Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Auginantiems ekologiškus gyvūnus: mūsų interneto svetainėje rasite gyvūnų pereinamojo laikotarpio skaičiuoklę

Neekologiškai auginti gyvūnai gali būti atvežti į ekologinį ūkį veisimui, tik jei nepakanka ekologiškai augintų gyvūnų. Tačiau, vadovaujantis ekologinę gamybą reglamentuojančiais teisės aktais, jei neekologiškai auginami gyvūnai buvo atgabenti į ekologinės gamybos ūkį ir jei gyvulininkystės produktus ketinama parduoti kaip ekologiškus – įsigytiems gyvūnams turi būti taikomas tam tikras nustatytas pereinamasis laikotarpis.

Mėsiniams arkliniams ir galvijams, įskaitant bubalus bei bizonus, mažiausias pereinamasis laikotarpis – 12 mėnesių ir bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip trys ketvirtadaliai jų gyvenimo trukmės. Smulkiems atrajotojams ir kiaulėms bei pieno produkcijai skirtiems gyvūnams – 6 mėnesiai. Mėsai skirtiems naminiams paukščiams, įvežtiems jaunesniems kaip trijų dienų, – 10 savaičių. Dėsliesiems naminiams paukščiams – 6 savaitės.

Norėdama palengvinti savo pareiškėjams pereinamojo laikotarpio skaičiavimą (nuo įsigijimo dienos iki produkto realizavimo kaip ekologiško), „Ekoagros“ savo svetainėje pateikia gyvūnų pereinamojo laikotarpio skaičiuoklę („Excel“ formatu).

Skaičiuoklę, padėsiančią apsiskaičiuoti pereinamąjį laikotarpį, taip pat daugiau informacijos rasite „Ekoagros“ interneto svetainėje (Ekologinis ūkininkavimas → Leidimai taikyti ekologinės gamybos išimtis → Leidimo dėl ekologiškų gyvūnų bandos ar pulko didinimo neekologiškai užaugintais gyvūnais išdavimo tvarka).

„Ekoagros“ informacija

Daugiau informacijos: https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas