| LT EN RU

SERTIFIKAVIMAS NE ES ŠALYSE

VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į kontrolės įstaigų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.

2016 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.

Remdamasi VšĮ „Ekoagros“ pateikta informacija, Europos Komisija padarė išvadą, kad tikslinga pripažinti „Ekoagros“ dėl A, B ir D kategorijos produktų, susijusių su Rusija, dėl A ir B kategorijų produktų, susijusių su Baltarusija ir Ukraina, dėl A ir D kategorijų produktų, susijusių su Tadžikistanu bei dėl A ir F kategorijų produktų, susijusių su Kazachstanu.

Kodo numeris Trečioji šalis Produktų kategorija
A B C D E F
BY-BIO-170 Baltarusija x x - - - -
KZ-BIO-170 Kazachstanas x - - - - x
RU-BIO-170 Rusija x x - x - -
TJ-BIO-170 Tadžikistanas x - - x - -
UA-BIO-170 Ukraina x x - - - -

A – neperdirbti augalininkystės produktai;
B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai;
C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai;
D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai;
E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai;
F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos.

Ekologinės gamybos sertifikavimas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės Ekologijos Programos (NOP) reikalavimus.

VšĮ „Ekoagros“ yra akredituota vykdyti sertifikavimo veiklą USDA NOP vardu šiose srityse: augalininkystė, gyvulininkystė, tvarkyba ir laukinė augalija. Akreditacija suteikta pagal 1990 m. Ekologinio Maisto Gamybos Aktą ir USDA ekologijos reglamentą (7 CFR Part 205). 

Ūkio subjektai, pageidaujantys sertifikuoti gamybą pagal USDA NOP reikalavimus turi:

  1. Susipažinti su USDA NOP keliamais teisės aktų reikalavimais:
  2. Susipažinti su įstaigos sertifikavimo procedūra pagal USDA NOP: PR-12
  3. Sertifikavimo įstaigai raštu pateikti užpildytas formas: NOP-001 (Paraiška sertifikuoti ekologinę gamybą pagal nacionalinę ekologijos programą – NOP) ir NOP-009 (Ekologinės sistemos planas (OSM))
  4. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį.

Kilus klausimams, kreipkitės į įstaigos bendraisiais kontaktais:  el. paštas ekoagros@ekoagros.lt, tel. +37037203181.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS / LIST OF THIRD COUNTRIES ORGANIC PRODUCTION OPERATORS

Eil. Nr. / No.

Ūkio subjekto pavadinimas / Title of the operator

Produktų kategorija / Products categories*

Kontrolės sistema / Control system

Patvirtinamasis dokumentas / Documentary evidence

Pastabos / Remarks

Baltarusija, kodas BY-BIO-170 / Belarus, code BY-BIO-170

1.        

Valstiečių (fermerių) ūkis „Jagodka“ / Peasants (farmers) holding „Jagodka“

A

ES / EU

CER-BY-17-00013

CER-BY-18-00005

 

2.  

Valstiečių (fermerių) ūkis „Monki“ / Peasants (farmers) holding „Monki“

A

ES / EU

CER-BY-17-00019

CER-BY-18-00003

 

3.        

Valstiečių (fermerių) ūkis „Sidsad“ / Peasants (farmers) holding „Sidsad“

A

ES / EU

CER-BY-17-00011

CER-BY-18-00006

 

4.

Uždaroji akcinė bendrovė „DNT Trade“ / Private limited company „DNT Trade“

A

ES / EU

CER-BY-18-00001

 

5.

Ribotos atsakomybės įmonė „ALANTORG“ / Limited liability company „ALANTORG“

A

ES / EU

CER-BY-18-00002

 

6.

Ūkis „Wiki-Garden“ / The farm „Wiki-Garden“

A

ES / EU

NUS-BY-18-00006

nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling

Kazachstanas, kodas KZ-BIO-170 / Kazakhstan, code KZ-BIO-170

7.        

Piotro N. Čepovskio valstiečio ūkis / Peasant holding of Petr Nikolaevich Chepovskij

A

ES / EU

CER-KZ-18-00016

 

8.

Chevelev J.V. valstiečio ūkis /  Peasant holding of Chevelev J.V.  A  ES / EU

 CER-KZ-18-00005

 
9. „ALIBI“ valstiečio ūkis / Peasant holding of „ALIBI“   A  ES / EU

CER-KZ-17-00017 

CER-KZ-18-00009

 

10.

Ribotos atsakomybės įmonė „Kazecotrade“ / Limited liability company „Kazecotrade“ A ES / EU

CER-KZ-17-00021

CER-KZ-17-00044

CER-KZ-17-00048

CER-KZ-18-00002

 
11. Ribotos atskomybės bendrija „Umet“ / Limited liability partnership „Umet“  A ES / EU

CER-KZ-18-00004

CER-KZ-18-00011

 
12. Ribotos atsakomybės ūkis „Umet“ / Limited liability partnership „Umet“  A ES / EU

NUS-TS-17-00022

nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
13. Zauresh Mukusheva  A  ES / EU  CER-KZ-18-00012  
14. „Zhem“ valstiečio ūkis / Peasant holding of „Zhem“   A ES / EU NUS-KZ-18-00006 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
15. Zhigalova „Karaguginskaje“ valstiečio ūkis / Peasants  (farmers) holding Zhigalova „Karaguginskoye“ A  ES / EU CER-KZ-18-00010  
16. Uždaroji akcinė bendrovė „AL-FARIS“ /Limited liability company „AL-FARIS“ A ES / EU CER-KZ-18-00003
 
17. Uždaroji akcinė bendrovė „ZhNV“ /Limited liability company „ZhNV“ A ES / EU

CER-KZ-18-00007

CER-KZ-18-00008

 
18. Uždaroji akcinė bendrovė „FIRMA DIKANSKHY“ /Limited liability company „FIRMA DINSHY“ A ES / EU

CER-KZ-18-00001

 
19. Kolektyvinis ūkis „Shapagat“ / KH „Shapagat“ A ES / EU

CER-KZ-18-00013

 
20. Kolektyvinis ūkis „Zhiger“ / KH „Zhiger“ A ES / EU

CER-KZ-18-00015

 
21. Kolektyvinis ūkis „Orlyanskiy V. G.“ / KH „Orlyanskiy V. G.“ A ES / EU

CER-KZ-18-00014

 

Ukraina, kodas UA-BIO-170 / Ukraine, code UA-BIO-170

22.       

Korporacija „Ukragroteks“ / Corporation „Ukragroteks“

A

ES / EU

CER-UA-18-00001

CER-UA-18-00051

 

23.       

Privati akcinė bendrovė „Ulianovske“ / Private joint stock company „Ulianovske“

A

ES / EU

CER-UA-18-00002

CER-UA-18-00052

 

24.

Žemės ūkio kooperatyvas „Rodina“ / Agricultural cooperative „Rodina”

A

ES / EU

CER-UA-17-00009

CER-UA-18-00047

 

25.

Privati bendrovė „Agro-Dis“ / Private company „Agro-Dis“

A

ES / EU

CER-UA-17-00022

CER-UA-18-00049

 

26.

Ribotos atsakomybės įmonė „Svitanok Starl Mayaky“ / Limited liability company „Svitanok Starl Mayaky“

A ES / EU

CER-UA-17-00010

 

27.

Individuali įmonė „ACE DOVIRA“ / Private enterprise „ACE DOVIRA“

A ES / EU

CER-UA-17-00007

CER-UA-18-00006

 

28.

Ribotos atsakomybės įmonė „SAYVO“ / Limited liability company „SAYVO“

A ES / EU

CER-UA-18-00005

 

29.

Žemės ūkio daugiafunkcinis kooperatyvas „Svіtanok“ / Multi functional cooperative of agriculture „Svіtanok“ A ES / EU CER-UA-18-00010  
30. Uždaroji akcinė bendrovė „Torgovyj dom „Gornostaevskij Rajagrohim“ / Limited liability company „Torgovyj dom „Gornostaevskij Rajagrohim“  A ES / EU  NUS-TS-17-00080 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling 
31. Ribotos atsakomybės įmonė „Аratanija“ / Limited liability company „Аratanija“ A ES / EU

CER-UA-18-00014

CER-UA-18-00054

 
32. Ribotos atsakomybės įmonė „,Agrolana“ / Limited liability company „Agrolana“ A ES / EU CER-UA-18-00012  
33. Ribotos atsakomybės įmonė „,AVE“ / Limited liability company „AVE“ A ES / EU CER-UA-17-00031  
34. Ribotos atsakomybės įmonės firma „,Alef LTD“ / Limited liability company firm „Alef LTD“ A ES / EU

CER-UA-17-00046

CER-UA-18-00029

 
35. Ribotos atsakomybės įmonė „Agrofirm druzhba“ / Limited liability company „Agrofirm druzhba“ A ES / EU

CER-UA-17-00040

CER-UA-18-00045

 
36. Ūkis „DEO-INVEST“ / Farm  „DEO-INVEST“ A ES / EU CER-UA-18-00018  
37. Ribotos atsakomybės įmonė „FARMGEIT UKRAINE“ / Limited liability company „FARMGEIT UKRAINE“ A ES / EU CER-UA-18-00019  
38. Privati žemės ūkio bendrovė „NYVA“ / Private agriculture company „NYVA“ A ES / EU CER-UA-17-00032  
39. Ūkis „Klepachi“ / Farm „Klepachi“ A ES/ EU CER-UA-18-00020   
40. Privati bendrovė „SP-Agrosvit“ / Private company „SP-Agrosvit“ A ES / EU CER-UA-18-00016   
41. Privati bendrovė „Vrozhai-Agro-1“ / Private company „Vrozhai-Agro-1“ A ES / EU CER-UA-18-00021   
42. Ribotos atsokomybės žemės ūkio bendrovė „ZORIA“ / Limited liability company of agriculture „ZORIA“ A ES / EU CER-UA-18-00053
 
43. Ribotos atsokomybės ūkio bendrovė „NOVAJA UKRAINA“ / Farm limited liability company „NOAVAJA UKRAINA“ A ES / EU

CER-UA-17-00043

CER-UA-18-00046 

 
44. Ribotos atsakomybės įmonė „ROS AGRO“ / Limited liability company „ROS AGRO“ A ES / EU

CER-UA-17-00041 

CER-UA-18-00043

 
45. Ribotos atsokomybės žemės ūkio bendrovė „Pivdenne“ / Limited liability company of agriculture „Pivdenne“ A ES / EU CER-UA-18-00064  
46. Ribotos atsakomybės įmonė „Akropolis- Plaza“ /Limited liability company „Akropolis- Plaza“ A ES / EU CER-UA-18-00025  
47. PE TRIEL-AGRO production unit of SADEKO ORGANIC LTD A ES / EU

CER-UA-17-00045

CER-UA-18-00037

 
48.

Privati įmonė „RIN AGRO – production unit of SADEKO ORGANIC LTD“ / Private enterprise „RIN AGRO – production unit of SADEKO ORGANIC LTD“

A ES / EU

CER-UA-18-00003

CER-UA-18-00004

CER-UA-18-00065

 
49.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Helianthus“ /Limited liability company „Helianthus“

A ES / EU

CER-UA-18-00007

 
50.

Privati žemės ūkio įmonė  „Dovira“ / Private agricultural enterprise „Dovira“

A ES / EU

CER-UA-18-00006

 
51.

Ribotos atsokomybės žemės ūkio bendrovė „Ptakhivnyk“ / Limited liability company of agriculture „Ptakhivnyk“

A ES / EU

CER-UA-18-00013

 
52.

Ribotos atsakomybės įmonė „ART SEED“ / Private limited company „ART SEED“

A ES / EU

CER-UA-18-00011

 
53.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Prekybos namai  „Hornostayivskyi Rayagrohim“ / Limited liability company „Trade house „Hornostayivskyi Rayagrohim“

A ES / EU

CER-UA-18-00008

 
54.

Ribotos atsakomybės bendrovė „YUDERA“ / Limited liability company „YUDERA“

A ES / EU

CER-UA-18-00023

 
55.

Ūkis „DIANA“ / Farming household „DIANA“

A ES / EU

CER-UA-18-00035

 
56.

Ūkis „Stepove-2001“ / Farming enterprise „Stepove-2001“

A ES / EU

CER-UA-18-00048

 
57.

Ūkis „Stroganivske“ / Farming agriculture „Stroganivske“

A ES / EU

CER -UA-18-00040

 
58.

Žemės ūkio produkcijos bendrija „Lenina“ / Agriculture production cooperative „Lenina“

A ES / EU

CER-UA-18-00041

 
59.

Privati žemės ūkio bendrovė „Kolosok“ / Private agrigulture enterprise „Kolosok“

A ES / EU

CER-UA-18-00042

 
60.

Partnerystės pagrindais veikianti bendrovė „Kolos“ / Company with addittional liability „Kolos“

A ES / EU

CER-UA-18-00044

 
61.

Ribotos atsakomybės bendrovė „MS Svitanok“ / Limited liability company „MS Svitanok“

A ES / EU

CER-UA-18-00050

 
62.

Uždaroji akcinė bendrovė „SADEKO“ / Private limited company „SADEKO“

A ES / EU

CER-UA-18-00055

 
63.

Privati įmonė „GALATEYA TAVRII“ / PE „GALATEYA TAVRII“

A ES / EU

CER-UA-18-00057

 
64.

Perkrovimo terminalas „U-PORT OCHAKOV“ / Transshipment terminal „U-PORT OCHAKOV“

A ES / EU

CER-UA-18-00058

 
65.

Ribotos atsakomybės bendrovė „UKRAINIAN FOOD CORPORATION“ / Limited liability company „UKRAINIAN FOOD CORPORATION“

A ES / EU

CER-UA-18-00059

 
66.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Yukan-2005“ / Limited liability company „Yukan-2005“

A ES / EU

CER-UA-18-00061

 
67.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Eko Nika“ / Limited liability company „Eko Nika“

A ES / EU

CER-UA-18-00060

 
68.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Agrofirma Rostok“ / Limited liability company „Agrofirma Rostok“ 

A ES / EU

CER-UA-18-00062

 
69.

Privati įmonė „Reniyskiy agrariy“ / Private company „Reniyskiy agrariy“

A ES / EU

CER-UA-18-00063

 
70.

Įmonė „DNIPRO CARGO LIMITED“ / Company„DNIPRO CARGO LIMITED“ /

A ES / EU

CER-UA-18-00066

 
71.

Ribotos atsakomybės bendrovė „DNIPRYANSKE HPP“ / Limited liability company „DNIPRYANSKE HPP“ 

A ES / EU

CER-UA-18-00068

 

Rusija, kodas RU-BIO-170 / Russian, code RU-BIO-170

72.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Petrovil“ / Limited liability company „Petrovil“

A ES / EU

CER-RU-17-00016

CER-RU-18-00001

 
73. Ribotos atsakomybės bendrovė „Siberian Organic Products“ / Limited liability company „Siberian Organic Products“ A ES / EU CER-RU-18-00004
 
74. Savarankiškai dirbantis verslininkas Petrochenkov Ivan Mikhailovich / Self-employed enterpreneur Petrochenkov Ivan Mikhailovich
A ES / EU CER-RU-18-00008
 
75. Ribotos atsakomybės bendrovė „Perovskoe“ / Limited liability company „Perovskoe“  A ES / EU CER-RU-18-00003  
76. Ribotos atsakomybės bendrovė „AGRO“ / Limited liability company „AGRO“  A ES / EU CER-RU-18-00005
 
77. „SIBBIOPRODUCT“ A ES / EU CER-RU-18-00007
 
78. Ribotos atsakomybės bendrovė „AGRO-Krasnoyarsk“ / Limited liability company „AGRO-Krasnoyarsk“  A ES / EU CER-RU-18-00006
 
*A – neperdirbti augalininkystės produktai / unprocessed crop products;
  B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai / livestock and unprocessed livestock products;
  C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai / products from aquaculture and seaweeds; 
  D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as food;
  E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as feed;
  F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos / vegetative propagating material and seeds for cultivation.