Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

FORMOS

F-002/1 Prašymas dėl maisto tvarkymo subjektų veiklos sertifikavimo ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo
F-003
Deklaracija apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą
F-003/2 Duomenų pasikeitimai ekologinės gamybos vienete
F-003/3 Duomenų pakitimai ekologinės gamybos akvakultūros ūkio anketoje
F-003/4 Išsamus bitininkystės vieneto (ūkio) aprašymas
F-003/5 Išsamus akvakultūros gamybos vieneto (ūkio) aprašymas
F-003/6 Išsamus gamybos vieneto (ūkio) aprašymas grupiniam sertifikavimui
F-003/7 Išsamus augalininkystės gamybos vieneto (ūkio) aprašymas
F-003/8 Išsamus gyvulininkystės gamybos vieneto (ūkio) aprašymas
F-003/8/1 Ekologinės gamybos ūkio deklaracija pageidaujant sertifikuoti gyvulininkystę (arkliai, avys, galvijai, ožkos)
F-003/8/2 Ekologinės gamybos ūkio deklaracija pageidaujant sertifikuoti paukštininkystę
F-003/8/3 Ekologinės gamybos ūkio deklaracija pageidaujant sertifikuoti elninius gyvūnus
F-003/8/4 Ekologinės gamybos ūkio deklaracija pageidaujant sertifikuoti triušininkystę
F-003/8/5 Ekologinės gamybos ūkio deklaracija pageidaujant sertifikuoti kiaulininkystę 
F-003/9 Pageidaujamų sertifikuoti renkamų laukinių augalų ir vietovių sąrašas
F-006
Viešojo maitinimo veiklos sertifikavimo anketa
F-008
Ekologinės gamybos produktų sertifikavimo deklaraciją, forma
F-008/1
Sertifikuojamo maisto produkto receptūra
F-008/3
Sertifikuojamo pašaro receptūra
F-030/1
Pažymėjimas apie sintetinių cheminių medžiagų panaudojimą
F-030/3 Pageidaujamų sertifikuoti renkamų laukinių augalų ir vietovių sąrašas (sertifikuojantiems ne pirmus metus)
F-035/1 Išsamus akvakultūros gamybos vieneto (ūkio) aprašymas (sertifikuojantiems ne pirmus metus)
F-088
Prašymas leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą/sėklas ekologinės gamybos ūkyje
F-117 Informacija apie produkcijos sandėliavimą
F-135 Veiklos vykdytojo sutikimas dėl dokumentų ir informacijos apsikeitimo elektroniniu paštu
F-136 Prašymas patikrinti pagal Bioland asociacijos reikalavimus
F-137 Prašymas patikrinti pagal Demeter gamybos standartų reikalavimus
F-138 Prašymas patikrinti pagal Bio Suisse standarto reikalavimus
F-142 Prašymas patikrinti pagal KRAV gamybos standartų 16 skyriaus reikalavimus
F-151 Prašymas patikrinti pagal Naturland standarto reikalavimus
F-152 Prašymas išduoti siuntą patvirtinantį dokumentą
F-152/1
Prašymas išduoti siuntą patvirtinantį dokumentą į JAV
F-152/2
Prašymas išduoti siuntą patvirtinantį dokumentą į Pietų Korėja
F-156
Ekologinės gamybos perdavimas
F-157
Produktų surinkimo ir vežimo į paruošimo vienetus aprašymas, forma
F-158
Produktų priėmimo iš kitų veiklos vykdytojų ar vienetų aprašymas, forma
F-159
Produktų laikymo (sandėliavimo) aprašymas, forma
F-160
Produktų gamybos aprašymas, forma
F-161
Produktų pakavimo ir vežimo kitiems veiklos vykdytojams ar į kitus vienetus aprašymas, forma
F-162 Produktų sąrašas, forma (forma pateikiama nekeičiant failo)
F-162 Produktų sąrašas, forma, kurioje galite pasirinkti kelias veiklas vienoje eilutėje (forma pateikiama nekeičiant failo)
F-163
Importo proceso aprašymas, forma
F-135 Pareiškėjo sutikimas elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras)
NK-002 Prašymas sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybą
NK-002/1 Duomenų pasikeitimai NKP gamybos vienete
NK-003/1 Sertifikuojamo maisto produkto receptūra
NK-003/2 Priemonių planas pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų atskyrimui nuo įprastinių produktų
NK-003/3 Žaliavų tiekėjų sąrašas
NK-004 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintos paukštienos gamybos anketa
NK-004/1 Pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų vištų dedeklių kiaušinių gamybos anketa
NK-005 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų bičių produktų ir jų mišinių gamybos anketa
NK-006 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų grūdų, jų perdirbtų produktų ir duonos, pyrago bei miltinės konditerijos kepinių anketa
NK-006/1 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų cukrinės konditerijos ir šokolado gaminių gamybos anketa
NK-006/2 Pagal  nacionalinę  žemės  ūkio ir  maisto  kokybės  sistemą giros gamybos anketa
NK-007 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintos mėsos gamybos anketa
NK-008 Pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminto pieno ir jo gaminių gamybos anketa
NK-009 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimo anketa
NK-009/1 Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų šviežių vaisių, uogų ir daržovių perdirbtų produktų gamybos anketa