| LT EN RU

SERTIFIKAVIMAS NE ES ŠALYSE

VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į kontrolės įstaigų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.

2016 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.

Remdamasi VšĮ „Ekoagros“ pateikta informacija, Europos Komisija padarė išvadą, kad tikslinga pripažinti „Ekoagros“ dėl A, B ir D kategorijos produktų, susijusių su Rusija, dėl A ir B kategorijų produktų, susijusių su Baltarusija ir Ukraina, dėl A ir D kategorijų produktų, susijusių su Tadžikistanu bei dėl A ir F kategorijų produktų, susijusių su Kazachstanu.

Kodo numeris Trečioji šalis Produktų kategorija
A B C D E F
BY-BIO-170 Baltarusija x x - - - -
KZ-BIO-170 Kazachstanas x - - - - x
RU-BIO-170 Rusija x x - x - -
TJ-BIO-170 Tadžikistanas x - - x - -
UA-BIO-170 Ukraina x x - - - -

A – neperdirbti augalininkystės produktai;
B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai;
C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai;
D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai;
E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai;
F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos.

Ekologinės gamybos sertifikavimas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės Ekologijos Programos (NOP) reikalavimus.

VšĮ „Ekoagros“ yra akredituota vykdyti sertifikavimo veiklą USDA NOP vardu šiose srityse: augalininkystė, gyvulininkystė, tvarkyba ir laukinė augalija. Akreditacija suteikta pagal 1990 m. Ekologinio Maisto Gamybos Aktą ir USDA ekologijos reglamentą (7 CFR Part 205). 

Ūkio subjektai, pageidaujantys sertifikuoti gamybą pagal USDA NOP reikalavimus turi:

  1. Susipažinti su USDA NOP keliamais teisės aktų reikalavimais:
  2. Susipažinti su įstaigos sertifikavimo procedūra pagal USDA NOP: PR-12
  3. Sertifikavimo įstaigai raštu pateikti užpildytas formas: NOP-001 (Paraiška sertifikuoti ekologinę gamybą pagal nacionalinę ekologijos programą – NOP) ir NOP-009 (Ekologinės sistemos planas (OSM))
  4. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį.

Kilus klausimams, kreipkitės į įstaigos bendraisiais kontaktais:  el. paštas ekoagros@ekoagros.lt, tel. +37037203181.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS / LIST OF THIRD COUNTRIES ORGANIC PRODUCTION OPERATORS

Eil. Nr. / No.

Ūkio subjekto pavadinimas / Title of the operator

Produktų kategorija / Products categories*

Kontrolės sistema / Control system

Patvirtinamasis dokumentas / Documentary evidence

Pastabos / Remarks

Baltarusija, kodas BY-BIO-170 / Belarus, code BY-BIO-170

1.        

Valstiečių (fermerių) ūkis ,,Jagodka“ / Peasants (farmers) holding „Jagodka“

A

ES / EU

CER-BY-17-00013

 

2.  

Valstiečių (fermerių) ūkis ,,Monki“ / Peasants (farmers) holding ,,Monki“

A

ES / EU

CER-BY-17-00019

 

3.        

Valstiečių (fermerių) ūkis ,,Sidsad“ / Peasants (farmers) holding ,,Sidsad“

A

ES / EU

CER-BY-17-00011

 

4.        

Mokymo įstaiga ,,Vilejskij gosudarstvennyj kolledzh“/ Institution of education ,,Vilejskij gosudarstvennyj kolledzh“

A

ES / EU

CER-BY-17-00020

CER-BY-17-00035

 

5.

Uždaroji akcinė bendrovė „DNT Trade“ / Private limited company „DNT Trade“

A

ES / EU

CER-BY-18-00001

 

Kazachstanas, kodas KZ-BIO-170 / Kazakhstan, code KZ-BIO-170

6.        

Piotro N. Čepovskio valstiečio ūkis / Peasant holding of Petr Nikolaevich Chepovskij

A

ES / EU

CER-KZ-18-00006

 

7.

