Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Darbo pasiūlymas viešųjų pirkimų specialistui / specialistei (Vilniuje)

Viešoji įstaiga „Ekoagros“ (adresas: Laisvės al. 67, Kaunas; įmonės kodas 259925770) –  nuo 1997 m. veikianti ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (NKP) sertifikavimo ir kontrolės srityse, o nuo 2024 m. sausio 1 d. įgyvendinanti valstybės politikos priemones pagal žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemones ir programas bei administruojanti valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 4 straipsnio 41 dalies 1 punktu, skelbia konkursą

VšĮ „EKOAGROS“ FILIALO „LITFOOD“

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTUI / SPECIALISTEI – 0,5 etato

Viešųjų pirkimų specialisto pareigybė skirta vykdyti su specialiosios veiklos srities funkcijų, susijusių su eksporto skatinimu ir iš Europos žemės ūkio garantijų fondo finansuojamų žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių administravimu, įgyvendinimu susijusius viešuosius pirkimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;
 • gebėti vertinti, įsisavinti ir analizuoti dokumentus, savarankiškai atlikti pavestus darbus, spręsti problemas, turėti organizacinių gabumų;
 • komunikabilumas, iniciatyvumas.

Darbo funkcijos:

 • planuoti, derinti, koordinuoti ir organizuoti viešuosius specialiosios veiklos srities pirkimus;
 • teikti specialiosios veiklos srities viešųjų pirkimų poreikį;
 • pagal kompetenciją rengti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimų procedūrų ataskaitas;
 • peržiūrėti ir vizuoti viešųjų pirkimų iniciatorių parengtus tarnybinius pranešimus dėl specialiosios veiklos srities viešųjų pirkimų;
 • dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos darbe;
 • vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas organizuojant mažos vertės pirkimus;
 • derinti sutarties projekto sąlygas;
 • laikantis terminų viešinti specialiosios veiklos srities pirkimų sutartis ir laimėjusius pasiūlymus centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (toliau – CVP IS);
 • laikantis terminų viešinti sutarčių, sudarytų žodžiu, informaciją CVP IS;
 • atlikti specialiojoje veiklos srityje sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo ir galiojimo kontrolę;
 • registruoti gautas sąskaitas faktūras viešųjų pirkimų sistemoje bei vykdyti sudarytų sutarčių verčių kontrolę;
 • konsultuoti, teikti išvadas ir pasiūlymus tiesioginiam vadovui, darbuotojams viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo klausimais;
 • rengti viešųjų pirkimų dokumentus, vertinti darbuotojų parengtus viešųjų pirkimų dokumentų projektus, tikrinti jų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl jų įstaigos viešųjų pirkimų komisijoms;
 • rengti pranešimus, informacinius ir kitus raštus ir teikti juos tiekėjams;
 • nagrinėti, vertinti, palyginti tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikti išvadas įstaigos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
 • konsultuoti įstaigos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais.

Darbo vieta: Vilnius.

Siūlomas atlyginimas: pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) už 0,5 etato: nuo 839,50 Eur.

Pareiginės algos koeficientas – 0,94.

Norinčius dalyvauti konkurse prašome per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo datos (iki 2024 m. sausio 29 d.) pateikti el. būdu Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą šiuos dokumentus*:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, konkurso  terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jei nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 615 75616 arba el. paštu jurgita.trubiliene@ekoagros.lt.

*Siųsdami savo dokumentus Jūs sutinkate, kad VšĮ „Ekoagros“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo įstaigoje tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis.