Viešoji įstaiga „Ekoagros“, įmonės kodas 259925770, PVM mokėtojo kodas LT599257716
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas, tel. (8~37) 20-31-81, faks. (8~37) 20-31-82, el.paštas ekoagros@ekoagros.lt
NAUJIENOS
2014-04-10 - Paskirtas įstaigos vadovas
 

Konkursą įstaigos direktoriaus vietai užimti laimėjęs Antanas Makarevičius, Kauno rajono vicemeras, visuotinio dalininkų susirinkimo, įvykusio 2014-04-08 protokolu Nr. 2 direktoriumi skiriamas nuo 2014 m. balandžio 18 dienos.


2014-03-14 - „Ekologinio ūkininkavimo“ programa 2014 m. tik tęstinė, – naujokams paramos nebus.
 
Artėja pasėlių ir ž.ū. naudmenų deklaravimas. 2014 m. paraiškų rinkimo grafike numatyta, kad programų „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, paraiškos bus priimamos tuo pačiu metu kaip ir tiesioginių išmokų, iš pareiškėjų, vykdančių tęstinius įsipareigojimus, taip pat  iš pareiškėjų, kuriems 2013 m. buvo paskutiniai prisiimtų įsipareigojimų metai, pratęsiant 1 metams prisiimtus įsipareigojimus.
Pareiškėjai, kurie 2014 m. pratęs įsipareigojimų laikotarpį, dėl pateisinamos priežasties (pvz. nuomos sutarties nepratęsimas arba nutraukimas),- galės sumažinti paraiškoje įsipareigotą plotą, apie tai būtinai informuodami Agentūrą.

2014-02-26 - Sertifikavimo paslaugos kaštų skaičiuoklės
 

Naujai sudarytos Ekologiškų ir išskirtinės kokybės produktų sertifikavimo SKAIČIUOKLĖS atskiroms sritims patalpintos prie informacijos apie darbų įkainius ir skirtos VšĮ „Ekoagros“ pareiškėjams apskaičiuoti preliminarius sertifikavimo paslaugos kaštus pagal taikomus įkainius.


2014-02-25 - Dalyvausime tradicinėje tarptautinėje parodoje „Ką pasėsi... 2014“
 
Kviečiame Jus šių metų balandžio 3-5 dienomis aplankyti VšĮ „Ekoagros“ stendą tradicinėje tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2014“.
Mus rasite pirmajame paviljone - vieta Nr. 178, šalia „Ūkininko patarėjo“.

2014-02-20 - Grįžome iš ekologinių produktų parodos „Biofach 2014“
 
25-us metus vykstančioje tarptautinėje parodoje „Biofach 2014“, pirmą kartą VšĮ „Ekoagros“ dalyvavo ne tik lankytojo, bet ir Lietuvos jungtinio stendo dalyvio teisėmis. VšĮ „Ekoagros“ kartu su Lietuvos ekologinių ūkių asociacija ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra pristatė Lietuvos ekologinį sektorių jungtiniame stende, dalyvavo susitikimuose ir seminaruose.

Dalis Lietuvos ekologinių ūkių reiškia norą sertifikuotis pagal kitų šalių standartus, tokius kaip „Demeter“, „Bioland“ (Vokietija), „BioSuisse“ (Šveicarija). Parodos metu lankytasi tarptautinių sertifikavimo institucijų stenduose, aptartos tolimesnės bendradarbiavimo perspektyvos dėl „Demeter“, „Bioland“, „BioSuisse“ patikrų atlikimo Lietuvos ekologinės gamybos ūkiams (sertifikavimo įstaigos darbuotojų mokymai, tikrinimo procedūros, įsipareigojimai tarp sertifikavimo institucijų).

Dalyvavimas seminaruose, susitikimuose, diskusijoje su kitomis institucijomis, didina VšĮ „Ekoagros“ žinomumą kitų sertifikavimo įstaigų tarpe suteikia galimybę tiesiogiai bendrauti su kitų institucijų atstovais, stiprina darbuotojų profesionalumą, nes įgyjama patirties bendraujant su tarptautinėmis organizacijomis, padeda įvertinti Lietuvos ekologinio sektoriaus lygmenį kitų šalių kontekste. Plačiau

2014-01-31 - Patvirtinta sveikatai palankesnių maisto produktų ženklinimo sistema
 

Greitai lentynose pamatysime produktus paženklintus nauju maisto produktų ženklinimo simboliu. Sveikatos apsaugos ministro patvirtinti maisto produktų ženklinimo simbolio „Rakto skylutė“ kriterijai. Maisto gamintojai, gaminantys pagal nurodytus kriterijus, galės savanoriškai ir nemokamai paženklinti atitinkančius produktus šiuo simboliu. Apie tai skaitykite čia.


2014-01-30 - Jau nuo vasario 1 d. priimsime prašymus ir išduosime leidimus sėjai
 

Ekologinės gamybos ūkyje privaloma naudoti ekologiškas sėklas ar augalų (bulvių) dauginamąją medžiagą. Naujienose anksčiau skelbėme, kad atnaujintas 2014 m. augalų rūšių sąrašas, kuriems nereikia leidimo. Leidimus nuo vasario 1 d. išduosime pateikusiems teisingai užpildytą atnaujintos formos prašymą F-088, kurį galite rasti ekologiškų produktų gamybos sertifikavimo skyriuje prie kitų formų.

Apie leidimų išdavimą plačiau galite paskaityti ir Mano ūkio informacijoje.


2014-01-30 - Nepamirškite pildyti ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo, laiku pateikite ataskaitas
 

Žurnalas patvirtintas sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ direktoriaus 2013-04-17 įsakymu Nr. V-12. Jo forma, išlikusi ta pati kaip anksčiau, tik primename, kad sertifikavimo įstaigai iki sausio 31 d. kaip kasmet, privalote pateikti augalininkystės derliaus gavimo, sunaudojimo ir realizavimo ataskaitą  už praėjusius metus, atsiųsdami užpildytos 11 lentelės kopiją. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikiate ekologiškų produktų realizavimo ataskaitą, siųsdami užpildytos 18 lentelės kopiją.


2014-01-30 - Ekologinio sektoriaus institucijų bendradarbiavimo projektas
 

VšĮ "Ekogros" kartu su Latvijos žemės ūkio ministerija, Estijos žemės ūkio ministerija, Vokietijos Meklenburgo Priešakinės Pomeranijos ministerija bei projektui vadovaujančia institucija - LR žemės ūkio ministerija šiais metais įgyvendins projektą "Ekologinės gamybos sektoriaus Baltijos jūros regione stiprinimas“.

Atskirų Baltijos jūros regiono valstybių patirtis ekologinio žemės ūkio ir maisto gamybos sektoriuje nėra vienoda, todėl bendradarbiavimas tarp valstybių ir institucijų bei keitimasis gerąja patirtimi yra būtinas, norint paskatinti ūkininkus užsiimti būtent ekologine gamyba Baltijos jūros regione. Pastaruoju metu visame Baltijos jūros regione vyraujanti ūkininkų nuomonė tokia, kad ekologinio ūkininkavimo taisyklės yra per griežtos, visa sistema per daug sudėtinga, todėl daugelis ūkininkų linkę rinktis įprastinį, o ne ekologinį ūkininkavimą.

Tokio pobūdžio bendradarbiavimas ir keitimasis gerąja patirtimi gali daryti teigiamą įtaką sprendžiant ekologinio žemės ūkio ir maisto gamybos sektoriaus problemas. VšĮ "Ekoagros" siekis šiame projekte - gerinti teikiamų paslaugų kokybę, pritaikant kaimyninių šalių geruosius pavyzdžius.


2014-01-29 - Dalyvausime ekologinių produktų parodoje „Biofach 2014“
 

Vasario 12 – 15 d. Niurnbergo parodų centre (Vokietija) vyks ekologinių produktų paroda, kurioje tarp daugiau nei 2 500 dalyvių iš įvairių šalių, 4 – toje salėje bus Lietuvos informacinis - reklaminis stendas.

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos nariai šioje parodoje jau nebe naujokai. Jie pristatys ekologišką produkciją: grūdus, mėsą, pieną, sultis, aliejų, arbatą, perdirbtus grikių ir duonos gaminius.

Mes, kaip kontroliuojanti institucija, sieksime susitikti su kitų ES kontrolės įstaigų/institucijų specialistais apsitarti dėl skirtingų ES šalių nacionalinių taisyklių taikymo.

Dalyvausime tarptautiniuose susitikimuose, klausysime pranešimų apie ekologijos kontrolės ateitį, kontrolės padidinimą arba naštos sumažinimą, ekologijos tendencijas ir potencialo analizę, ryšį su vartotojais ir jų lūkesčius bei kitomis temomis. Gautą informaciją stengsimės pritaikyti įstaigos darbe.

Tad savo pareiškėjams tariame: iki susitikimo parodoje „Biofach 2014“


2014-01-08 - Informacija vartotojams
 

2013 m.  rugsėjo - lapkričio mėn. VšĮ "Ekoagros" administracijos darbuotojai kartu su Aleksandro Stulginskio universiteto III kurso studentais lankėsi sertifikuotuose ekologinės gamybos ūkiuose. Studentai susipažino su ekologinės gamybos sertifikavimo sistemos specifika – ekologiškų produktų gamybos kontrole, ženklinimu.

Bendradarbiavimo rezultatas - leidinys, skirtas geresniam ekologinės gamybos sertifikavimo ir ekologiškų produktų pažinimui. Leidinį galima rasti skyrelyje "Informacija vartotojams".


2013-12-10 - Dalininkai patenkino direktoriaus Gintaro Nagulevičiaus prašymą atleisti iš užimamų pareigų
 

Visuotinio dalininkų susirinkimo, įvykusio 2013 12 09 protokolu Nr. 2 bendru sutarimu pritarta patenkinti įstaigos direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d. prašymą ir atleisti iš užimamų pareigų nuo 2013 m. gruodžio 9 d. Direktoriaus funkcijas, iki dalininkų susirinkimo sprendimu bus paskirtas naujas direktorius, atlieka direktoriaus pavaduotoja Ona Kazlienė.


2013-11-18 - Atnaujintas augalų rūšių sąrašas, kurių sėklų įsigijimui 2014 m. nereikia leidimo
 

2013-12-14 baigiasi ŽŪM ministro 2012 m. lapkričio 8 d. įsakymo 3D-855 galiojimas. Vėliau leidimai bus išduodami vadovaujantis ŽŪM raštu 2D-5634 dėl leidimo naudoti neekologiškas sėklas. Atnaujintą 2014 m. augalų rūšių sąrašą, kurių sėklų įsigijimui ir naudojimui ekologinės gamybos ūkiuose nereikia leidimo talpiname čia ir prie ekologiškų augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamybos sertifikavimo dokumentų ir formų (žemiau prašymo leisti naudoti neekologišką dauginamąją medžiagą Forma F-088).

Primename šiuo metu galiojančius leidimų išdavimo terminus:

100.1.1. ruošiantis pavasario sėjai – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki sėjos pabaigos;

100.1.2. ruošiantis žiemkenčių sėjai – nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki sėjos pabaigos;

100.1.3. ruošiantis daugiamečių žolių sėjai – visus metus.


2013-11-04 - Šių metų obuolių derlius ir rinkos tendencijos
 

Paskutinę spalio savaitę vykusioje spaudos konferencijoje aptarta, kas trukdo sodininkystei Lietuvoje augti, planai lietuviškais obuoliais aprūpinti mokyklas.  Vartotojui siūloma įvertinti lietuviškų obuolių išskirtinė kokybė.

Plačiau skaitykite čia.


2013-09-09 - Papildytas Ekologinio žemės ūkio taisyklių 32 punktas
 

Nuo 2013-09-08 galioja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 3D-614 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin.,2013, Nr. 95-4745). Ekologinio žemės ūkio taisyklių 32 punktas papildytas 32.3 papunkčiu.


2013-09-05 - Gyvulių, laikomų pagal ekologinės gamybos reikalavimus, gydymas
 

Siūlome trumpą informaciją apie bendruosius reikalavimus ekologinės gamybos ūkiuose, gydymą natūraliomis priemonėmis ir sintetiniais vaistais, reikalavimus išlaukai ir gydymo įforminimą. Plačiau skaitykite.


2013-08-28 - Pasikeitė perdirbimo ir importo iš trečiųjų šalių sertifikavimo formos
 
Informuojame, kad nuo 2013-09 01 pasikeičia sertifikavimo F-006, F-008, F-008/4 ir F-008/5 formos. Galiojančias ekologiškų produktų gamybos ir importo iš trečiųjų šalių sertifikavimo formas rasite šių skyrių  "Prašymai ir dokumentų formos" poskyryje.

2013-08-27 - Sukurtas atskiras skyrelis vartotojams
 
Tikimės, kad sukurtas atskiras skyrius „Informacija vartotojui“, skaitantiems informaciją mūsų internetiniame puslapyje, padės labiau pažinti ekologiškus ir išskirtinės kokybės produktus.

2013-08-21 - Parduodantiems ekologiškus grūdus reikia žinoti, koks svarbus produkto atsekamumas iki vartotojo
 

Ekologiški grūdai, realizuoti iš ūkio, nukeliauja ilgą kelią iki vartotojo, dažnai jau gabenami grūdai pereina per keletą tarpininkų. Jeigu grūdų siuntėjų pristatytose siuntose nustatomi ekologinėje gamyboje neleistinų medžiagų likučiai, atliekamas atsekamumo tyrimas. Dažniausiai kelios grūdų siuntos pilamos į bendrą kiekį, o vieno gamintojo grūduose nustatytos neleistinos medžiagos užteršia visą siuntą, ir tuo dar labiau padidina nuostolius.

Tarptautinio tyrimo metu, nuo nustatyto neleistinų medžiagų naudojimo atvejo, grandine atgal iki pat grūdų augintojo, atsekami visi dalyviai. Produkcijos augintojai tyrimo grandinėje yra tikrinami pirmiausiai, kas neretai ūkininkams sukelia papildomą stresą, nes grūdai būna realizuoti prieš keletą mėnesių. VšĮ „Ekoagros“, siekdama apsaugoti ūkio subjektus nuo papildomų nemalonumų, rekomenduoja parduodant grūdus atlikti šiuos veiksmus:

·  Įsitikinti, kad produkcijos pirkėjas grūdus transportuoja išvalyta transporto priemone. Informacija apie transporto priemonės išvalymą turi atsispindėti krovinio važtaraštyje ir būti patvirtinta vairuotojo, jeigu krovinys supakuojamas į didmaišius, jie turi būti naudojami tik nauji;

·  Reikalauti, kad būtų paimti Jūsų grūdų mėginiai. Jie turi būti tinkamai užplombuoti, plombų ar maišelių numeriai nurodyti krovinio važtaraštyje, kad esant įtarimams būtų galima mėginius susieti su siunta ir atlikti papildomus tyrimus.

·  Jeigu grūdų pirkėjas atsisako paimti mėginius, savo iniciatyva turite pasirūpinti, kad tokie mėginiai būtų paimti ir būtinai užtikrinkite, kad plombų numeriai būtų nurodyti krovinį lydinčiuose dokumentuose;

·  Vienas mėginio pavyzdys privalo pasilikti ūkyje ir turi būti saugomas bent vienerius metus, kol produktas pasieks vartotoją;

·  Patikrinti visus krovinio dokumentus - ar juose teisingai nurodytas produktų pavadinimas, kiekis ir statusas, jų pakrovimo vieta, transporto priemonės valymas, nuoroda į ekologiškumą ir sertifikavimą atlikusios įstaigos kodas bei kita bendrinė informacija;

·  Saugoti visus krovinio dokumentus.

Laikydamiesi nurodytų rekomendacijų sutrumpinsite atliekamo tyrimo laiką ir turėsite tvirtus įrodymus dėl savo produkcijos kokybės.


2013-08-20 - Reglamento išimtys leidžia, o neatitikčių 20 punktas nurodo, kad žaliajai trąšai sėklas galima naudoti ir be leidimo
 

Daugumai mūsų pareiškėjų neaišku, ar galima įsėliui, posėliui naudoti įprastinę sėklą be leidimo. Neatitikčių 20 punkte nagrinėjami panaudotos įprastinės neatestuotos, ekologiškos neatestuotos (iš kito ekologinio ūkio) ar įprastinės atestuotos dauginamosios medžiagos be sertifikavimo įstaigos / ŽŪM leidimo atvejai. Svarbiausios šio punkto išimtys:

·  Leidimai nereikalingi ekologinės sėklininkystės ūkiams auginantiems sėklas ir dauginamąją medžiagą (tik sėkliniams pasėliams);

·  Poveikio priemonė netaikoma naudojant savo ekologinės gamybos ūkyje išaugintą dauginamąją medžiagą;

·  Apsauginėse juostose naudojama sėkla arba vegetatyvinė dauginamoji medžiaga neprivalo būti išauginta ekologiškai;

·  Ne produkcijai auginti (žaliajai trąšai), galima naudoti ūkinę sėklą, kuri neprivalo būti išauginta ekologiškai;

Plačiau skaitykite Ekologiškų produktų gamybos sertifikavimo procedūrose – priedas A


Puslapiai: [1] [2] [3] [>] [»]