Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Viešojoje įstaigoje „Ekoagros“ nuo 2020 m. įdiegta antikorupcinė vadybos sistema (AVS), atitinkanti standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus.

VšĮ „Ekoagros“ įsidiegusi AVS užtikrina, jog yra įsipareigojusi laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų korupcijos prevencijos srityje, įstaigoje įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei netoleruoti jokių korupcijos pasireiškimo formų – interesų konflikto, kyšininkavimo, neetiško elgesio, nepotizmo, neteisėtų dovanų, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo ar kitų korupcinio pobūdžio veikų.

AVS nuostatos taikomos visiems įstaigos darbuotojams ir jais grindžiami visi santykiai su klientais, veiklos partneriais bei viešojo sektoriaus atstovais.

Pagrindiniai antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos  formavimo ir įgyvendinimo subjektai yra VšĮ „Ekoagros“ direktorius, direktoriaus įsakymu paskirtas antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas, direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai, atsakingi už atskiras antikorupcinės atitikties funkcijas (esant poreikiui), ir struktūrinių padalinių vadovai.

VšĮ „Ekoagros“ antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas – teisininkė Aistė Tomkienė.

Antikorupcijos komisija: Telšių filialo direktorius Darius Šion (pirmininkas), kokybės vadovas Tomas Demikis, atstovė ryšiams su visuomene Irma Minskienė, V sertifikavimo skyriaus vadovas Audrius Radzevičius.

Korupcijos prevencijos programa:

VšĮ „Ekoagros“ korupcijos prevencijos programa, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2019-02-05 Nr. V-19.

VšĮ „Ekoagros“ 2018 - 2019 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2018-01-19 Nr. V-10.

VšĮ „Ekoagros“ 2016 - 2017 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2016-03-01 Nr. V-10.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planai:

VšĮ „Ekoagros“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (2019–2029 m.).

Korupcijos nustatymo ir vertinimo aprašymai:

VšĮ „Ekoagros“ veiklos sričių, kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas (motyvuota išvada) 2018 m. IV ketv. ir 2019 m. I-III ketv. (2019 -12-12).

VšĮ „Ekoagros“ veiklos sričių, kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas (motyvuota išvada) 2017 m. IV ketv. ir 2018 m. I-III ketv. (2018 -11-26).

VšĮ „Ekoagros“ veiklos sričių, kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas (motyvuota išvada) 2016 m. IV ketv. ir 2017 m. I-III ketv. (2017 -12-12).

VšĮ „Ekoagros“ veiklos sričių, kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas (motyvuota išvada) 2015 m. IV ketv. ir 2016 m. I-III ketv. (2016 -11-17).

VšĮ „Ekoagros“ veiklos sričių, kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas (motyvuota išvada) 2014 m. IV ketv. ir 2015 m. I-III ketv. (2015 -11-20).

VšĮ „Ekoagros“ veiklos sričių, kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas (motyvuota išvada) 2013 m. IV ketv. ir 2014 m. I-III ketv. (2014-11-17).

Korupcijos pasireiškimo vertinimai:

Korupcijos pasireiškimo vertinimas 2019 m. IV ketv. - 2020 m. I-III ketv. (vertinimo data 2020-09-16).

Korupcijos pasireiškimo vertinimas 2018 m. IV ketv. - 2019 m. I-III ketv. (vertinimo data 2019-09-23).

Korupcijos pasireiškimo vertinimas 2017 m. IV ketv. - 2018 m. I-III ketv. (vertinimo data 2018-09-14).

Korupcijos pasireiškimo vertinimas 2016 m. IV ketv. - 2017 m. I-III ketv. (vertinimo data 2017-09-28).

Korupcijos pasireiškimo vertinimas 2015 m. IV ketv. - 2016 m. I-III ketv. (vertinimo data 2016-09-30).

Korupcijos pasireiškimo vertinimas 2014 m. IV ketv. - 2015 m. I-III ketv. (vertinimo data 2015-09-30).

Korupcijos pasireiškimo vertinimas 2013 m. - 2014 m. I-III ketv. (vertinimo data 2014-09-30).

Korupcijos prevencijos programos vykdymo ataskaitos:

Ekoagros korupcijos prevencijos programos vykdymo ataskaita 2019 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-07