ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Darbo pasiūlymas

VšĮ „Ekoagros“ (adresas: K. Donelaičio g. 33, LT – 44240 Kaunas; įmonės kodas 259925770) – viešasis juridinis asmuo, veikiantis ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse, skelbia konkursą

SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS VADOVUI

Darbo pobūdis:

 • vadovavimas skyriaus darbui, jo veiklos organizavimas;
 • skyriaus darbo kokybės stabilumo užtikrinimas;
 • bendradarbiavimas su valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis sprendžiant ekologinės gamybos sertifikavimo srities klausimus;
 • įstaigos atstovavimas valdymo ir valdžios institucijose;
 • įstaigos dokumentų rengimas;
 • pavestų užduočių vykdymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis žemės ūkio srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo žemės ūkio produktų gamyboje ar kontrolėje patirtis;
 • puikus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių ekologinę gamybą, išmanymas;
 • rusų ir / arba anglų kalbų mokėjimas;
 • gebėjimas efektyviai valdyti ir sisteminti informaciją bei spęsti iškilusias problemas;
 • vadovavimo komandai įgūdžiai.

 Norinčius dalyvauti konkurse prašome per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos (iki 2018 m. lapkričio 23 d.) pateikti šiuos dokumentus:

·         prašymą leisti dalyvauti konkurse;

·         asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

·         išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

·         gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

·         užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dokumentai teikiami el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu (8 37) 20 31 81 arba el. paštu: info@ekoagros.lt