, užmegzti naujus kontaktus. Keturias dienas vykusios parodos metu atstovavome „Ekoagros“ jungtiniame Lietuvos įmonių stende. Iš tiesų sulaukėme daug lankytojų: bendravome su esamais partneriais taip pat užmezgėme nemažai naujų kontaktų. Nuoširdžiai noriu pasidžiaugti, jog mūsų įstaiga šiandien yra Lietuvos „vizitinė kortelė“, kuri pasauliniu mastu viešina šalies pasiekimus ekologiniame sektoriuje. Ne paslaptis, kad pastaraisiais metais ekologinė žemdirbystė tiek ES, tiek ir Lietuvoje plečiasi. Kaip žinia, Bendrija siekia iki 2030-ųjų bent 50 proc. visų ūkių paversti ekologiniais. Lietuva – ne išimtis, ekologinių ūkių skaičius didės ir pas mus, todėl turime dar labiau skatinti ekologinę žemdirbystę, kooperuotis, kad galėtume išlikti konkurencingi rinkoje. Džiaugiuosi įstaigos darbuotojų aktyvumu ir motyvacija. Tikiu, jog dalyvavimas šioje ir kitose parodose, tarptautinėse konferencijose ar susitikimuose padės sukurti stabilią kooperacijos schemą, kuri sudarys galimybes ekologinę gamybą vykdantiems sertifikuotiems ūkio subjektams būti dar konkurencingesniais pasaulio rinkose teikiant aukščiausios kokybės ekologišką produkciją“, - pažymi „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius.

„Biofach 2017“ metu „Ekoagros“ darbuotojai dalyvavo įvairiuose susitikimuose, kėlė kvalifikaciją tiksliniuose seminaruose ir mokymuose, skirtuose su ekologišku ūkininkavimu bei ekologiškos produkcijos gamyba susijusiomis temomis. Svarbių susitikimų metu sustiprinti bendradarbiavimo ryšiai su esamais partneriais, kitų sertifikavimo įstaigų atstovais.

Tarptautinėje parodoje, „Ekaogros“ darbuotojai pirmiausia susitiko su Vokietijos sertifikavimo įstaigos ABCERT atstovais. Susitikime aptarti Bioland asociacijos reikalavimai, šalių bendradarbiavimo galimybės 2017 metais,  sertifikavimo eiga, mėginių rezultatai, darbų atlikimo procesai. Įstaigos atstovai taip pat dalyvavo svarbiame susitikime su Global G.A.P vyriausiuoju ekspertu ir mokymų vadovu. Šalys aptarė „Ekoagros“ galimybės siekti tapti akredituota kontrolės įstaiga pagal šį gerosios žemės ūkio praktikos nepriklausomą sertifikavimo standartą (Global G.A.P), kurios nariais šiandien yra gamintojai net iš 120 šalių.

Kitas svarbus įstaigai susitikimas vyko su USDA Organic akreditacijos ir tarptautinės veiklos departamento vyriausiuoju auditoriumi Lars Crail. Susitikimo metu dar kartą buvo pasidžiaugta „Ekoagros“ suteikta akreditacija ekologinę gamybą sertifikuoti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento Nacionalinės Organinės Programos (NOP) reikalavimus. Bendradarbiavimo galimybės taip pat buvo aptartos su atstovais iš Indijos – CIED LABS, BIO Austria valdymo departamento vadove, Demeter International atstove.

Susitikime su Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH (KIWA) regionine vadove ir sertifikuotoja Birgitt Boor aptartos sutarties tarp KIWA ir „Ekoagros“ vykdymo sąlygos, patikros protokolų teikimo tvarkos pakeitimai ir dokumentacijos atnaujinimo klausimai. Sutarta tęsti sėkmingą bendradarbiavimą tarp sertifikavimo įstaigų, dalintis gerąja patirtimi ir informacija.

Susitikimo metu su Biosanica Manufaktur GmbH įmonės direktoriumi Manuel Fiedler buvo diskutuota apie ekologinių sodų valdytojus Lietuvoje. Šiais ir kitais metais Biosanica ketina Lietuvoje supirkti 2000 tonų obuolių, investuoti į Eko-sodininkų mokymus. Susitikimo metu su įmonės Organic Services GmbH direktoriumi Frank Gerriets ir projektų vadove Annette Sutter buvo aptartos įstaigų veiklos bei technologiniai sprendimai ekologijos srityje.

Taip pat vyko susitikimas su Naturland asociacijos tarptautinių santykių koordinatore Christiane Höcherl, su kuria buvo aptarti tikrintojų įgaliojimai ir Naturland kokybės užtikrinimo reikalavimai. „Ekoagros“ darbuotojai buvo susitikę ir su KRAV standarto atstovais aptarti bendradarbiavimo galimybių. Su Eurofins laboratorijos atstovais buvo svarstomas klausimas dėl laboratorinių tyrimų rezultatų išvadų skirtumų. Susitikime su Italijos sertifikavimo įstaiga CCPB buvo aptarti klausimai susiję su kosmetikos sertifikavimu pagal ekologiškos kosmetikos CCPB standartą.

Ekoagros darbuotojai taip pat dalyvavo seminaruose-mokymuose: „Importuojamų ekologiškų produktų patikrinimo sertifikatų (COI) išdavimas TRACES sistemoje“, „Ekologinę gamybą sertifikuojančių įstaigų akreditavimas – sistemos, patirtis ir į riziką orientuota priežiūra“, „Ekologinio žemės ūkio pasaulis Biofach 2017“ ir kt. Po seminarų sertifikavimo įstaigų atstovai diskutavo aktualiais klausimais.