Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

DUK

2023-04-05

Veiklos vykdytojai, pageidaujantys gauti leidimą žemės sklypams ankstesnį laikotarpį atgaline data pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi, kontrolės institucijai turi pateikti užpildytą prašymą (formą F-010).

Žemės sklypams ankstesnis laikotarpis atgaline data pripažintas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi gali būti dviem atvejais.

Pirmu atveju – laukams buvo taikomos priemonės, apibrėžtos programoje, įgyvendintoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, ir turi tai pagrindžiančius oficialius dokumentus iš kompetentingų institucijų, atsakingų už šių programų įgyvendinimą, taip pat dokumentinius įrodymus, kad šiuose laukuose nebuvo naudoti kiti nei ekologinėje gamyboje leidžiami naudoti produktai ar medžiagos.

Arba jeigu veiklos vykdytojas gali pateikti įrodymus, kad žemės sklypai buvo natūralios gamtinės zonos arba žemės ūkio paskirties žemės plotai ir juose bent trejų metų laikotarpiu nebuvo naudoti ekologinėje gamyboje draudžiami produktai ar medžiagos.

Labai svarbu prašymą užpildyti pilnai ir pateikti visus reikalingus dokumentus. Kontrolės institucija gavusi veiklos vykdytojo prašymą atliks išsamią rizikos analizę bei fizinį patikrinimą. Atkreipiame dėmesį, kad bus imami mėginiai ir atliekami jų tyrimai, kurie yra mokami. Atlikus visus patikrinimo darbus, išvada teikiama Žemės ūkio ministerijai, kuri priima galutinį sprendimą.

Daugiau informacijos – Leidimų taikyti ekologinės gamybos išimtis tvarkos (TV-25), patvirtintos VšĮ „Ekoagros" direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-136 (2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-29 redakcija), IX skyriuje: TV-25__2022-03-17_.pdf

Prašymo forma F-010 „Prašymas žemės sklypams ankstesnį laikotarpį atgaline data pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi“F-010.docx.

2023-04-05

Negali, nes reglamente 2018/848 yra aiškiai nurodyta, kad galvijus rišti galima (yra papildomų sąlygų) tik turint ne daugiau kaip 50 galvijų (išskyrus jauniklius).

2023-04-05

Norint atsisakyti ekologinio ūkininkavimo reikia raštu pranešti VšĮ „Ekoagros“, nurodant datą, nuo kada nutraukti sutartį, ir neterminuota sutartis bus nutraukta, nuo tos dienos panaikinant visus Jums išduotus dokumentus.

2023-04-05

Pagal šiuo metu galiojančius nacionalinius ir ES teisės aktus, papildomos apsaugos juostos nuo vėjo jėgainių nėra numatytos, dėl to produkcijai statusas nebus mažinamas ir sankcijos nebus taikomos. Vėjo jėgainėms galioja tik bendriniai apribojimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-16