Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

FORMOS

F-002 Prašymas sertifikuoti ekologinę gamybą
F-002/1
Prašymas sertifikuoti viešojo maitinimo veiklą
F-003 Ekologinės gamybos ūkio pirminio įvertinimo anketa
F-003/1 Ekologinės gamybos ūkio anketa pageidaujant pirmą kartą sertifikuoti gyvulininkystę (gyvulių grupę).
F-003/2 Duomenų pasikeitimai ekologinės gamybos vienete
F-003/3 Duomenų pakitimai ekologinės gamybos  akvakultūros ūkio anketoje
F-006
Viešojo maitinimo veiklos sertifikavimo anketa
F-008 Ekologiškų produktų tvarkybos sertifikavimo anketa
F-008/1 Sertifikuojamo maisto produkto receptūra
F-008/2 Maisto produktų grupės
F-008/3 Sertifikuojamo pašaro receptūra
F-008/4 Ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklos sertifikavimo anketa
F-008/5 Ekologiškų produktų tvarkybos sertifikavimo anketa (papildomiems produktams)
F-010 Prašymas dėl  pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo
F-010/1 Prašymas pereinamojo laikotarpio sutrumpinimui (akvakultūrai)
F-014 Ekologinės gamybos bitininkystės ūkio pirminio įvertinimo anketa
F-030 Laukinės augalijos rinkimo anketa
F-030/1 Pažymėjimas apie sintetinių cheminių medžiagų panaudojimą
F-030/3 Dėl prašomų sertifikuoti renkamų laukinių augalų sąrašo pateikimo
F-035 Ekologinės gamybos akvakultūros ūkio anketa (pirmiems metams)
F-035 priedas Ekologiškų žuvininkystės produktų gamybos programa (planas)
F-035/1 Ekologinės gamybos akvakultūros ūkio anketa (sertifikuojantiems ne pirmus metus)
F-037 Ekologinės gamybos tvenkinių vandens tyrimų duomenys
F-088 Prašymas leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą/sėklas ekologinės gamybos ūkyje
F-102 Pardavėjo pareiškimas, kad parduodami produktai nebuvo pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ar naudojant GMO.
F-107 Prašymas išduoti patvirtinimą, kad pagalbinė medžiaga tinkama naudoti ekologinėje gamyboje
F-116 Žaliavų tiekėjų sąrašas (Didmeninė prekyba, perdirbimas)
F-116/1 Žaliavų tiekėjų sąrašas (Javų supirkimas)
F-116/2 Žaliavų tiekėjų sąrašas (Galvijų supirkimas)
F-117 Informacija apie produkcijos sandėliavimą
F-135 Pareiškėjo sutikimas elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) 
F-136 Prašymas patikrinti pagal Bioland asociacijos reikalavimus
F-137 Prašymas patikrinti pagal Demeter gamybos standartų reikalavimus
F-138 Prašymas patikrinti pagal Bio Suisse standarto reikalavimus
F-142 Prašymas patikrinti pagal KRAV gamybos standartų 16 skyriaus reikalavimus
F-143 Prašymas dėl nedideliuose ekologinės gamybos ūkiuose laikomų sertifikuojamų galvijų rišimo tvartuose
F-151 Prašymas patikrinti pagal Naturland standarto reikalavimus
F-152 Prašymas išduoti siuntą patvirtinantį dokumentą
F-152/1
Prašymas išduoti siuntą patvirtinantį dokumentą į JAV
F-152/2
Prašymas išduoti siuntą patvirtinantį dokumentą į Pietų Korėja
F-155
Deklaracija dėl nuotolinio dokumentinio patikrinimo
F-156
Ekologinės gamybos perdavimas
F-135 Pareiškėjo sutikimas elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras)
NK-002 Prašymas sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybą
NK-002/1 Duomenų pasikeitimai NKP gamybos vienete
NK-003/1 Sertifikuojamo maisto produkto receptūra
NK-003/2 Priemonių planas pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų atskyrimui nuo įprastinių produktų
NK-003/3 Žaliavų tiekėjų sąrašas
NK-004 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintos paukštienos gamybos anketa
NK-004/1 Pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų vištų dedeklių kiaušinių gamybos anketa
NK-005 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų bičių produktų ir jų mišinių gamybos anketa
NK-006 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų grūdų, jų perdirbtų produktų ir duonos, pyrago bei miltinės konditerijos kepinių anketa
NK-006/1 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų cukrinės konditerijos ir šokolado gaminių gamybos anketa
NK-006/2 Pagal  nacionalinę  žemės  ūkio ir  maisto  kokybės  sistemą giros gamybos anketa
NK-007 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintos mėsos gamybos anketa
NK-008 Pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminto pieno ir jo gaminių gamybos anketa
NK-009 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimo anketa
NK-009/1 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų šviežių vaisių, uogų ir daržovių perdirbtų produktų gamybos anketa