ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Ar toleruosime pesticidų likučius ekologinėje gamyboje

Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacija gruodžio 14 d. surengė seminarą-diskusiją „Ekologinis ūkininkavimas: ar toleruosime pesticidų likučius“. „Pagal šiuo metu galiojantį ekologinio ūkininkavimo reglamentą vykdant ekologinę gamybą draudžiama naudoti neleistinas medžiagas. Tam tikros valstybės narės, tarp kurių yra ir Lietuva, šiame kontekste visiškai netoleruoja pesticidų likučių“, – sako VšĮ „Ekoagros“ direktorius prof. dr. Gintautas Labanauskas.

Diskusija Lietuvoje dėl minimalios pesticidų likučių ribos nustatymo nėra nauja, tačiau ypač suintensyvėjusi nuo šių metų pavasario. Klausimas buvo detaliai išnagrinėtas Žemės ūkio ministerijos organizuotuose posėdžiuose, apsvarstytas Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos taryboje.  

Europos Komisijos (EK) išaiškinimu, minimalios pesticidų likučių ribos negali būti nei leidžiamos, nei nustatomos. Vis dėlto kai kurios šalys turi nustačiusios tam tikras minimalias ribas, nors EK tam ir nepritaria.  

Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos pozicija šiuo klausimu yra griežta – pesticidų, kurie šiuo metu yra leidžiami naudoti įprastinės gamybos ūkiuose, likučiai ekologinėje gamyboje yra negalimi. Vienintelis svarstytinas klausimas – sankcijų, taikomų už nustatytus pažeidimus, sistemos koregavimas.

Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos taryboje rugsėjo mėnesį buvo priimtas galutinis sprendimas – ekologinėje gamyboje jokie pesticidų likučiai neturi būti toleruojami, tačiau už pažeidimus taikomas sankcijas galima švelninti.

Šiuo metu Žemės ūkio ministerija rengia ekologinę gamybą ir paramą ekologiniam ūkininkavimui reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kuriais ketinama sušvelninti sankcijas, taikomas už neleistinų ekologinėje gamyboje medžiagų panaudojimą. Ketinama finansines sankcijas atitinkamai diferencijuoti atsižvelgiant į tai, ar pažeidimas padarytas pirmąkart, ar yra pasikartojantis bei į kitus kriterijus.

Vis dėlto, pasak seminare dalyvavusio ūkininko Valentino Genio, kiekvienas ekologiškai ūkininkaujantis turi turėti ne tik teises, bet ir pareigas – taigi ir privalo prisiimti atsakomybę už savo ūkį, numatyti rizikos valdymo priemones.

Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėja Neda Jakubauskienė seminare pristatė Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus dėl neleistinų ekologinio ūkininkavime medžiagų panaudojimo, apžvelgė ekologinės gamybos sektoriaus naujienas ES.

Šiuo metu ES yra diskutuojama dėl sankcijų susisteminimo, nes sankcijos šalyse narėse skiriasi. Siekiama susisteminti didžiausias nustatomas neatitiktis ir visose šalyse sankcijas ateityje taikyti vienodai.

VšĮ „Ekoagros“ I sertifikavimo skyriaus vadovas Virginijus Masionis pristatė preliminarius šių metų sertifikavimo rezultatus, taip pat ministerijos pavedimu vykdytos papildomos sustiprintos grikių kontrolės rezultatus, pateikė informaciją apie mėginių ėmimą, atliekamus laboratorinius tyrimus.

VšĮ „Ekoagros“ informacija