Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Darbo skelbimas: „Ekoagros“ teisininkas / teisininkė terminuotai darbo sutarčiai

VšĮ „Ekoagros“ (adresas: K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas; įmonės kodas 259925770) – viešasis juridinis asmuo, veikiantis ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse, skelbia konkursą

Teisininkui (-ei) terminuotai darbo sutarčiai

Darbo pobūdis:

 • Įstaigos veiklos atitikties teisiniams reikalavimams užtikrinimas;
 • Įstaigos vidinių ir išorinių dokumentų, sutarčių rengimas;
 • Įstaigos darbuotojų konsultavimas su darbo veikla susijusiais teisiniais klausimais;
 • Procesinių dokumentų, kvaziteisminės įstaigos funkcijos (apeliacinės komisijos) sprendimų rengimas;
 • Įstaigos atstovavimas ir interesų gynimas teismuose, ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kitose valstybės institucijose;
 • Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdymas pagal įstaigoje įdiegtą antikorupcinę vadybos sistemą, atitinkančią Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 reikalavimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Teisės krypties magistro laipsnio aukštasis universitetinis išsilavinimas / gali būti paskutinių kursų studentas;
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis teisės srityje;
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Gebėjimas vertinti, įsisavinti ir analizuoti dokumentus, savarankiškai atlikti pavestus darbus, spręsti problemas;
 • Komunikabilumas, iniciatyvumas;
 • Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios raštu ir žodžiu (rusų kalbos žinios būtų privalumas);
 • Patirtis žemės ūkio srityje būtų privalumas.

Įstaiga siūlo:

 • profesinio tobulėjimo galimybes ir mokymus;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
 • skiepus nuo erkinio encefalito, gripo;
 • visas reikalingas darbo priemones ir socialines garantijas;
 • nuo kompetencijų priklausantį atlyginimo priedą.

Siūlomas darbo užmokestis nuo 2172 Eur iki 3040 Eur neatskaičius mokesčių.

Norinčius dalyvauti konkurse prašome per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo datos (iki 2022 m. sausio 20 d.) pateikti el. būdu Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą šiuos dokumentus*:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, užsienio kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių pažymų, išduotų akredituotos institucijos, kopijas, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jei nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų;

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 615 75616 arba el. paštu info@ekoagros.lt.

*Siųsdami savo dokumentus Jūs sutinkate, kad VšĮ „Ekoagros“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo įstaigoje tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis.