| LT EN RU

SERTIFIKAVIMAS NE ES ŠALYSE

VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į kontrolės įstaigų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.

2016 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.

Remdamasi VšĮ „Ekoagros“ pateikta informacija, Europos Komisija padarė išvadą, kad tikslinga pripažinti „Ekoagros“ dėl A kategorijos produktų, susijusių su Rusija, dėl A ir B kategorijų produktų, susijusių su Baltarusija ir Ukraina, dėl A ir D kategorijų produktų, susijusių su Tadžikistanu bei dėl A ir F kategorijų produktų, susijusių su Kazachstanu.

Kodo numeris Trečioji šalis Produktų kategorija
A B C D E F
BY-BIO-170 Baltarusija x x - - - -
KZ-BIO-170 Kazachstanas x - - - - x
RU-BIO-170 Rusija x - - - - -
TJ-BIO-170 Tadžikistanas x - - x - -
UA-BIO-170 Ukraina x x - - - -

A – neperdirbti augalininkystės produktai;
B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai;
C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai;
D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai;
E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai;
F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos.

Ekologinės gamybos sertifikavimas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės Ekologijos Programos (NOP) reikalavimus.

VšĮ „Ekoagros“ yra akredituota vykdyti sertifikavimo veiklą USDA NOP vardu šiose srityse: augalininkystė, gyvulininkystė, tvarkyba ir laukinė augalija. Akreditacija suteikta pagal 1990 m. Ekologinio Maisto Gamybos Aktą ir USDA ekologijos reglamentą (7 CFR Part 205). 

Ūkio subjektai, pageidaujantys sertifikuoti gamybą pagal USDA NOP reikalavimus turi:

  1. Susipažinti su USDA NOP keliamais teisės aktų reikalavimais:
  2. Susipažinti su įstaigos sertifikavimo procedūra pagal USDA NOP: PR-12
  3. Sertifikavimo įstaigai raštu pateikti užpildytas formas: NOP-001 (Paraiška sertifikuoti ekologinę gamybą pagal nacionalinę ekologijos programą – NOP) ir NOP-009 (Ekologinės sistemos planas (OSM))
  4. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį.

Kilus klausimams, kreipkitės į įstaigos bendraisiais kontaktais:  el. paštas ekoagros@ekoagros.lt, tel. +37037203181.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS / LIST OF THIRD COUNTRIES ORGANIC PRODUCTION OPERATORS

Eil. Nr. / No.

Ūkio subjekto pavadinimas / Title of the operator

Produktų kategorija / Products categories*

Kontrolės sistema / Control system

Patvirtinamasis dokumentas / Documentary evidence

Pastabos / Remarks

Baltarusija, kodas BY-BIO-170 / Belarus, code BY-BIO-170

1.        

Valstiečių (fermerių) ūkis ,,Jagodka“ / Peasants (farmers) holding „Jagodka“

A

ES / EU

CER-BY-17-00013

 

2.  

Valstiečių (fermerių) ūkis ,,Monki“ / Peasants (farmers) holding ,,Monki“

A

ES / EU

CER-BY-17-00019

 

3.        

Valstiečių (fermerių) ūkis ,,Sidsad“ / Peasants (farmers) holding ,,Sidsad“

A

ES / EU

CER-BY-17-00011

 

4.        

Mokymo įstaiga ,,Vilejskij gosudarstvennyj kolledzh“/ Institution of education ,,Vilejskij gosudarstvennyj kolledzh“

A

ES / EU

CER-BY-17-00020

CER-BY-17-00035

 

Kazachstanas, kodas KZ-BIO-170 / Kazakhstan, code KZ-BIO-170

5.        

Piotro N. Čepovskio valstiečio ūkis / Peasant holding of Petr Nikolaevich Chepovskij

A

ES / EU

CER-KZ-17-00012

 

6.

Chevelev J.V. valstiečio ūkis /  Peasant holding of Chevelev J.V.  A  ES / EU

 CER-KZ-17-00015

 
7. ,,ALIBI“ valstiečio ūkis / Peasant holding of ,,ALIBI“   A  ES / EU

CER-KZ-17-00017 

 
8. Ribotos atsakomybės įmonė „Kazecotrade“ / Limited liability company „Kazecotrade“ A ES / EU

CER-KZ-17-00021

CER-KZ-17-00044

CER-KZ-17-00048

 
9. Ribotos atskomybės bendrija „Umet“ / Limited liability partnership „Umet“  A ES / EU

CER-KZ-17-00029

 
10. Ribotos atsakomybės ūkis „Umet“ / Limited liability partnership „Umet“  A ES / EU

NUS-TS-17-00022

nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
11. Zauresh Mukusheva  A  ES / EU  NUS-TS-17-00019 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
12. ,,Zhem“ valstiečio ūkis / Peasant holding of ,,Zhem“   A ES / EU NUS-TS-17-00018 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
13. Zhigalova „Karaguginskaje“ valstiečio ūkis / Peasants  (farmers) holding Zhigalova „Karaguginskoe“ A  ES / EU NUS-TS-17-00023 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
14. Uždaroji akcinė bendrovė „AL-FARIS“ /Limited liability company „AL-FARIS“ A ES / EU CER-KZ-18-00003
 

Ukraina, kodas UA-BIO-170 / Ukraine, code UA-BIO-170

15.       

Korporacija ,,Ukragroteks“ / Corporation „Ukragroteks“

A

ES / EU

CER-UA-18-00001

 

16.       

Viešoji akcinė bendrija ,,Uljanovskoje“ / Public limited liability partnership ,,Uljanovskoje“

A

ES / EU

CER-UA-18-00002

 

17.

