| LT EN RU

TEISĖS AKTAI

EKOLOGINĘ GAMYBĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvoje kaip ir visoje Europos Sąjungoje ekologinis ūkininkavimas, gamyba ir kontrolė yra vykdoma vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 ir jo įgyvendinimo taisyklėmis nustatytomis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008. Reglamentų įgyvendinimui, taip pat priimtos ir nacionalinės ekologinio žemės ūkio taisyklės.

NKP GAMYBĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvoje nuo 2007 m. įteisinta nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema. Pagal šią sistemą gaminami produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kurie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklės:

2007 m. lapkričio 29 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-524. Naujausia suvestinė redakcija 2018.11.16.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijos:

2008 m. birželio 4 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-308. Naujausia suvestinė redakcija 2018.08.15

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybos žurnalo forma,

patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-202 redakcija .pdf formatu, word formatu.

Teisės aktų registras