Viešoji įstaiga „Ekoagros“, įmonės kodas 259925770, PVM mokėtojo kodas LT599257716
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas, tel. (8~37) 20-31-81, faks. (8~37) 20-31-82, el.paštas ekoagros@ekoagros.lt
NAUJIENOS
2017-01-20 - ŽŪMIS – nauja Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema
 
Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimas (2017 m. sausio 12 d. Žemės ūkio ministerijos įsakymu Nr. 3D-19) įpareigoja ekologinės gamybos ūkio subjektus naudotis ŽŪMIS – Žemės ūkio ministerijos informacine sistema. Ekologinę gamybą vykdantys sertifikuoti ūkio subjektai sertifikavimo ir kontrolės įstaigai „Ekoagros“ informaciją apie gautos produkcijos judėjimą kasmet turės pateikti naudodamiesi šia sistema. Duomenis apie visą einamaisiais metais užaugintą / pagamintą ekologinės gamybos būdu ir patiektą rinkai produkciją bei jos likučius reikės pateikti nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. arba nuo ateinančių metų sausio 1 d. iki 15 d.


2017-01-19 - Atkreipiame dėmesį dėl naudojamų sėklų ekologinės gamybos ūkiuose pavasarinės sėjos metu
 
Naudojant sėklas ne pagal reikalavimus griežtėja taikomos poveikio priemonės. Pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų 2000-12-28 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 375, 2017 m. sausio 12 d. įsakymo pakeitimo 421 punktą „Jei sertifikavimo įstaiga sertifikuodama nustato, kad sodinama / sėjama neatitinkanti dauginamajai medžiagai ar sėklai keliamų teisės aktų reikalavimų medžiaga ar sėkla, tokie laukai įvardijami kaip „nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų“. Todėl dar kartą primename mūsų pareiškėjams, kad būtina laikytis visų reikalavimų naudojant sėklas.
 

2017-01-16 - Nauja sutartis tarp sertifikavimo įstaigos ir daržovių augintojų asociacijos – impulsas sėkmingam bendradarbiavimui
 
VšĮ „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius ir Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA)  direktorė Zofija Cironkienė Kaune pasirašė „Ekoagros“ ir LDAA bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama skatinti glaudžią partnerystę ir ryšius su svarbiomis interesantų grupėmis. Pagal sutartį „Ekoagros“ ir LDAA įsipareigoja skatinti socialinį bendradarbiavimą, keistis nuomonėmis bei sukaupta ilgamete patirtimi, informuoti apie abiem šalims svarbius teisinio reglamento pasikeitimus, rengiamus ir vykdomus projektus, programas ir jų rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų bendrumą.


2017-01-12 - Lietuviai pirmą kartą sertifikavo ekologinį ūkį Kazachstane
 
Pagal Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2016/2259 nuo šių metų sausio 5 dienos VšĮ „Ekoagros“ suteikta teisė vykdyti ekologinės gamybos sertifikavimą trečiose šalyse (Baltarusijoje, Kazachstane, Rusijoje, Tadžikistane, Ukrainoje) ir išduoti patvirtinančius dokumentus. 2017 metų sausio 12 dieną įstaiga išdavė pirmąjį patvirtinamąjį dokumentą, kurio savininkas – Piotras Čepovskis (Kazachstano Respublika). Ūkio subjektui suteikta galimybė Europos Sąjungos rinkose realizuoti kviečių ir linų produkciją, kaip ekologinę. 


2016-12-23 - Gražių ir ramių švenčių!
 
Artėjančių švenčių proga linkime Jums geros pradžios, šviežios energijos, teisingų atradimų, drąsių idėjų, reikšmingų pasiekimų ir atvirumo naujovėms!
Laimingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 2017!

Pakilios šventinės nuotaikos linki VŠĮ „Ekoagros“ kolektyvas.

 


2016-12-22 - Bitininkai kviečiami teikti paraiškas
 
Šalies bitininkai, norintys atnaujinti laikomų bičių šeimas, racionalizuoti avilių transportavimą į ganyklas ir įgyvendinti kitus jiems svarbius sumanymus, padedančius prisitaikyti prie rinkos pokyčių vėl gali teikti paraiškas gauti paramą. Žemės ūkio ministerijos patvirtintas paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones pateikimo terminas yra nuo 2016 m. gruodžio 19 d. iki 2017 m. sausio 21 d. Daugiau informacijos rasite ČIA


2016-12-22 - Aplinkos taršos prevencinė priemonė – ekologija
 
Š. m. gruodžio 20 d. VšĮ „Ekoagros“ atstovas Virginijus Masionis skaitė paskaitą Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto Aplinkosaugos technologijos katedros trečio kurso studentams „Ekologija – aplinkos taršos prevencinė priemonė“. Susirinkusiems studentams paskaitos metu buvo pristatyti ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai, jų gamybos būdai, Lietuvoje veikianti ekologinės gamybos žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo bei kontrolės sistema, VšĮ „Ekoagros“ veikla.


2016-12-21 - VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į kontrolės įstaigų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse
 
2016 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į  Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.


2016-12-21 - VŠĮ „Ekoagros“ plečia teikiamų paslaugų spektrą ir kokybę
 
Per šiuos metus viešoji įstaiga „Ekoagros“ išplėtė savo teikiamas paslaugas ir jų kokybę, kuriomis pasinaudojo daugiau nei 3 tūkstančiai Lietuvos ir užsienio pareiškėjų. Kitąmet, savo 20-ąją darbo sukaktį švęsianti įstaiga planuoja dar aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti su savo klientais, kitų institucijų atstovais Lietuvoje bei užsienyje.


2016-12-19 - Uzbekistano atstovų vizitas Lietuvoje
 
Š. m. gruodžio 14-15 dienomis įstaigoje VšĮ „Ekoagros“ lankėsi Žemės ir vandens standartizacijos centro prie Uzbekistano Respublikos žemės ir vandens ūkio išteklių ministerijos atstovai. Pagrindinis svečių iš Uzbekistano vizito tikslas – susipažinti su Lietuvoje veikiančia ekologinės gamybos žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo bei kontrolės sistema, bendradarbiavimo galimybių plėtra.


2016-12-13 - SVARBI ĮSTAIGOS INFORMACIJA
 
VšĮ „Ekoagros“ primena, jog pareiškėjams, skolingiems už 2015 metų sertifikavimo darbus, nepadengus šių įsiskolinimų, 2016 metais nebus išduodami patvirtinamieji dokumentai ir / ar nutarimo išrašai.


2016-12-09 - Svarbi informacija vykdantiems ekologinę gamybą – laiku pateikti gautos produkcijos ataskaitas
 
VšĮ „Ekoagros“ atkreipia visų ekologiškai ūkininkaujančiųjų dėmesį, kad iki 2017 metų sausio 15 dienos sertifikavimo įstaigai privaloma pateikti ataskaitą apie 2016 metais ūkyje užaugintą ar gautą produkciją. Kitaip tariant – pateikti Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 3 lentelės kopiją. Visos lentelės grafos turi būti teisingai užpildytos. Užaugintus kiekius reikia pateikti detaliai, pagal šiais metais augintus augalus ir suteiktus jiems statusus.


2016-12-09 - Ekologinių inovacijų konferencija Briuselyje
 
2016 m. gruodžio 06 d. VšĮ „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius, III-ojo sertifikavimo skyriaus tikrintoja-ekspertė Eglė Akelaitienė, kokybės vadovas Tomas Demikis, plėtros skyriaus vadovė Virginija Lukšienė dalyvavo TP Organics (Europos Ekologinių Technologijų Platforma) organizuotoje ekologinių inovacijų konferencijoje Briuselyje (Belgijoje). Konferencijos pagrindinė tema – mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos transformavimas į maisto gamybą ir ūkininkavimą.


2016-12-01 - Daugėja įmonių, siekiančių sertifikuoti ekologiškų sėklų paruošimo ir prekybos veiklas
 
VŠĮ „Ekoagros“ kokybės vadovas Tomas Demikis lapkričio 30 dieną dalyvavo augalininkystės aktualijų seminare ir skaitė pranešimą „Reikalavimai ekologinių ūkių sėjomainoms ir sėklų atnaujinimui“. Pranešimo metu susirinkusiems seminaro dalyviams įstaigos atstovas išsamiai pristatė ekologinės gamybos reglamentavimą, reikalavimus sėjomainai, sėkloms.


2016-11-30 - Tarptautinė ekologinio perdirbimo konferencija
 
Š. m. lapkričio 23-26 d. VŠĮ „Ekoagros“ plėtros skyriaus vadovė Virginija Lukšienė, III-ojo sertifikavimo skyriaus vadovė Reda Butkevičiūtė ir III-ojo sertifikavimo skyriaus tikrintoja-ekspertė Kristina Šapokienė dalyvavo Sevilijoje (Ispanijoje) vykusioje ketvirtojoje ekologinio perdirbimo konferencijoje, kurios organizatorius – „IFOAM EU Group“ ir „Ecovalia“. Konferencijos metu susirinkusiems dalyviams buvo išsamiai pristatytas tiekimo grandinės vystymas, aptartos rinkodaros tendencijos, novatoriški požiūriai, ES politikos kryptys rinkos augimui.


2016-11-29 - Biodinaminės bitininkystės statusas – ypač paklausus ES
 
VŠĮ „Ekoagros“ IV-ojo skyriaus tikrintojas Remigijus Gerulis praeitą savaitę dalyvavo biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacijos „Biodinamika LT“ organizuotame biodinaminės bitininkystės seminare. Dvi dienas vykusiame susitikime Lietuvos bitininkai buvai išsamiai supažindinti su biodinaminio bitininkavimo aspektais ir galimybėmis biodinaminę bitininkystę sertifikuoti Lietuvoje.


2016-11-29 - IV-oji tarptautinė konferencija apie Baltarusijos ekologinės žemės ūkio gamybos plėtrą
 
Š. m. lapkričio 22-25 dienomis VŠĮ „Ekoagros“ atstovai dalyvavo Baltarusijoje vykusioje IV-oje tarptautinėje konferencijoje apie ekologinės žemės ūkio gamybos plėtrą Baltarusijos Respublikoje. Konferenciją organizavo Baltarusijos žemės ūkio ir maisto ministerija „Centr jekologicheskih reshenij“ bei Baltarusijos valstybinė žemės ūkio akademija.


2016-11-28 - „EuroTier 2016“: pasaulinė prestižinė gyvulininkystės produkcijos paroda
 
Š. m. lapkričio 17-19 dienomis VŠĮ „Ekoagros“ darbuotojai dalyvavo Vokietijoje (Hanoveryje) vykusioje gyvulių parodoje „EuroTier 2016“ bei Vechtoje vykusiame „Oldenburger Pferde“ žirgų aukcione. Įstaigos atstovai buvo išsamiai susipažinti su gyvulininkystės sektoriaus naujovėmis, aktyviai dalyvavo diskusijose, mezgė tarptautinio verslo kontaktus taip pat lankė veislininkystės įmonių,  ekologine gamyba užsiimančių ūkio subjektų, alternatyvios energetikos ir statybos bendrovių stendus. „Oldenburger Pferde“ žirgų aukcione dalyviai buvo supažindinti su praktiniais žirgų pardavimo procesais, vertinimų ir darbingumo bandymų procedūromis.


2016-11-28 - Kasmetiniai ekologinės produkcijos augintojų asociacijos „Naturland“ mokymai
 
Š. m. lapkričio 14-15 dienomis VŠĮ „Ekoagros“ plėtros skyriaus vadovė Virginija Lukšienė ir I-ojo sertifikavimo skyriaus tikrintojas Tomas Kašinskas dalyvavo ekologinės produkcijos augintojų asociacijos „Naturland“ organizuojamuose mokymuose Vokietijoje. Sertifikavimo įstaigų tikrintojai iš Airijos, Egipto, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos, Lenkijos, Lietuvos buvo išsamiai supažindinti su „Naturland“ gamybos, perdirbimo, socialinės atsakomybės, smulkiųjų augintojų ICS ir žuvininkystės standartais. 


2016-11-17 - „Biosummit 2016“: galimybės ekologinio ūkininkavimo plėtrai
 
Š. m. lapkričio 14-15 dienomis VŠĮ „Ekoagros“ atstovai dalyvavo tarptautinėje ekologinio žemės ūkio konferencijoje „Biosummit 2016“. Čekijoje vykusios konferencijos metu susirinkusiems dalyviams buvo išsamiai pristatyti nauji iššūkiai, su kuriais susiduria ekologinis žemės ūkis, aptartos pagrindinės kliūtys ir galimybės ekologinio ūkininkavimo plėtrai, pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai, aktyviai diskutuota apie ekologinio ūkininkavimo ir ekologinės produkcijos potencialą.


Puslapiai: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [>] [»]