Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą ekologinės gamybos kontrolės sistemoje

Yra teigiama, remiantis įvairiais šaltiniais, kad bendradarbiavimo tarp institucijų dėka veiklos ar projektų sėkmės tikimybė padidėja 30 proc.

Kitas aspektas – norint išspręsti sudėtingus šiandieninio sudėtingo pasaulio klausimus ar bent rasti kelius, vedančius į tuos sprendimus, institucijų bendradarbiavimas yra jau ne tik reikalingas, bet ir būtinas.

Šią savaitę „Ekoagros“ viešėjo atstovai iš dviejų institucijų – Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. Įstaigoje lankėsi darbuotojai iš padalinių, su kuriais dėl jų veiklos sričių specifikos itin dažnai bendradarbiaujama sertifikuojant ekologinę gamybą. Tai ministerijos Augalininkystės ir žaliųjų technologijų bei Išmokų už plotus skyrių ir tarnybos Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus. Susitikime aptarti iškilę praktiniai darbiniai klausimai, aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, keitimosi informacija būdai.

Ačiū šį susitikimą inicijavusiai ministerijos Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus patarėjai Nedai Jakubauskienei. Susitikime dalyvavusiems „Ekoagros“ darbuotojams malonu buvo girdėti, kai susitikimo dalyviams ji įstaigą „Ekoagros“ pristatė kaip „stiprius ministerijos socialinius partnerius“. Kartu su N. Jakubauskiene apsilankė ir naujas šio skyriaus darbuotojas vyr. specialistas Aurimas Vaicekauskas – nuo šiol jis taip pat yra atsakingas už ekologinės gamybos kontrolės srities koordinavimą.

„Ekoagros“ nuolatos bendradarbiauja ne tik su šiame susitikime dalyvavusiomis institucijomis – Žemės ūkio ministerija, Valstybine augalininkystės tarnyba. Itin daug bendro darbo tenka ir bendrų reikalų sieja su Nacionaline mokėjimo agentūra, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Žemės ūkio duomenų centru ir, žinoma, kitomis. Taigi tokie susitikimai yra įstaigos darbo dalis.

„Bendradarbiavimas labai padeda efektyvinti ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės veiklą, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė. – Ir jei dar kam nors kyla abejonių, o kodėl apskritai kontrolė yra reikalinga, tai noriu priminti: viskas daroma dėl ekologiško produkto galutinio vartotojo. Kad rinkdamasis šiuos produktus jis nebeturėtų nei menkiausios abejonės ir būtų užtikrintas, jog ekologišku pristatomas produktas toks ir yra. Ir, kas dar labai svarbu, pasitikėtų to produkto gamintoju. Taip pat kad pasitikėtų ir oficialią kontrolę vykdančiomis institucijomis.“