ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Dėl paslaugų teikimo karantino laikotarpiu (atnaujinta 2020-03-24, papildyta informacija, aktualia naujiems pareiškėjams)

Vyriausybė atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją paskelbė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną. Dėl šios priežasties iškilo būtinybė kitaip organizuoti sertifikavimo paslaugų teikimą. Teikiame informaciją apie laikinus įstaigos veiklos pasikeitimus.

Įstaigos darbas karantino metu

Nuo kovo 16 d. didžioji dalis įstaigos darbuotojų, išskyrus būtinąjį personalą, dirba nuotoliniu būdu.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis tiesioginiais kontaktais į skyriaus ar filialo, kuris atsakingas už Jūsų veiklos sertifikavimą, darbuotojus. Visų darbuotojų kontaktai (el. p., mob. tel.) skelbiami interneto svetainėje https://www.ekoagros.lt/kontaktai

Informacija teikiama nuotoliniu būdu. Bendrieji įstaigos kontaktai: tel. (8 37) 20 31 81, el. p. ekoagros@ekoagros.lt. Tačiau, kaip minėta, prašome pagal galimybes kontaktuoti su specialistais tiesiogiai.

Įstaigoje yra sustabdytas lankytojų priėmimas, išskyrus pašto ir kitų siuntų tarnybų kurjerius. Dokumentai priimami ir teikiami tik elektroninėmis priemonėmis arba per pašto ir kitų siuntų tarnybų kurjerius.

Atsižvelgiant į tai, kad karantinas paskelbtas visos šalies mastu, gali pasitaikyti vėlavimų, susijusių su subrangovų atliekama veikla, t. y. gali vėluoti pašto siuntos, todėl maksimaliai prašome naudotis elektroninėmis priemonėmis.

Šis pranešimas yra oficiali VšĮ „Ekoagros“ informacija ir atskiri pranešimai ūkio subjektams nesiunčiami.

Sertifikavimo procesų organizavimas

Vykdant sertifikavimo procesą ir patikrinimus vadovaujamasi tarptautinio akreditacijos forumo informaciniu dokumentu (IAF ID 3:2011) apie nepaprastųjų įvykių ar aplinkybių turinčių, įtaką sertifikavimo įstaigoms, valdymą.

Pagal šį dokumentą, nepaprastuoju įvykiu ar aplinkybe laikoma nuo organizacijos nepriklausantis poveikis, kas paprastai vadinama „force majeure“, o pandemija yra įvardijama kaip vienas iš pavyzdžių.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu daugiausia vykdomos ūkio subjektų, užsiimančių ekologiškų produktų tvarkymu, perdirbimu ir prekyba, patikros. O pagrindinis patikrų sezonas įprastai prasideda po pasėlių deklaracijos.

Jei esate mūsų pareiškėjas

Ūkio subjektų fizinės patikros, kai vykstama į gamybos vietą, šiuo laikotarpiu nevykdomos, tačiau sertifikavimo procesai nenutrūksta.

Patikros, kurias galima atidėti, yra nukeliamos vėlesniam laikui.

Ūkio subjektams, kurių patvirtinamųjų dokumentų galiojimas baigiasi artimiausiu metu, jei jie sutinka ir jeigu taikant nuotolinio tikrinimo metodus bus surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių įsitikinti, jog sertifikuojama ūkio subjekto veiklos valdymo sistema yra veiksminga, yra atliekamas nuotolinis dokumentinis patikrinimas.

Sertifikavimo dokumentų galiojimas po nuotolinio tikrinimo ir jo rezultatų įvertinimo gali būti pratęstas laikotarpiui iki 6 mėnesių, per kurį turės būti atliktas fizinis patikrinimas, kai vykstama į gamybos vietą. Dėl šio papildomo dokumentinio tikrinimo sertifikavimo darbų kaina nesikeis ir ūkio subjektai mokės įprastą sertifikavimo darbų įkainį.

Dėl patikrinimų atidėjimo ar vertinimo nuotoliniu būdu su ūkio subjektais bus susisiekta jų nurodytais kontaktais. Prašome pagal galimybes bendradarbiauti, teikti būtiną informaciją, reikalingą sertifikavimo procesui užtikrinti.

Jei esate naujas pareiškėjas

Norinčiųjų naujai sertifikuotis paraiškos šiuo metu yra priimamos ir vertinamos. Tačiau patikrinimai atliekami tik tada, jeigu taikant nuotolinio tikrinimo metodus bus surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių įsitikinti, jog sertifikuojama ūkio subjekto veiklos valdymo sistema yra veiksminga.

Tokiu atveju ūkio subjekto veikla gali būti sertifikuojama ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Patikrinimas vietoje turės būti atliktas per šį 6 mėnesių laikotarpį. Jeigu tai nebus atlikta, ūkio subjektas turės teikti paraišką ir bus vertinamas iš naujo.

Ūkio subjektai, kurių veiklos tikrinti nuotoliniu dokumentiniu metodu nėra galimybės, apie tai bus informuoti raštu. Jų veiklos patikrinimas bus atidedamas iki karantino pabaigos.

Jei nutraukėte sertifikuojamą veiklą

Jeigu dėl nepaprastojo įvykio įmonė sustabdė sertifikuojamą veiklą ir patvirtinamojo dokumento pratęsimas nėra aktualus, prašoma apie tai informuoti sertifikavimo įstaigą.

Per 6 mėnesių laikotarpį šie ūkio subjektai turės galimybę atnaujinti savo veiklą – apie tai reikės informuoti sertifikavimo įstaigą, kad būtų atliktas veiklos vertinimas vietoje.

Tais atvejais, kai veikla per 6 mėnesius nebus atnaujinta, ūkio subjekto vykdoma veikla turės būti įvertinama iš naujo, t. y. turės būti pateikiama nauja paraiška dėl sertifikavimo.

VšĮ „Ekoagros“ informacija