Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Auditas įvertino: oficialią ekologinės gamybos kontrolę „Ekoagros“ atlieka tinkamai ir veiksmingai

Žemės ūkio ministerija atliko „Ekoagros“ 2021 metais vykdytos oficialios ekologinės gamybos kontrolės auditą. Buvo vertinta, kaip įstaigai sekėsi vykdyti kontrolę: ar tai daryta laikantis suplanuotos tvarkos, ar suplanuota tvarka buvo tinkama, ar veiksminga, ar  pasiekti ekologinės gamybos kontrolės tikslai. 

Auditas pradėtas šių metų kovą ir baigtas birželį, užtruko 4 mėnesius. Tikrintos procedūros ir tvarkos, pajėgumai atlikti tyrimus, vertinta, ar turima pakankamai kvalifikuoto ir patyrusio personalo, kaip pasirengta veikti ekstremalios situacijos atvejais, ar pakankama materialinė bazė ir kt. Analizuoti dokumentai, stebėtos patikros.

„Audito ataskaitos išvada – oficialią ekologinės gamybos kontrolę vykdėme veiksmingai ir tinkamai, neatitikimų nenustatyta, mūsų vidaus kontrolės sistema įvertinta labai gerai. Didžiuojuosi „Ekoagros“ darbuotojais. Nes be visų čia dirbančių žmonių bendro indėlio, pastangų ir asmeninių gebėjimų, kompetencijų nebūtume tas, kas esame: pagrindinis sertifikavimo ekspertas Lietuvoje“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.

„Ekoagros“ informacija