Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

DĖL TRĄŠOS PAŠALINIMO IŠ EKOLOGINĖJE GAMYBOJE TINKAMŲ NAUDOTI TRĄŠŲ IR DIRVOŽEMIO GERINIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠO

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Augalininkystės tarnyba) informuoja, kad iš Prancūzijos kompetentingos institucijos gavo įspėjamąjį pranešimą dėl trąšų, pagamintų Kinijoje, kurios yra paženklintos užrašu „leidžiama naudoti ekologinėje gamyboje“ ir turi sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą.
Jose nustatytas didelis kiekis amoniakinio azoto, kurio neturi būti ekologinei gamybai skirtose trąšose ar dirvožemio gerinimo priemonėse (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848).
Augalininkystės tarnyba remdamasi gauta informacija iš Ekologinėje gamyboje tinkamųnaudoti trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių sąrašo, kuris yra skelbiamas tarnybos interneto svetainėje, pašalino informaciją apie AB „Linas agro“ prašymu paskelbtą trąšą „ORGAMAX 12-0-2“.