ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Brexit: pereinamuoju laikotarpiu prekybos sąlygos su Jungtine Karalyste nesikeis

Jungtinei Karalystei (JK) sausio 31 d. išstojus iš Europos Sąjungos (ES) įsigaliojo Išstojimo susitarimas ir prasidėjo pereinamasis laikotarpis, truksiantis iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pereinamuoju laikotarpiu JK bus traktuojama kaip ES narė ir galios JK ir ES prekybos, keliavimo bei verslo sąlygos.

Planuojama, kad derybos dėl ES ir JK ateities santykių prasidės šių metų kovo mėnesį ir tęsis iki spalio–lapkričio. Nauji ES ir JK santykiai įsigalios nuo 2021 m. pradžios.

JK Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamentas taip pat parengė informaciją gaminantiems ir prekiaujantiems ekologiškais produktais, kad pereinamuoju laikotarpiu galios tie patys ES teisės aktai (Tarybos reglamentas Nr. 834/2007, Komisijos reglamentai Nr. 889/2008 ir Nr. 1235/2008) ir juose nustatyti reikalavimai (žr. daugiau – žemiau prisegtas visas dokumentas anglų k. pdf formatu).

FAQ_OrganicsinTransition3101.pdf

Taip pat daugiau informacijos galima rasti:

http://urm.lt/brexit

https://www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/

https://www.gov.uk/