Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS VADOVUI / VADOVEI

VšĮ „Ekoagros“ (adresas: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas; įmonės kodas 259925770) – viešasis juridinis asmuo, veikiantis ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (toliau – NKP) pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse, skelbia konkursą

SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS VADOVUI / VADOVEI

Darbo pobūdis:

 • planuoti ir organizuoti skyriaus darbą – paskirstyti užduotis darbuotojams ir kontroliuoti jų vykdymą;
 • užtikrinti skyriaus darbo kokybę;
 • užtikrinti sertifikavimo procesų pagal ekologinės gamybos teisės aktų reikalavimus kontrolę;
 • užtikrinti koregavimo veiksmų audito metu nustatytoms neatitiktims įgyvendinimą bei imtis prevencinių veiksmų siekiant išvengti neatitikčių;
 • rengti skyriaus veiklos ataskaitas ir suvestines;
 • bendradarbiauti su valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis ekologinės gamybos sertifikavimo srities klausimais;
 • atstovauti įstaigai valdžios institucijose;
 • rengti įstaigos vidinius dokumentus;
 • atsakingiems asmenims teikti informaciją, susijusią su vykdoma veikla;
 • nustatyta tvarka atlikti pavaldžių darbuotojų darbo kokybės, kompetencijų vertinimą;
 • rengti informacinę medžiagą ekologiškų produktų tvarkymo, importo ir NKP tvarkybos įmonių sertifikavimo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis maisto technologijų studijų krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo maisto produktų gamyboje patirtis;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo sertifikavimo veikloje patirtis;
 • Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių ekologinę gamybą bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybą, išmanymas;
 • puikus sertifikavimo procesų ir schemų išmanymas;
 • rusų ir anglų kalbų mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • gebėjimas efektyviai valdyti ir sisteminti informaciją bei spęsti iškilusias problemas;
 • vadovavimo komandai įgūdžiai.

Privalumai: 

 • patirtis dirbant su elektroninėmis dokumentų valdymo ir kt. sistemomis;
 • gebėjimas analizuoti teisės aktus;
 • atidumas, gebėjimas vykdyti tyrimus, analizuoti duomenis.

Įstaiga siūlo:

 • profesinio tobulėjimo galimybes ir mokymus;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
 • skiepus nuo erkinio encefalito, gripo;
 • visas reikalingas darbo priemones ir socialines garantijas;
 • nuo kompetencijų priklausantį atlyginimo priedą.

Siūlomas darbo užmokestis nuo 1858 Eur iki 2602 Eur (pagal koeficientą 10.5) neatskaičius mokesčių.

 

Norinčius dalyvauti konkurse prašome per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos (iki 2021 m. lapkričio 10 d.) pateikti šiuos dokumentus*:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, užsienio kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių pažymų, išduotų akredituotos institucijos, kopijas, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dokumentai teikiami el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 615 75616 arba el. paštu info@ekoagros.lt

*Siųsdami savo dokumentus Jūs sutinkate, kad VšĮ „Ekoagros“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo įstaigoje tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis.