| LT EN RU

Bus keičiami Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimai

Šiuo metu vyksta aktyvios diskusijos ir nacionalinės teisinės bazės, reglamentuojančios ekologinę gamybą bei jos kontrolę, persvarstymas. Tikimasi rasti ir priimti sprendimus, tinkančius visoms suinteresuotoms šalims. Žemės ūkio ministerijai, atsakingai už ekologinės gamybos politikos formavimą, įgyvendinimą bei visos šios sistemos efektyvų funkcionavimą. Sertifikavimo įstaigai, vykdančiai ekologinės gamybos kontrolę. Ūkininkams ir įmonėms, gaminantiems ekologišką produkciją bei užtikrinantiems jos pasiūlą rinkoje. Ir vartotojams, norintiems įsigyti saugų ir kokybišką produktą.

Vakar, balandžio 10 d., į Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdį aptarti ekologinio ūkininkavimo aktualijų buvo sukviesti Žemės ūkio ministerijos, VšĮ „Ekoagros“, ekologiškai ūkininkaujančiuosius vienijančių asociacijų atstovai.

„Situacija yra dinaminė ir taisyklės turi būti peržiūrimos pagal laikmečio dvasią“, – sakė žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. Ministras informavo, jog Žemės ūkio ministerija yra parengusi Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus, labiau atliepiančius laikmečio aktualijas, ir apžvelgė planuojamus pakeitimus.

Taisyklių projektas šiandien toliau svarstomas Žemės ūkio ministerijoje vykstančiame Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos tarybos posėdyje. Taryba yra sudaryta 2017 m. žemės ūkio ministro įsakymu, ji nagrinėja aktualius ekologinės gamybos srities klausimus ir teikia siūlymus ministrui, svarsto ekologinės gamybos srities teisės aktų pakeitimo projektus, naujus teisės aktų projektus.  

VšĮ „Ekoagros“ informacija