Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

BREXIT: ekologiškų produktų gamintojams svarbūs faktai nuo 2021-01-01

VšĮ „Ekoagros“ primena savo pareiškėjams, kad Lietuvos įmonės, kurios laisvai pirko produktus iš JK, nuo 2021 m. sausio 1 d. turi sertifikuoti importo veiklą.

Europos Komisija kaip ekvivalentiškas pripažino šešias JK sertifikavimo įstaigas (įtrauktos į ES 1235/2008 reglamento IV priedą, žr. reglamentą https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2196&qid=1609067127562&from=LT).  

Ekologiškų produktų siunta, importuojama iš JK į ES, turės turėti siuntos patvirtinamąjį dokumentą COI (angl. Certificate of Inspection), išduotą per Europos Komisijos elektroninės prekybos kontrolės ir ekspertizės sistemą Traces (angl. Trade Control and Expert System) pagal ES reglamentą 1235/2008.

JK nuo 2021-01-01 iki 2021-06-31 priims iš ES ekologiškus produktus be papildomų dokumentų, t. y. nereikės COI. O nuo 2021-07-01 JK ekologiškus produktus priims iš ES, jei importo metu bus pateiktas COI, išduotas pagal JK COI reikalavimus (popierinis dokumentas).

Lietuvos įmonės, ketinančios importuoti siuntas iš JK, turi kreiptis į VšĮ „Ekoagros“ dėl importo veiklos sertifikavimo. Tam reikia susipažinti su importuotojui ir pirmajam gavėjui taikomais ekologinės gamybos reikalavimais, el. paštu info@ekoagros.lt atsiųsti užpildytą ir atitinkamai pasirašytą prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą (forma  F-002) ir ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklos sertifikavimo anketą  (F-008/4).

Daugiau naudingos informacijos apie sertifikavimo žingsnius,  reikalavimus,  darbų įkainius ir pan. rasite mūsų interneto svetainės skiltyje „Importas / eksportas“.

Taip pat dėl detalesnės informacijos apie importo sertifikavimą kreiptis į VšĮ „Ekoagros“ III sertifikavimo skyrių, atsakingą už ekologiškų produktų perdirbimo, prekybos, importo, eksporto sertifikavimą (žr. kontaktus https://www.ekoagros.lt/kontaktai).

VšĮ „Ekoagros“ informacija

Kita naudinga informacija:

JK Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamento (angl. DEFRA, Department for Environment, Food & Rural Affairs) seminaro apie pokyčius ekologiškų produktų sektoriuje medžiaga (anglų k.): Defra_Organics_Stakeholder_Update_07.12.2020_1.pdf

Daugiau DEFRA informacijos: Trading and labelling organic food from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

Apie TRACES ir COI: ‘How to create a EU COI’ Guidance

Papildomos informacijos apie JK ir ES susitarimus rasite Litfood parengtame straipsnyje 

Taip pat naudingos bendrosios informacijos galite rasti https://www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/