ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

PATIKROS PAGAL PRIVAČIUS STANDARTUS

Demeter yra ūkininkavimo pagal biodinaminės žemdirbystės pricipus prekinis ženklas. Vien tik griežtai kontroliuojamiems ir kontraktiniais pagrindais susijusiems pareiškėjams yra suteikiama teisė naudoti šį prekinį ženklą. Visapusiškas patikros procesas užtikrina griežtą atitikimą tiek tarptautiniams Demeter gamybos ir perdirbimo standartams, tiek skirtingose šalyse taikomiems ekologijos reglamento reikalavimams - be jokios spragos, kiekviename žingsnyje, nuo žemės ūkio produkcijos, perdirbimo iki galutinio produkto pakuotės.

Nuo 2014 m. sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ vykdo ekologinių ūkių patikrinimus pagal biodinaminės žemdirbystės / Demeter standarto reikalavimus:
http://www.demeter.net/certification/standards

Jeigu ekologinės gamybos ūkis nori būti patikrintas pagal Demeter standarto reikalavimus, turi būti informuojama VšĮ „Ekoagros“, užpildomas prašymas patikrinti pagal Demeter gamybos standartų reikalavimus forma F-137.

Demeter standarto reikalavimų laikymasis tikrinamas kartu su kasmetine ekologinės gamybos patikra. Patikros metu pildomas Demeter protokolas, kuris kartu su ekologinės gamybos sertifikavimo dokumentų kopijomis išsiunčiamas Vokietijoje veikiančiam Demeter International biurui
www.demeter.net

Demeter-International ūkyje leidžiamų naudoti medžiagų sąrašas yra parengtas bendradarbiaujant su FIBL Vokietija. Prašome įsitikinti, kad bet kokie ūkyje planuojami naudoti produktai (pvz. trąšos, augalų apsaugos produktai, pašarų priedai ir kt.) yra įtraukti į Demeter-International sąrašą. Jeigu produkto kurį planuojate naudoti sąraše nėra, tuomet gamintojas turėtų kreiptis į FIBL. Atkreipkite dėmesį, kad visų patvirtinimų kada nors suteiktų Demeter-International galiojimo terminas yra 2015 metų lapkričio pabaiga. Įsitikinkite, kad visos anksčiau leistos medžiagos, kurias šiuo metu naudojate yra naujame Demeter-International sąraše. Sąrašą rasite čia:
http://www.demeter.net/approved-inputs

Sąraše suradę planuojamą naudoti medžiagą atidarykite ir atsispausdinkite „atitikties liudijimą“, kurį turėsite pateikti sekančio Demeter tikrinimo metu.

Svarbu pažymėti, kad VšĮ „Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus ir nekomentuoja Demeter standarto reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už Demeter International priimamus sprendimus.

Bio Suisse yra privati, ne pelno siekianti Šveicarijos ekologinio ūkininkavimo organizacijų asociacija, įkurta 1981 metais. Šiai skėtinei organizacijai priklauso 32-jų ekologiškų ūkininkų asociacijų nariai ir ekologinės žemdirbystės mokslinių tyrimų institutas FiBL. Daugiau nei 800 perdirbimo ir prekybos įmonių turi licencinę sutartį naudoti Bio Suisse prekinį ženklą.

Nuo 2014 m. VšĮ „Ekoagros“ vykdo ekologinių ūkių patikrinimus pagal Bio Suisse standarto reikalavimus:
http://www.bio-suisse.ch/en/downloads.php

Jeigu ekologinės gamybos ūkis nori būti patikrintas pagal Bio Suisse standarto reikalavimus, turi būti informuojama VšĮ „Ekoagros“, užpildomas prašymas patikrinti pagal Bio Suisse standarto reikalavimus forma F-138.

Bio Suisse standarto reikalavimų laikymasis tikrinamas kartu su kasmetine ekologinės gamybos patikra. Patikros metu pildomas Bio Suisse protokolas, kuris kartu su ekologinės gamybos sertifikavimo dokumentų kopijomis, išsiunčiamas Šveicarijoje veikiančiam Bio Suisse biurui:
http://www.bio-suisse.ch/en/downloads.php

Svarbu pažymėti, kad VšĮ „Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus ir nekomentuoja Bio Suisse standarto reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už Bio Suisse priimamus sprendimus.

Controllo e Certificazione („CCPB“) yra Italijoje įsikūrusi tikrinimo ir sertifikavimo įstaiga, kuri veikia žemės ūkio, maisto ir „ne maisto“ produktų srityje (kosmetika, tekstilė), sertifikuoja produkciją, kuri gaunama ekologiniu ir draugišku aplinkai būdu. Šiandien CCPB sertifikuoja apie 9000 įvairių įmonių, iš kurių 8000 yra tiesiogiai susiję su ekologine gamyba. Tarp minėtų įmonių yra tiek didelių ir žinomų prekių ženklų atstovų, tiek vidutinio dydžio ar mažų bei pradedančių įmonių. Remiantis daugeliu atvejų matoma, kad produkcijos sertifikavimas turi teigiamą poveikį jos kokybei, tausoja aplinką, užtikrina maisto saugą bei didina vartotojų pasitikėjimą. Todėl, sertifikavimas gali būti labai svarbus įmonės produkcijos gamybos šakų plėtrai.

CCPB vykdo kontrolės bei sertifikavimo veiklą pagal nustatytus standartus ir yra pripažintas sertifikavimo vykdytojas pagal:

Nuo 2015 metų VšĮ „Ekoagros“ vykdo patikrinimus pagal bendradarbiavimo sutartį su Italijos sertifikavimo įstaiga CCPB http://www.ccpb.it dėl ekologiškos kosmetikos, tekstilės ir Amerikos NOP standarto sertifikavimo. Šios sutarties pasirašymas suteikia Lietuvos pareiškėjams galimybę sertifikuoti produkciją pagal pasaulyje pripažintus sertifikavimo ženklus ir gerokai sumažinti sertifikavimo kaštus, nes dėl norimo produkto sertifikavimo, gamintojas tiesiogiai gali kreiptis į VšĮ „Ekoagros“.

Jeigu pareiškėjas nori būti patikrintas dėl ekologiškos kosmetikos, tekstilės ir Amerikos NOP standarto sertifikavimo pagal bendradarbiavimo sutartį su Italijos sertifikavimo įstaiga CCPB, turi būti informuojama VšĮ „Ekoagros“, užpildomas laisvos formos prašymas ir pateikiamas bendruoju įstaigos elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt

Svarbu pažymėti, kad VšĮ „Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus ir nekomentuoja Italijos sertifikavimo įstaigos CCPB reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už šios sertifikavimo įstaigos priimamus sprendimus.

KRAV yra pagrindinis ekologinės rinkos žaidėjas Švedijoje nuo 1985 metų. Tai asociacija, kuriai priklauso 27 ekologiškų asociacijų nariai. KRAV atstovauja ūkininkų, perdirbėjų, prekybos, taip pat vartotojų, aplinkos ir gyvūnų gerovės interesus. Apie 4 000 ūkininkų ir beveik 2 000 perdirbimo ir prekybos bendrovių yra sertifikuoti pagal KRAV standartus.

2015 m. VšĮ „Ekoagros“ sudarė sutartį su sertifikavimo įstaiga KRAV vykdyti ekologinių ūkių patikrinimus pagal Švedijos „KRAV papildomų reikalavimų“ atitiktis:
http://www.krav.se/krav-standards.

Jeigu ekologinės gamybos ūkis nori būti patikrintas pagal KRAV papildomus reikalavimus, turi būti informuojama VšĮ „Ekoagros“, užpildoma forma F-142.

KRAV papildomų reikalavimų laikymasis tikrinamas kartu su kasmetine ekologinės gamybos patikra. Patikros metu pildomas protokolas, kuris kartu su ekologinės gamybos sertifikavimo dokumentų kopijomis, išsiunčiamas Švedijoje veikiančiai sertifikavimo įstaigai KRAV.

Svarbu pažymėti, kad VšĮ „Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus pagal pateiktą tikrinimo protokolą, įvertinantį šio(-ių) produkto(-ų) rūšies(-ių) atitiktį KRAV papildomiems reikalavimams ir nekomentuoja KRAV papildomų reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už sertifikavimo įstaigos KRAV priimamus sprendimus.

Naturland yra ūkininkų asociacija įsteigta 1982 metais, kurios centrinė buveinė yra Graefelfinge, šalia Miuncheno, Vokietijoje. Naturland asociacijai priklausantys ūkininkai ir perdirbėjai yra išskirtiniai srities pionieriai  daugiau nei 30 metų. Jų iniciatyva, 1980 metais pirmieji arbatos ūkiai Šri Lankoje ir Indijoje perėjo į ekologinės arbatos gamybą, ir tai buvo puikus startas sėkmingai asociacijos plėtrai tarptautiniu mastu. Šiandien, pagal Naturland standartą, 320 tūkst. hektarų plote ūkininkauja 38 tūkst. ūkininkų iš 44 pasaulio šalių.

VšĮ „Ekoagros“ Naturland suteiktų įgaliojimų ribose, vykdo patikras Lietuvos ekologiniuose ūkiuose pagal Vokietijos „Naturland Standartą“:

http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards.html

Patikros yra vykdomos pagal Naturland asociacijos įstaigai patiekiamus Lietuvos ekologinių ūkių sąrašus. VšĮ „Ekoagros“ prašo tikrinamų ūkių atstovus užpildyti forma F-151.

Svarbu pažymėti, kad VšĮ „Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus ir nekomentuoja Naturland standarto reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už Naturland asociacijos priimamus sprendimus.

Nuo 2015 m. VšĮ „Ekoagros“, pagal sutartį su akredituota Vokietijos sertifikavimo ir kontrolės  įstaiga ABCERT AG, vykdo ekologinių ūkių patikrinimus pagal Bioland standarto reikalavimus.

Patikros yra vykdomos pagal ABCERT AG įstaigai pateikiamus Lietuvos ekologinių ūkių sąrašus. VšĮ „Ekoagros“ prašo tikrinamų ūkių atstovus užpildyti forma F-136.

Svarbu pažymėti, kad VšĮ „Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus ir nekomentuoja Bioland standarto reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už Bioland asociacijos priimamus sprendimus.

Pripažinta, jog kosmetikos ir tekstilės produkcijos sertifikavimas turi teigiamą poveikį produkcijos kokybei, tausoja aplinką ir didina vartotojų pasitikėjimą. Svarbu pabrėžti, jog sertifikavimas gali būti labai svarbus įmonės produkcijos gamybos šakų plėtrai.

Nuo 2015 metų VšĮ „Ekoagros“ vykdo patikrinimus pagal bendradarbiavimo sutartį su Italijos sertifikavimo įstaiga CCPB dėl ekologiškos kosmetikos ir tekstilės produkcijos sertifikavimo. Šios sutarties pasirašymas suteikia Lietuvos įmonėms galimybę sertifikuoti pagal kosmetikos pasaulyje pripažintus sertifikavimo ženklus NATRUE (Natūralios ir Ekologiškos Kosmetikos Asociacija) ir CCPB ekologiškos ir natūralios kosmetikos bei tekstilės GOTS (Globalus Ekologinės Tekstilės Standartas) ir TE (Tekstilės mainai) standartus. Tai puiki galimybė gamintojams gerokai sumažinti sertifikavimo kaštus, nes dėl norimo produkto sertifikavimo kviečiame tiesiogiai kreiptis į įstaigą VšĮ „Ekoagros“.