Chevelev J.V. valstiečio ūkis /  Peasant holding of Chevelev J.V.  A  ES / EU

 CER-KZ-18-00005

 
8. ,,ALIBI“ valstiečio ūkis / Peasant holding of ,,ALIBI“   A  ES / EU

CER-KZ-17-00017 

 
9. Ribotos atsakomybės įmonė „Kazecotrade“ / Limited liability company „Kazecotrade“ A ES / EU

CER-KZ-17-00021

CER-KZ-17-00044

CER-KZ-17-00048

CER-KZ-18-00002

 
10. Ribotos atskomybės bendrija „Umet“ / Limited liability partnership „Umet“  A ES / EU

CER-KZ-18-00004

 
11. Ribotos atsakomybės ūkis „Umet“ / Limited liability partnership „Umet“  A ES / EU

NUS-TS-17-00022

nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
12. Zauresh Mukusheva  A  ES / EU  NUS-TS-17-00019 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
13. ,,Zhem“ valstiečio ūkis / Peasant holding of ,,Zhem“   A ES / EU NUS-TS-17-00018 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
14. Zhigalova „Karaguginskaje“ valstiečio ūkis / Peasants  (farmers) holding Zhigalova „Karaguginskoe“ A  ES / EU NUS-TS-17-00023 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
15. Uždaroji akcinė bendrovė „AL-FARIS“ /Limited liability company „AL-FARIS“ A ES / EU CER-KZ-18-00003
 
16. Uždaroji akcinė bendrovė „ZhNV“ /Limited liability company „ZhNV“ A ES / EU

CER-KZ-18-00007

CER-KZ-18-00008

 
17. Uždaroji akcinė bendrovė „FIRMA DIKANSKHY“ /Limited liability company „FIRMA DINSHY“ A ES / EU

CER-KZ-18-00001

 

Ukraina, kodas UA-BIO-170 / Ukraine, code UA-BIO-170

18.       

Korporacija ,,Ukragroteks“ / Corporation „Ukragroteks“

A

ES / EU

CER-UA-18-00001

CER-UA-18-00033

 

19.       

Viešoji akcinė bendrija ,,Uljanovskoje“ / Public limited liability partnership ,,Uljanovskoje“

A

ES / EU

CER-UA-18-00002

CER-UA-18-00036

 

20.

Žemės ūkio kooperatyvas „Rodyna“ / Agricultural cooperative “Rodyna”

A

ES / EU

CER-UA-17-00009

 

21.

Privati bendrovė „Agro-Dis“ / Private company „Agro-Dis“

A

ES / EU

CER-UA-17-00022

 

22.

Uždaroji akcinė bendrovė „UKRFIELD“ /Limited liability company „UKRFIELD“

A ES / EU CER-UA-17-00004  

23.

Ribotos atsakomybės įmonė „Svitanok Starl Mayaky“ / Limited liability company „Svitanok Starl Mayaky“

A ES / EU

CER-UA-17-00010

 

24.

Individuali įmonė „ACE DOVIRA“ / Private enterprise „ACE DOVIRA“

A ES / EU

CER-UA-17-00007

CER-UA-18-00006

 

25.

Ribotos atsakomybės įmonė „SAYVO“ / Limited liability company „SAYVO“

A ES / EU

CER-UA-17-00018

CER-UA-18-00005

 

26.

Ribotos atsakomybės įmonė „Agrofirma Peschanckaja“ / Limited liability company „Agrofirma Peschanckaja“  A  ES / EU NUS-TS-17-00030 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling 

27.

Žemės ūkio daugiafunkcinis kooperatyvas „Svіtanok“ / Multi functional cooperative of agriculture „Svіtanok“ A ES / EU CER-UA-18-00010  
28. Uždaroji akcinė bendrovė „Torgovyj dom „Gornostaevskij Rajagrohim“ / Limited liability company „Torgovyj dom „Gornostaevskij Rajagrohim“  A ES / EU  NUS-TS-17-00080 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling 
29. Uždaroji akcinė bendrovė „Аratanija“ / Limited liability company „Аratanija“ A ES / EU

CER-UA-18-00014

CER-UA-18-00024

 
30. Ribotos atsakomybės įmonė „,Agrolana“ / Limited liability company „Agrolana“ A ES / EU CER-UA-18-00012  
31. Ribotos atsakomybės įmonė „,AVE“ / Limited liability company „AVE“ A ES / EU CER-UA-17-00031  
32. Uždara akcinė bendrovė firma „,Alef LTD“ / Limited liability company firm „Alef LTD“ A ES / EU

CER-UA-17-00046

CER-UA-18-00029

 
33. Uždaroji akcinė bendrovė „Agrofirma druzhba“ / Limited liability company „Agrofirma druzhba“ A ES / EU CER-UA-17-00040  
34. Ūkis „DEO-INVEST“ / Farm  „DEO-INVEST“ A ES / EU CER-UA-18-00018  
35. Ribotos atsakomybės įmonė „FARMGEIT UKRAINE“ / Limited liability company „FARMGEIT UKRAINE“ A ES / EU CER-UA-18-00019  
36. Privati žemės ūkio bendrovė „NYVA“ / Private agriculture company „NYVA“ A ES / EU CER-UA-17-00032  
37. Ūkis „Klepachi“ / Farm „Klepachi“ A ES/ EU CER-UA-18-00020   
38. Privati bendrovė „SP-Agrosvit“ / Private company „SP-Agrosvit“ A ES / EU CER-UA-18-00016   
39. Privati bendrovė „Vrozhai-Agro-1“ / Private company „Vrozhai-Agro-1“ A ES / EU CER-UA-18-00021   
40. Ribotos atsokomybės žemės ūkio bendrovė „ZORIA“ / Limited liability company of agriculture „ZORIA“ A ES / EU CER-UA-18-00017   
41. Ribotos atsokomybės ūkio bendrovė „NOVAJA UKRAINA“ / Farm limited liability company „NOAVAJA UKRAINA“ A ES / EU CER-UA-17-00043   
42. Ribotos atsakomybės įmonė „ROS AGRO“ / Limited liability company „ROS AGRO“ A ES / EU CER-UA-17-00041   
43. Ribotos atsokomybės žemės ūkio bendrovė „Pivdenne“ / Limited liability company of agriculture „Pivdenne“ A ES / EU CER-UA-18-00022  
44. Uždaroji akcinė bendrovė „Akropolis- Plaza“ /Limited liability company „Akropolis- Plaza“ A ES / EU CER-UA-18-00025  
45. PE TRIEL-AGRO production unit of SADEKO ORGANIC LTD A ES / EU

CER-UA-17-00045

CER-UA-18-00037

 
46.

Privati įmonė „RIN AGRO – production unit of SADEKO ORGANIC LTD“ / Private enterprise „RIN AGRO – production unit of SADEKO ORGANIC LTD“

A ES / EU

CER-UA-18-00003

CER-UA-18-00004

CER-UA-18-00038

 
47.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Helianthus“ /Limited liability company „Helianthus“

A ES / EU

CER-UA-18-00007

 
48.

Privati žemės ūkio įmonė  „Dovira“ / Private agricultural enterprise „Dovira“

A ES / EU

CER-UA-18-00006

 
49.

Ribotos atsokomybės žemės ūkio bendrovė „Ptakhivnyk“ / Limited liability company of agriculture „Ptakhivnyk“

A ES / EU

CER-UA-18-00013

 
50.

Uždaroji akcinė bendrovė „ART SEED“ / Private limited company „ART SEED“

A ES / EU

CER-UA-18-00011

 
51.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Prekybos namai  „Hornostayivskyi Rayagrohim“ / Limited liability company „Trade house „Hornostayivskyi Rayagrohim“

A ES / EU

CER-UA-18-00008

 
52.

Ribotos atsakomybės bendrovė „YUDERA“ / Limited liability company „YUDERA“

A ES / EU

CER-UA-18-00023

 
53.

Ūkis „DIANA“ / Farming household „DIANA“

A ES / EU

CER-UA-18-00035

 
54.

Ūkis „Stepove-2001“ / Farming enterprise „Stepove-2001“

A ES / EU

CER-UA-18-00034

 
55.

Ūkis „Stroganivske“ / Farming agriculture „Stroganivske“

A ES / EU

CER -UA-18-00040

 

Rusija, kodas RU-BIO-170 / Russian, code RU-BIO-170

56.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Petrovil“ / Limited liability company „Petrovil“

A ES / EU

CER-RU-17-00016

 
57. Ribotos atsakomybės bendrovė „Agrofirma Rossija“ / Limited limited company „Agrofirma Rossija“  A ES / EU NUS-TS-17-00027 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
*A – neperdirbti augalininkystės produktai / unprocessed crop products;
  B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai / livestock and unprocessed livestock products;
  C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai / products from aquaculture and seaweeds; 
  D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as food;
  E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as feed;
  F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos / vegetative propagating material and seeds for cultivation.