Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Augalų rūšių, kurių neekologinės gamybos būdu užaugintą dauginamąją medžiagą ekologinės gamybos veiklos vykdytojai gali naudoti be atskiro leidimo, sąrašas 2023 metams

2023 metams patvirtintas augalų rūšių, kurių neekologinės gamybos būdu užaugintą augalų dauginamąją medžiagą ekologinės gamybos veiklos vykdytojai, naudojantys ir (arba) auginantys / gaminantys augalų dauginamąją medžiagą, skirtą naudoti ekologinėje gamyboje, gali naudoti be atskiro leidimo, sąrašas.

Sąrašą Žemės ūkio ministerija patvirtino remdamasi atitinkamais teisės aktais ir VĮ Žemės ūkio duomenų centro bei VšĮ „Ekoagros“ pateikta informacija.

Sąrašą taip pat rasite „Ekoagros“ interneto svetainės www.ekoagros.lt skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“ / „Leidimai taikyti ekologinės gamybos reikalavimų išimtis“.

Žemės ūkio ministerijos ir „Ekoagros“ informacija

Sąrašas_2.pdf