Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Ekologinės gamybos veiklos vykdytojus Žemės ūkio ministerija kviečia į mokymus: artėja svarbus pokytis!

Informuojame veiklos vykdytojus, užsiimančius ekologine gamyba, kad yra diegiamos ir netrukus pradės veikti dvi naujos duomenų bazės: Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazė ir Ekologiškai auginamų gyvūnų ir (arba) ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazė.

Kovo 26 d. 10 val. Žemės ūkio ministerija kviečia veiklos vykdytojus, sertifikuojančius ekologinę gamybą, į nuotolinius mokymus per TEAMS platformą, kurių metu bus pristatytos šios diegiamos naujos duomenų bazės (prisijungimo prie mokymų informacija – apačioje).

Mokymai vyks šiomis temomis:

  • leidimų gavimas neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos ir neekologiškų gyvūnų naudojimui (leidimai bus išduodami internetu, prisijungus prie naujų duomenų bazių);
  • duomenų apie ekologišką arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą, ekologiškus gyvūnus arba ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklius (žuvis) pateikimas prisijungus prie naujų duomenų bazių.

Kodėl diegiamos šios duomenų bazės?

Pagal Europos Sąjungos ekologinės gamybos reglamentą, kiekviena valstybė narė turi sukurti sistemą (duomenų bazes), kur būtų randama visa informacija apie galimą gauti ekologišką ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą (išskyrus sėjinukus, bet įskaitant sėklines bulves), ekologiškai auginamus gyvūnus ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklius.

Taip pat tokiomis sistemomis (duomenų bazėmis) turi naudotis ir veiklos vykdytojai, kurie prašo leidimų dėl neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos naudojimo, neekologiškų gyvūnų ar neekologiškų akvakultūros jauniklių įvedimo.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, įgyvendindama šią nuostatą, sudarė sutartį su Vokietijos įmone „FiBL Projects GmbH“ dėl tokių duomenų bazių sukūrimo Lietuvai. Bazių techninį palaikymą atlieka Žemės ūkio duomenų centras kartu su sistemos savininke FiBL.

Taip pat Žemės ūkio ministerija rengia pakeitimą Ekologinės gamybos taisyklėse, kur bus nustatytas privalomas naudojimasis duomenų baze siekiant gauti minėtus leidimus.

„Ekoagros“ bus atsakinga tik už leidimų išdavimo procesą per šias bazes. „Ekoagros“ klientai apie naują leidimų išdavimo tvarką, galimą pagalbą iš įstaigos pusės bus informuoti asmeniškai raštu tada, kai žemės ūkio ministro įsakymu bus patvirtinti Ekologinės gamybos taisyklių pakeitimai.

Kur rasti duomenų bazes? Kokios bus jų funkcijos?

Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazė pasiekiama šiuo interneto adresu https://www.organicxseeds.lt/.

Ekologiškai auginamų gyvūnų ir (arba) ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazė pasiekiama šiuo adresu https://organicxlivestock.lt/.

Bazėje „OrganicXseeds Lithuania“ (augalų dauginamosios medžiagos) bus galima pasitikrinti Lietuvoje siūlomą įsigyti ekologišką ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą, taip pat paprašyti leidimo naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą. Leidimų ir toliau nereikės gauti augalų dauginamajai medžiagai, kuri Žemės ūkio ministerijos bus įtraukta į bendrą tų metų leidimą (jis taip pat bus randamas šioje bazėje). Kai pradės veikti naujoji bazė, dabar veikianti Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazė bus nebenaudojama.

Bazėje „OrganicXlivestock“ (gyvūnų ir žuvų jauniklių) bus galima pasitikrinti Lietuvoje siūlomus įsigyti ekologiškus gyvūnus ir akvakultūros jauniklius, taip pat paprašyti leidimo dėl neekologiškai išaugintų gyvūnų ir akvakultūros jauniklių įvedimo.

Prisijungus prie bazių taip pat galima rasti pagalbinės vaizdo medžiagos, kaip jomis naudotis.

Apie Žemės ūkio ministerijos mokymus, vyksiančius kovo 26 d. 10:00 val.

Mokymus moderuos Žemės ūkio ministerijos specialistai.

Žemės ūkio duomenų centro specialistai pristatys, kokius veiksmus turi atlikti veiklos vykdytojai, kurie prekiauja ekologiška arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalu dauginamąja medžiaga, ekologiškais gyvūnais arba ekologinės akvakultūros gyvūnų jaunikliais (žuvimis), ir nori patalpinti duomenis į duomenų bazes.

„Ekoagros“ specialistai pristatys, kokius veiksmus duomenų bazėse turi atlikti veiklos vykdytojai, ketinantys gauti leidimus naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą, neekologiškai užaugintus gyvūnus, neekologiškai augintus akvakultūros gyvūnus (žuvis).

Prisijungimas prie mokymų:

Spustelėkite čia norėdami prisijungti prie mokymų

Susitikimo ID: 389 284 191 856
Slaptasis kodas: zXNxLm