Žemės ūkio kooperatyvas „Rodyna“ / Agricultural cooperative “Rodyna”

A

ES / EU

CER-UA-17-00009

 

18.

Privati bendrovė „Agro-Dis“ / Private company „Agro-Dis“

A

ES / EU

CER-UA-17-00022

 

19.

Uždaroji akcinė bendrovė „UKRFIELD“ /Limited liability company „UKRFIELD“

A ES / EU CER-UA-17-00004  

20.

Ribotos atsakomybės įmonė „Svitanok Starl Mayaky“ / Limited liability company „Svitanok Starl Mayaky“

A ES / EU

CER-UA-17-00010

 

21.

Individuali įmonė „ACE DOVIRA“ / Private enterprise „ACE DOVIRA“

A ES / EU

CER-UA-17-00007

 

22.

Ribotos atsakomybės įmonė „SAYVO“ / Limited liability company „SAYVO“

A ES / EU

CER-UA-17-00018

CER-UA-18-00005

 

23.

Ribotos atsakomybės įmonė „Agrofirma Peschanckaja“ / Limited liability company „Agrofirma Peschanckaja“  A  ES / EU NUS-TS-17-00030 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling 

24.

Žemės ūkio daugiafunkcinis kooperatyvas „Svіtanok“ / Multi functional cooperative of agriculture „Svіtanok“ A ES / EU NUS-TS-17-00009 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling 
25. Uždaroji akcinė bendrovė „Torgovyj dom „Gornostaevskij Rajagrohim“ / Limited liability company „Torgovyj dom „Gornostaevskij Rajagrohim“  A ES / EU  NUS-TS-17-00080 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling 
26. Uždaroji akcinė bendrovė „Аratanija“ / Limited liability company „Аratanija“ A ES / EU CER-UA-17-00027  
27. Ribotos atsakomybės įmonė „,Agrolana“ / Limited liability company „Agrolana“ A ES / EU CER-UA-17-00028  
28. Ribotos atsakomybės įmonė „,AVE“ / Limited liability company „AVE“ A ES / EU CER-UA-17-00031  
29. Uždara akcinė bendrovė firma „,Alef LTD“ / Limited liability company firm „Alef LTD“ A ES / EU CER-UA-17-00046  
30. Uždaroji akcinė bendrovė „Agrofirma druzhba“ / Limited liability company „Agrofirma druzhba“ A ES / EU CER-UA-17-00040  
31. Ūkis „DEO-INVEST“ / Farm  „DEO-INVEST“ A ES / EU CER-UA-17-00026  
32. Ribotos atsakomybės įmonė „FARMGEIT UKRAINE“ / Limited liability company „FARMGEIT UKRAINE“ A ES / EU CER-UA-17-00036  
33. Privati žemės ūkio bendrovė „NYVA“ / Private agriculture company „NYVA“ A ES / EU CER-UA-17-00032  
34. Ūkis „Klepachi“ / Farm „Klepachi“ A ES/ EU CER-UA-17-00034   
35. Privati bendrovė „SP-Agrosvit“ / Private company „SP-Agrosvit“ A ES / EU CER-UA-17-00038   
36. Privati bendrovė „Vrozhai-Agro-1“ / Private company „Vrozhai-Agro-1“ A ES / EU CER-UA-17-00039   
37. Ribotos atsokomybės žemės ūkio bendrovė „ZORIA“ / Limited liability company of agriculture „ZORIA“ A ES / EU CER-UA-17-00033   
38. Ribotos atsokomybės ūkio bendrovė „NOVAJA UKRAINA“ / Farm limited liability company „NOAVAJA UKRAINA“ A ES / EU CER-UA-17-00043   
39. Ribotos atsakomybės įmonė „ROS AGRO“ / Limited liability company „ROS AGRO“ A ES / EU CER-UA-17-00041   
40. Ribotos atsokomybės žemės ūkio bendrovė „Pivdenne“ / Limited liability company of agriculture „Pivdenne“ A ES / EU CER-UA-17-00037  
41. Uždaroji akcinė bendrovė „Akropolis- Plaza“ /Limited liability company „Akropolis- Plaza“ A ES / EU CER-UA-17-00047  
42. PE TRIEL-AGRO production unit of SADEKO ORGANIC LTD A ES / EU CER-UA-17-00045  
43.

Privati įmonė „RIN AGRO – production unit of SADEKO ORGANIC LTD“ / Private enterprise „RIN AGRO – production unit of SADEKO ORGANIC LTD“

A ES / EU

CER-UA-18-00003

CER-UA-18-00004

 
44.

Uždaroji akcinė bendrovė „Helianthus“ /Limited liability company „Helianthus“

A ES / EU

CER-UA-18-00007

 
45.

Privati žemės ūkio įmonė  „Dovira“ / Private agricultural enterprise „Dovira“

A ES / EU

CER-UA-18-00006

 

Rusija, kodas RU-BIO-170 / Russian, code RU-BIO-170

46.

Uždaroji akcinė bendrovė „Petrovil“ / Limited liability company „Petrovil“

A ES / EU

CER-RU-17-00016

 
47. Uždaroji akcinė bendrovė „Agrofirma Rossija“ / Limited limited company „Agrofirma Rossija“  A ES / EU NUS-TS-17-00027 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
*A – neperdirbti augalininkystės produktai / unprocessed crop products;
  B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai / livestock and unprocessed livestock products;
  C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai / products from aquaculture and seaweeds; 
  D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as food;
  E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as feed;
  F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos / vegetative propagating material and seeds for cultivation.