Viešoji įstaiga „Ekoagros“, įmonės kodas 259925770, PVM mokėtojo kodas LT599257716
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas, tel. (8~37) 20-31-81, faks. (8~37) 20-31-82, el.paštas ekoagros@ekoagros.lt
NAUJIENOS
2017-02-22 - Apdovanoti „Metų Ekologai“
 
VšĮ „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius ir plėtros vadovė Virginija Lukšienė vasario 21 d. dalyvavo Alantos technologijų ir verslo mokykloje vykusiame nominacijų renginyje „Alantos TVM Metų Geriausieji“. Pagrindinis nominacijų tikslas – įvertinti aktyvius, kruopščius mokinius, atkreipti dėmesį į jų profesinį meistriškumą. Šventinės popietės metu „Ekoagros“ atstovai apdovanojo „Metų Ekologo“ nominaciją.


2017-02-20 - Darbo pasiūlymas informacinių technologijų specialistui (-ei)
 
VšĮ „Ekoagros“ – 20 metų sėkmingai veikianti ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse įstaiga, siūlo darbą informacinių technologijų specialistui (-ei).


2017-02-20 - Svarbi informacija: atnaujintas 2017 m. augalų rūšių sąrašas
 
2017 m. vasario 17 d. Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) įsakymu Nr. 2D-585 atnaujintas 2017 m. augalų rūšių sąrašas, kurioms nereikia sėklų įsigijimo leidimo. Informuojame, jog pateikusiems teisingai užpildytą prašymo formą F-088, kurią rasite ekologiškų produktų gamybos sertifikavimo skyriuje prie kitų formų, jau išduodame leidimus pavasario sėjai.


2017-02-13 - „Ekoagros“ pozicija vykdyti ekologinės gamybos sertifikavimo veiklą Rusijoje – plečiasi
 
VšĮ Ekoagros direktorius Antanas Makarevičius, II-ojo sertifikavimo skyriaus vadovas Timas Trubila ir plėtros vadovė Virginija Lukšienė š. m. vasario 7-10 d. dalyvavo Maskvoje vykusiose tarptautinėse parodose „Prodekspo 2017“ ir „AgroFarm“. Kelias dienas trukusių parodų metu, įstaigos atstovai aplankė mugių dalyvių stendus, klausėsi seminarų, paskaitų, dalyvavo svarbiuose įstaigai susitikimuose, kurių metu užmezgė kontaktus su potencialiais Rusijos ekologinės produkcijos gamintojais bei aptarė sertifikavimo darbų atlikimo galimybes Rusijos ūkiuose.


2017-02-13 - Darbo pasiūlymas ekspertui (ei) - tikrintojui (ai) Kaune
 
VšĮ „Ekoagros“ – 20 metų sėkmingai veikianti ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse įstaiga, siūlo darbą ekspertui (ei) - tikrintojui (ai) Kaune.
 


2017-02-10 - Darbo pasiūlymas tikrintojui (ai) Kaune
 
VšĮ „Ekoagros“ – 20 metų sėkmingai veikianti ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse įstaiga, siūlo darbą tikrintojui (ai) Kaune.


2017-02-03 - Direktorius A. Makarevičius susitiko su Kazachstano Respublikos atstovais
 
2017 m. sausio 31 d. VšĮ „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius ir plėtros vadovė Virginija Lukšienė dalyvavo susitikime su Kazachstano Respublikos ambasados Lietuvoje ministro patarėju Olzhas K. Toguzbayev ir pirmuoju sekretoriumi Zhandos Saduakassov. Susitikimo metu direktorius A. Makarevičius išsamiai pristatė „Ekoagros“ vykdomas veiklas, pasidalijo aktualia informacija dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse bei aptarė bendradarbiavimo galimybes ekologijos srityje.


2017-01-27 - Informacija dėl neremiamų sertifikuotų pasėlių ekologiniuose ūkiuose
 
Ekologinių ūkių valdytojai, 2016 m. pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ ir deklaravę neremtinus sertifikuotus pasėlius, kviečiami teikti prašymus dėl šių pasėlių plotų įtraukimo į bendrą deklaruotą ekologinio ūkio plotą. Prašymus būtina pateikti iki kovo 1 d. Pareiškėjai, pageidaujantys, kad jų pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus sertifikuoti plotai, kuriuose augino neremiamus pasėlius, būtų laikomi deklaruotais pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ plotais, turėtų raštu kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA). Visą informaciją rasite nma.lt


2017-01-27 - JAV žemės ūkio departamentas „Ekoagros“ akreditavo sertifikuoti pagal NOP
 
VšĮ „Ekoagros“ suteikta akreditacija ekologinę gamybą sertifikuoti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento Nacionalinės Organinės Programos (NOP) reikalavimus. Ši akreditacija tapo puikia dovana įstaigos veiklos 20-mečio proga – nuo šiol „Ekoagros“ yra sąraše tarp pačių stipriausių pasaulio sertifikavimo įstaigų. Sertifikuojamos veiklos sritys – augalininkystė, gyvulininkystė, perdirbimas ir laukinė augalija. Pagal NOP standartą įstaigos „Ekoagros“ sertifikuoti ūkio subjektai turės galimybę parduoti ekologiškus produktus Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinkai.


2017-01-20 - ŽŪMIS – nauja Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema
 
Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimas (2017 m. sausio 12 d. Žemės ūkio ministerijos įsakymu Nr. 3D-19) įpareigoja ekologinės gamybos ūkio subjektus naudotis ŽŪMIS – Žemės ūkio ministerijos informacine sistema. Ekologinę gamybą vykdantys sertifikuoti ūkio subjektai sertifikavimo ir kontrolės įstaigai „Ekoagros“ informaciją apie gautos produkcijos judėjimą kasmet turės pateikti naudodamiesi šia sistema. Duomenis apie visą einamaisiais metais užaugintą / pagamintą ekologinės gamybos būdu ir patiektą rinkai produkciją bei jos likučius reikės pateikti nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. arba nuo ateinančių metų sausio 1 d. iki 15 d.


2017-01-19 - Atkreipiame dėmesį dėl naudojamų sėklų ekologinės gamybos ūkiuose pavasarinės sėjos metu
 
Naudojant sėklas ne pagal reikalavimus griežtėja taikomos poveikio priemonės. Pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų 2000-12-28 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 375, 2017 m. sausio 12 d. įsakymo pakeitimo 421 punktą „Jei sertifikavimo įstaiga sertifikuodama nustato, kad sodinama / sėjama neatitinkanti dauginamajai medžiagai ar sėklai keliamų teisės aktų reikalavimų medžiaga ar sėkla, tokie laukai įvardijami kaip „nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų“. Todėl dar kartą primename mūsų pareiškėjams, kad būtina laikytis visų reikalavimų naudojant sėklas.
 

2017-01-16 - Nauja sutartis tarp sertifikavimo įstaigos ir daržovių augintojų asociacijos – impulsas sėkmingam bendradarbiavimui
 
VšĮ „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius ir Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA)  direktorė Zofija Cironkienė Kaune pasirašė „Ekoagros“ ir LDAA bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama skatinti glaudžią partnerystę ir ryšius su svarbiomis interesantų grupėmis. Pagal sutartį „Ekoagros“ ir LDAA įsipareigoja skatinti socialinį bendradarbiavimą, keistis nuomonėmis bei sukaupta ilgamete patirtimi, informuoti apie abiem šalims svarbius teisinio reglamento pasikeitimus, rengiamus ir vykdomus projektus, programas ir jų rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų bendrumą.


2017-01-12 - Lietuviai pirmą kartą sertifikavo ekologinį ūkį Kazachstane
 
Pagal Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2016/2259 nuo šių metų sausio 5 dienos VšĮ „Ekoagros“ suteikta teisė vykdyti ekologinės gamybos sertifikavimą trečiose šalyse (Baltarusijoje, Kazachstane, Rusijoje, Tadžikistane, Ukrainoje) ir išduoti patvirtinančius dokumentus. 2017 metų sausio 12 dieną įstaiga išdavė pirmąjį patvirtinamąjį dokumentą, kurio savininkas – Piotras Čepovskis (Kazachstano Respublika). Ūkio subjektui suteikta galimybė Europos Sąjungos rinkose realizuoti kviečių ir linų produkciją, kaip ekologinę. 


2016-12-23 - Gražių ir ramių švenčių!
 
Artėjančių švenčių proga linkime Jums geros pradžios, šviežios energijos, teisingų atradimų, drąsių idėjų, reikšmingų pasiekimų ir atvirumo naujovėms!
Laimingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 2017!

Pakilios šventinės nuotaikos linki VŠĮ „Ekoagros“ kolektyvas.

 


2016-12-22 - Bitininkai kviečiami teikti paraiškas
 
Šalies bitininkai, norintys atnaujinti laikomų bičių šeimas, racionalizuoti avilių transportavimą į ganyklas ir įgyvendinti kitus jiems svarbius sumanymus, padedančius prisitaikyti prie rinkos pokyčių vėl gali teikti paraiškas gauti paramą. Žemės ūkio ministerijos patvirtintas paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones pateikimo terminas yra nuo 2016 m. gruodžio 19 d. iki 2017 m. sausio 21 d. Daugiau informacijos rasite ČIA


2016-12-22 - Aplinkos taršos prevencinė priemonė – ekologija
 
Š. m. gruodžio 20 d. VšĮ „Ekoagros“ atstovas Virginijus Masionis skaitė paskaitą Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto Aplinkosaugos technologijos katedros trečio kurso studentams „Ekologija – aplinkos taršos prevencinė priemonė“. Susirinkusiems studentams paskaitos metu buvo pristatyti ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai, jų gamybos būdai, Lietuvoje veikianti ekologinės gamybos žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo bei kontrolės sistema, VšĮ „Ekoagros“ veikla.


2016-12-21 - VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į kontrolės įstaigų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse
 
2016 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į  Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.


2016-12-21 - VŠĮ „Ekoagros“ plečia teikiamų paslaugų spektrą ir kokybę
 
Per šiuos metus viešoji įstaiga „Ekoagros“ išplėtė savo teikiamas paslaugas ir jų kokybę, kuriomis pasinaudojo daugiau nei 3 tūkstančiai Lietuvos ir užsienio pareiškėjų. Kitąmet, savo 20-ąją darbo sukaktį švęsianti įstaiga planuoja dar aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti su savo klientais, kitų institucijų atstovais Lietuvoje bei užsienyje.


2016-12-19 - Uzbekistano atstovų vizitas Lietuvoje
 
Š. m. gruodžio 14-15 dienomis įstaigoje VšĮ „Ekoagros“ lankėsi Žemės ir vandens standartizacijos centro prie Uzbekistano Respublikos žemės ir vandens ūkio išteklių ministerijos atstovai. Pagrindinis svečių iš Uzbekistano vizito tikslas – susipažinti su Lietuvoje veikiančia ekologinės gamybos žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo bei kontrolės sistema, bendradarbiavimo galimybių plėtra.


2016-12-13 - SVARBI ĮSTAIGOS INFORMACIJA
 
VšĮ „Ekoagros“ primena, jog pareiškėjams, skolingiems už 2015 metų sertifikavimo darbus, nepadengus šių įsiskolinimų, 2016 metais nebus išduodami patvirtinamieji dokumentai ir / ar nutarimo išrašai.


Puslapiai: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [>] [»]