ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

VšĮ „Ekoagros“ siūlo darbą sertifikavimo skyriaus vadovui

VšĮ „Ekoagros“ (adresas: K. Donelaičio g. 33, LT – 44240 Kaunas; įmonės kodas 259925770) – viešasis juridinis asmuo, veikiantis ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse, skelbia konkursą

SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS VADOVUI

Darbo pobūdis:

 • vadovavimas skyriaus darbui, jo veiklos organizavimas;
 • skyriaus darbo kokybės stabilumo užtikrinimas;
 • bendradarbiavimas su valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis sprendžiant ekologinės gamybos sertifikavimo srities klausimus;
 • įstaigos atstovavimas valdymo ir valdžios institucijose;
 • įstaigos dokumentų rengimas;
 • pavestų užduočių vykdymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis žemės ūkio srities ar gamtos mokslų išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo žemės ūkio produktų gamyboje patirtis;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis sertifikavimo veikloje;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių ekologinę gamybą, išmanymas; Įstaigos ekologinės gamybos ir perdirbimo ekvivalentiškumo standarto trečiosioms šalims, Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės ekologijos programos (NOP) ir privačių ekologinės gamybos standartų reikalavimų išmanymas;
 • puikus sertifikavimo procesų ir schemų išmanymas;
 • rusų ir anglų kalbų mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • gebėjimas efektyviai valdyti ir sisteminti informaciją bei spęsti iškilusias problemas;
 • vadovavimo komandai įgūdžiai.

Norinčius dalyvauti konkurse prašome per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos (iki 2020 m. rugpjūčio 4 d.) pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, užsienio kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių pažymų, išduotų akredituotos institucijos, kopijas, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dokumentai teikiami el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu (8 37) 20 31 81 arba el. paštu: info@ekoagros.lt

Informuosime tik atrinktus kandidatus, konfidencialumą garantuojame. Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad VšĮ „Ekoagros“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo įstaigoje tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis.

Informacija apie darbo užmokestį: https://www.ekoagros.lt/darbo-uzmokestis.