Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Darbą pradėjo naujoji „Ekoagros“ taryba

Rugsėjo 17 d. į pirmą posėdį susirinko naujos sudėties VšĮ „Ekoagros“ taryba. Taryba – patariamasis kolegialus valdymo organas, sudaromas trejiems metams. Jos tikslas – analizuoti įstaigos veiklą ir teikti pasiūlymus direktoriui, dalininkų susirinkimui dėl veiklos tobulinimo. Siekiant užtikrinti interesų pusiausvyrą, taryba sudaroma iš 8 narių: po du narius iš mokslo, valdžios institucijų, produktų gamintojų ir vartotojų atstovų. Tarybos sudėtis tvirtinama žemės ūkio ministro įsakymu – nauja jos sudėtis buvo patvirtinta liepos 17 d.

Pusę tarybos sudaro nauji nariai: produktų gamintojams nuo šiol atstovaus Daiva Baltramaitytė (Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacija) ir Kristina Kazlauskaitė (Lietuvos ekologinių ūkių asociacija), vartotojams – Alvita Armanavičienė (Lietuvos nacionalinės vartotojų federacija), valdžios institucijų atstovas – Vidmantas Ašmonas (Žemės ūkio ministerija).

Dar vienai kadencijai tarybos nariais yra patvirtinti habil. dr. Bronius Bakutis (LSMU Veterinarijos akademija), Saulius Jasius (Žemės ūkio ministerija) ir Mantas Stankevičius (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba). Tarybos pirmininkė – KTU Maisto instituto mokslininkė dr. Gitana Alenčikienė.

VšĮ „Ekoagros“ informacija