Jeigu pareiškėjas nori būti patikrintas dėl ekologiškos kosmetikos ir tekstilės sertifikavimo pagal bendradarbiavimo sutartį su Italijos sertifikavimo įstaiga CCPB, pirmiausia turi informuoti VšĮ „Ekoagros“, užpildyti laisvos formos prašymą ir jį pateikti bendruoju įstaigos elektroniniu paštu info@ekoagros.lt

Controllo e Certificazione („CCPB“) yra Italijoje įsikūrusi tikrinimo ir sertifikavimo įstaiga, kuri veikia žemės ūkio, maisto ir „ne maisto“ produktų srityje (kosmetika, tekstilė), sertifikuoja produkciją, kuri gaunama ekologiniu ir draugišku aplinkai būdu. Šiandien CCPB sertifikuoja apie 9000 įvairių įmonių, iš kurių 8000 yra tiesiogiai susiję su ekologine gamyba. Šių įmonių tarpe yra tiek didelių ir žinomų prekių ženklų atstovų, tiek vidutinio dydžio ar mažų, tiek pradedančių įmonių. Remiantis daugeliu atvejų matoma, kad produkcijos sertifikavimas turi teigiamą poveikį jos kokybei, tausoja aplinką, užtikrina maisto saugą bei didina vartotojų pasitikėjimą. Todėl, sertifikavimas gali būti labai svarbus įmonės produkcijos gamybos šakų plėtrai.

CCPB vykdo kontrolės bei sertifikavimo veiklą pagal nustatytus standartus ir yra pripažintas sertifikavimo vykdytojas pagal: JAV Žemės ūkio departamento galiojančius ekologijos įstatymus, Nacionalinės ekologijos programos nuostatus: (USDA NOP):

JAV Žemės ūkio departamento galiojančius ekologijos įstatymus, Nacionalinės ekologijos programos nuostatus (USDA NOP) https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic;

NATRUE natūralios kosmetikos (International Natural and Organic Cosmetics Association, liet.: Tarptautinė Natūralios ir Ekologiškos Kosmetikos Asociacija) nuostatus: http://www.natrue.org;

GOTS (Global Organic Textile Standard, liet.: Globalus Ekologinės Tekstilės Standartas): http://www.global-standard.org;

GTE (Textile Exchange, liet.: tekstilės mainai) ekologiškos tekstilės nuostatus: http://textileexchange.org;

GCCPB standartą „ekologinė kosmetika“ - http://www.ccpb.it/en/blog/2012/05/10/cosmetici-biologici/;

CCPB standartą „natūrali kosmetika“ - http://www.ccpb.it/en/blog/2012/05/10/cosmetici-naturali/

Nuo 2015 metų VšĮ „Ekoagros“ vykdo patikrinimus pagal bendradarbiavimo sutartį su Italijos sertifikavimo įstaiga CCPB http://www.ccpb.it dėl ekologiškos kosmetikos, tekstilės ir Amerikos NOP standarto sertifikavimo. Šios sutarties pasirašymas suteikia Lietuvos pareiškėjams galimybę sertifikuoti produkciją pagal pasaulyje pripažintus sertifikavimo ženklus ir gerokai sumažinti sertifikavimo kaštus, nes dėl norimo produkto sertifikavimo, gamintojas tiesiogiai gali kreiptis į VšĮ „Ekoagros“.

Jei pareiškėjas nori būti patikrintas dėl ekologiškos kosmetikos, tekstilės ir Amerikos NOP standarto sertifikavimo pagal bendradarbiavimo sutartį su Italijos sertifikavimo įstaiga CCPB, turi būti informuojama VšĮ „Ekoagros“, užpildomas laisvos formos prašymas ir pateikiamas bendruoju įstaigos elektroniniu paštu info@ekoagros.lt

Svarbu pažymėti, kad VšĮ „Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus ir nekomentuoja Italijos sertifikavimo įstaigos CCPB reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už šios sertifikavimo įstaigos priimamus sprendimus.