Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

PATIKROS PAGAL KITUS STANDARTUS

„Bio Austria“ yra stipri Austrijos ekologinių ūkininkų asociacija. Jai priklauso apie 12 500 Austrijos ekologiškų produktų gamintojų, ji atstovauja apie 60 proc. Austrijos ekologinio žemės ūkio ir yra didžiausia Europos ekologinė asociacija pagal narių skaičių.

Nuo 2019 m. VšĮ „Ekoagros“ gali vykdyti ekologinių ūkių patikrinimus pagal „Bio Austria“ standarto reikalavimus.

Patikra vykdoma kartu su kasmetine ekologinės gamybos patikra. Patikros metu pildomas „Bio Austria“ protokolas, kuris kartu su ekologinės gamybos sertifikavimo dokumentų kopijomis išsiunčiamas „Bio Austria“ biurui.

Jeigu ekologinės gamybos ūkis nori būti patikrintas pagal šio standarto reikalavimus, turi būti užpildomas prašymas laisva forma ir pateikiamas el. paštu info@ekoagros.lt.

Daugiau apie standartą: https://www.bio-austria.at/bio-partner/downloadcenter/?_sft_p_downloadtyp=richtlinie

„Bio Suisse“ yra privati ne pelno Šveicarijos ekologinio ūkininkavimo organizacijų asociacija, įkurta 1981 m. Šiai skėtinei organizacijai priklauso 32 ekologiškai ūninkaujančių ūkininkų asociacijų nariai ir ekologinės žemdirbystės mokslinių tyrimų institutas FiBL. Daugiau nei 800 perdirbimo ir prekybos įmonių turi licencinę sutartį naudoti „Bio Suisse“ prekės ženklą.

Nuo 2014 m. VšĮ „Ekoagros“ vykdo ekologinių ūkių patikrinimus pagal „Bio Suisse“ standarto reikalavimus:
http://www.bio-suisse.ch/en/downloads.php

Bio Suisse Standarto santrauka (informacinis pranešimas apie veiksmus už Šveicarijos ribų (versija 01/2021))

Jeigu ekologinės gamybos ūkis nori būti patikrintas pagal „Bio Suisse“ standarto reikalavimus, turi būti užpildomas prašymas ( (forma F-138). Paslaugos įkainis už vieną patikrinimo valandą 80,00 Eur (96,80 Eur su PVM).

Patikra pagal „Bio Suisse“ standarto reikalavimus vykdoma kartu su kasmetine ekologinės gamybos patikra. Patikros metu pildomas „Bio Suisse“ protokolas, kuris kartu su ekologinės gamybos sertifikavimo dokumentų kopijomis išsiunčiamas „Bio Suisse“ biurui:
http://www.bio-suisse.ch/en/downloads.php

„Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus ir nekomentuoja „Bio Suisse“ standarto reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už „Bio Suisse“ priimamus sprendimus.
Pareiškėjų apeliacinius skundus nagrinėja sertifikavimo įstaiga Bio suisse AG, įstaigos numatyta tvarka ir įkainiais.

„Bioland“ yra pagrindinė ekologinio ūkininkavimo asociacija Vokietijoje, gyvuojanti daugiau nei  45 metus. Pagal „Bioland“ gaires dirba daugiau nei 7700 ūkininkų, sodininkų, bitininkų ir vyndarių. Be to, yra daugiau nei 1000 sertifikuotų gamybos ir prekybos įmonių – kepyklų, pieninių, mėsininkų, restoranų ir kt.

Nuo 2015 m. VšĮ „Ekoagros“ pagal sutartį su akredituota Vokietijos sertifikavimo ir kontrolės  įstaiga ABCERT AG vykdo ekologinių ūkių patikrinimus pagal „Bioland“ standarto reikalavimus.

Patikros yra vykdomos pagal ABCERT AG įstaigai pateikiamus Lietuvos ekologinių ūkių sąrašus.

Tikrinamų ūkių atstovų prašoma užpildyti  (forma F-136).

„Demeter“ yra ūkininkavimo pagal biodinaminės žemdirbystės pricipus prekės ženklas. Tik griežtai kontroliuojamiems ir sutartiniais pagrindais susijusiems pareiškėjams yra suteikiama teisė naudoti šį ženklą. Visapusiškos patikros procesas kiekviename žingsnyje nuo žemės ūkio produkcijos auginimo, perdirbimo iki galutinio produkto pakuotės užtikrina griežtą atitiktį tiek tarptautiniams „Demeter“ gamybos ir perdirbimo standartams, tiek skirtingose šalyse taikomiems ekologijos reikalavimams.

Nuo 2014 m. VšĮ „Ekoagros“ vykdo ekologinių ūkių patikrinimus pagal biodinaminės žemdirbystės – „Demeter“ standarto reikalavimus: https://www.demeter.net/certification/standards.

Jeigu ekologinės gamybos ūkis nori būti patikrintas pagal standarto reikalavimus, turi būti užpildomas prašymas (forma F-137).

Patikra pagal „Demeter“ standarto reikalavimus vyksta kartu su kasmetine ekologinės gamybos patikra. Patikros metu pildomas „Demeter“ protokolas, kuris kartu su ekologinės gamybos sertifikavimo dokumentų kopijomis išsiunčiamas „Demeter International“ biurui" https://www.demeter.net.

„Demeter International“ ūkyje leidžiamų naudoti medžiagų sąrašas yra parengtas bendradarbiaujant su FIBL Vokietija. Prašome įsitikinti, kad ūkyje planuojami naudoti produktai (trąšos, augalų apsaugos produktai, pašarų priedai ir kt.) yra įtraukti į „Demeter-International“ sąrašą. Jeigu produkto, kurį planuojama naudoti, sąraše nėra, reikėtų kreiptis į FIBL. Sąrašą rasite: https://www.demeter.net/approved-inputs. Sąraše suradę planuojamą naudoti medžiagą – atsispausdinkite atitikties liudijimą, kurį reikės pateikti „Demeter“ tikrinimo metu.

„Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus ir nekomentuoja „Demeter“ standarto reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už „Demeter International“ priimamus sprendimus.

KRAV yra pagrindinis ekologinės rinkos žaidėjas Švedijoje nuo 1985 m. Tai asociacija, kuriai priklauso 27 ekologinių asociacijų nariai. KRAV atstovauja ūkininkų, perdirbėjų, prekybos, taip pat vartotojų, aplinkos ir gyvūnų gerovės interesams. Apie 4000 ūkininkų ir beveik 2000 perdirbimo ir prekybos bendrovių yra sertifikuoti pagal KRAV standartus.

2015 m. VšĮ „Ekoagros“ sudarė sutartį su sertifikavimo įstaiga KRAV vykdyti ekologinių ūkių patikrinimus pagal Švedijos KRAV papildomus reikalavimus:
http://www.krav.se/krav-standards.

Jeigu ekologinės gamybos ūkis nori būti patikrintas pagal KRAV reikalavimus, turi būti užpildoma (forma F-142).

KRAV reikalavimų patikra vykdoma kartu su kasmetine ekologinės gamybos patikra. Patikros metu pildomas protokolas, kuris kartu su ekologinės gamybos sertifikavimo dokumentų kopijomis išsiunčiamas sertifikavimo įstaigai KRAV.

„Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus pagal pateiktą tikrinimo protokolą, nekomentuoja KRAV papildomų reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už sertifikavimo įstaigos KRAV priimamus sprendimus.

„Naturland“ yra ūkininkų asociacija, įsteigta 1982 m., jos centrinė buveinė – Graefelfinge, šalia Miuncheno, Vokietijoje. „Naturland“ asociacijai priklausantys ūkininkai ir perdirbėjai yra išskirtiniai srities pionieriai daugiau nei 30 metų. Jų iniciatyva 1980 m. pirmieji arbatos ūkiai Šri Lankoje ir Indijoje perėjo į ekologinę gamybą ir tai buvo startas sėkmingai asociacijos tarptautinei plėtrai. Šiandien pagal „Naturland“ standartą 320 tūkst. hektarų plote ūkininkauja 38 tūkst. ūkininkų iš 44 pasaulio šalių.

VšĮ „Ekoagros“ pagal „Naturland“ suteiktus įgaliojimus vykdo patikras Lietuvos ekologiniuose ūkiuose: http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards.html

Patikros vykdomos pagal „Naturland“ asociacijos įstaigai patiekiamus Lietuvos ekologinių ūkių sąrašus. Tikrinamų ūkių atstovų prašoma užpildyti (forma F-151).

„Ekoagros“ atlieka tik tikrinimo darbus ir nekomentuoja „Naturland“ standarto reikalavimų, sertifikavimo procedūrų, taip pat nėra atsakinga už asociacijos priimamus sprendimus.

Ekologinės gamybos sertifikavimas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės ekologijos programos (NOP) reikalavimus.

VšĮ „Ekoagros“ yra akredituota vykdyti sertifikavimo veiklą USDA NOP vardu šiose srityse: augalininkystė, gyvulininkystė, tvarkyba ir laukinė augalija. Akreditacija suteikta pagal 1990 m. Ekologinio maisto gamybos aktą ir USDA ekologijos reglamentą (7 CFR Part 205). 

Ūkio subjektai, pageidaujantys sertifikuoti gamybą pagal USDA NOP reikalavimus, turi:

1. Susipažinti su USDA NOP teisės aktų reikalavimais:

2. Sertifikavimo įstaigai raštu pateikti užpildytas formas: NOP-001 (paraiška sertifikuoti ekologinę gamybą pagal Nacionalinę ekologijos programą) ir NOP-009 (ekologinės sistemos planas OSM) arba NOP-009/1 (perdirbimo sistemos planas OSM), arba NOP-009/2 (gyvulininkystės sistemos planas OSM).

3. Augalininkystės, guvulininkystės produkcijos apskaita NOP-024 EN.

4. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį.

Kilus klausimams kreipkitės į įstaigą bendraisiais kontaktais: ekoagros@ekoagros.lt, +370 37  20 31 81.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-24