ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

TEISĖS AKTAI

EKOLOGINĘ GAMYBĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, ekologinis ūkininkavimas, gamyba ir kontrolė yra vykdoma vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 ir jo įgyvendinimo taisyklėmis, nustatytomis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008. Reglamentų įgyvendinimui taip pat priimtos ir nacionalinės ekologinio žemės ūkio taisyklės.

ES reglamentai, nustatantys ekologiškų produktų gamybos, ženklinimo ir kontrolės taisykles:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007. Pagrindinis reglamentas. Naujausia konsoliduotoji versija 2013-07-01.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008. Ženklinimo reglamentas. Naujausia konsoliduoji versija 2020-01-07.

Ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių taisykles nustatantis reglamentas:

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008. Importo reglamentas. Naujausia konsoliduotoji versija 2020-07-06.

Reglamentas kuriuo dėl COVID-19 pandemijos leidžiama laikinai nukrypti nuo Reglamentų Nr. 889/2008 ir Nr. 1235/2008 nuostatų:

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/977, kuriuo dėl COVID-19 pandemijos nukrypstama nuo Reglamentų (EB) Nr. 889/2008 ir (EB) Nr. 1235/2008 nuostatų dėl ekologiškų produktų gamybos kontrolės. Taikomas nuo 2020-03-01 iki 2020-09-30.

ES naujasis ekologinės gamybos reglamentas, kuris bus taikomas nuo 2022-01-01 ir pakeis šiuo metu taikomus reglamentus.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848. Naujausia konsoliduotoji versija 2020-11-14. Taikomas nuo 2022-01-01.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

NKP GAMYBĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvoje nuo 2007 m. įteisinta nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema. Pagal šią sistemą gaminami produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kurie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklės:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3D-524. Naujausia suvestinė redakcija 2018-11-16.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijos:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308. Nauja redakcija 2020-03-04.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybos žurnalas:  *.pdf formatu, word formatu.

Teisės aktų registras