| LT EN RU

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Aptarta, kaip optimizuoti ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės procesus

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos atstovai su VšĮ „Ekoagros“ naująja vadove Virginija Lukšiene ir sertifikavimo įstaigos darbuotojais aptarė būdus, kaip būtų galima optimizuoti ekologinės gamybos sertifikavimo bei kontrolės procesus ir pagerinti veiklos sąlygas abiem pusėms – tiek ūkininkams, tiek įstaigos darbuotojams.

„Ekoagros“ kiekvienais metais atlieka savo pareiškėjų apklausas – prašo įvertinti paslaugų kokybę, pateikti pasiūlymų dėl sertifikavimo ir kontrolės procesų valdymo gerinimo, įstaigos veiklos tobulinimo. Tiek anketose įvardyti, tiek šio susitikimo metu išsakyti pagrindiniai pastebėjimai ir pageidavimai yra panašūs: nacionalinių teisės aktų reikalavimai galėtų būti lengvesni, o patikros – trumpesnės.

Pasak Almanto Liorento, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) pirmininko pavaduotojo, šio susitikimo tikslas – bendromis jėgomis siekti, kad ūkiams ekologinę gamybą reglamentuojančių taisyklių taikymas būtų kiek įmanoma racionalesnis, teisingesnis ir padedantis ūkininkauti. Dar likę ir keletas neišspręstų administracinės naštos ūkininkams mažinimo punktų.

Po diskusijų rastas būdas, kaip būtų galima sutrumpinti patikros laiką. Ūkininkas, pageidaujantis, kad jo ūkyje patikra vyktų trumpiau, patikrai reikalingus duomenis ir dokumentus galėtų tikrintojui atsiųsti elektroniniu paštu iš anksto. Šis išankstinis duomenų pateikimo būdas galėtų būti taikomas nuo kitų metų.

Ūkininkai domėjosi, kaip vyksta šiemetinės patikros įsigaliojus naujausiems Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimams. Dabar jei sertifikuojamuose laukuose ar produkcijoje randama neleistinų ekologinėje gamyboje medžiagų, yra galimybė savo iniciatyva įrodyti, kad tai įvyko dėl šoninės kaimyninės taršos arba kad tik dalis produkcijos užteršta, nustatyta orientacinė tokių medžiagų koncentracijos ribinė vertė. Pasak „Ekoagros“ darbuotojų, tokių atvejų užfiksuota dar tik keletas.

Asociacijos atstovai sertifikavimo įstaigos vadovei ir darbuotojams perdavė ir kitus savo narių klausimus, spręstinas problemas ir rūpesčius. Tartasi, kaip apskritai būtų galima pagerinti sertifikavimo įstaigos darbuotojų ir LEŪA narių komunikaciją, operatyviau organizuoti abiem institucijoms iškylančių klausimų sprendimą – kad ūkininkų ir sertifikavimo įstaigos darbuotojų bendradarbiavimas būtų kuo sklandesnis.

Diskutuota, kaip paskatinti ekologiškos produkcijos vartojimą šalies viduje. „Ekoagros“ direktorė V. Lukšienė informavo apie ketinimą pasitelkus užsienio šalių, greičiausiai Danijos, patirtį inicijuoti maisto produktų tvarkybos maitinimo įstaigose taisyklių pakeitimą ir išjudinti vietos gamintojų ekologiškos produkcijos vartojimą viešajame maitinime.

Sutarta, kad bendradarbiaujant kartu bus rengiamasi naujojo Europos Sąjungos ekologinės gamybos reglamento įsigaliojimui nuo 2021-ųjų, ruošiami naujų nacionalinių teisės aktų projektai, gairės pareiškėjams.

VšĮ „Ekoagros“ informacija