Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

„EKOAGROS“ – NORIME BŪTI ARČIAU ŽEMDIRBIŲ IR VARTOTOJŲ

Viešoji įstaiga „Ekoagros“, vykdanti ekologinės gamybos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (NKP) sertifikavimą bei kontrolę, 2019-aisiais metais sieks 5 proc. mažinti teikiamų sertifikavimo paslaugų įkainius. Planuojama, kad šiuos įkainius sumažinti leis „Ekoagros“ veiklos optimizavimas ir maksimaliai išnaudojami turimi vidiniai įstaigos resursai.

„Ekoagros“ direktorius prof. dr. Gintautas Labanauskas, kalbėdamas apie šiuos įstaigos planus, pažymėjo, kad „Siekiama kiek įmanoma palengvinti veiklos sąlygas mūsų pareiškėjams. „Ekoagros“ nori prisidėti prie ekologinės gamybos skatinimo, ir įkainių sumažinimas būtų viena iš tokių ūkininkavimo veiklos palengvinimo priemonių“.

„Ekoagros“ šiuo metu išskirtinį dėmesį skiria ir vykdomų patikrų liberalizavimui bei keičia daugelį metų suformuotą požiūrį į įstaigą – siekiama, kad „Ekoagros“ būtų ne tik ūkio subjektų veiklos kontrolierius, kuris taiko poveikio priemones, bet ir pagalbininkas ūkininkams, vykdantiems tokią sudėtingą bei žinių, kompetencijos reikalaujančią ekologinės ir NKP gamybos veiklą.

Įstaiga nepamiršta ir savo darbuotojų – „Ekoagros“ direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į pritaikytas veiklos optimizavimo priemones, sezono metu dėl padidėjusio darbo krūvio darbuotojams mokamas didesnis darbo užmokestis turėtų paskatinti ir darbuotojus dar atsakingiau vykdyti naujo įstaigos požiūrio pagrindu suformuotas darbo funkcijas.

„Ekoagros“ tikslai bei paminėti veiklos planai įgyvendina ir Žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio viziją, kad įstaiga turi teikti prioritetą veiklos sąlygų ekologiškai ūkininkaujantiems lengvinimui ir darbo sąlygų „Ekoagros“ darbuotojams gerinimui.

Taip pat šiuo metu įstaigos vadovas rengia susitikimus su ūkininkus vienijančiomis asociacijomis, socialiniais partneriais, lanko pavienius ūkininkus, o tai padeda išgryninti problemas bei galimus jų sprendimo būdus. „Ekoagros“ direktorius prof. dr. Gintautas Labanauskas pabrėžia: „Norime būti arčiau žemdirbių ir vartotojų, juk visų mūsų bendri siekiai yra tie patys – gyventi kokybiškai sveikesnėje ir švaresnėje aplinkoje“.

„Ekoagros“ taip pat renka ekologinę ir NKP gamybą vykdančių ūkio subjektų rašytinius pasiūlymus, kaip dar būtų galima pagerinti veiklos vykdymo sąlygas bei pačios sertifikavimo įstaigos veiklą, kokių teisės aktų reikalavimų būtų galima atsisakyti ar kokias konkrečias nuostatas būtų įmanoma pakoreguoti, kad, nepažeidžiant pagrindinių ekologinių ir NKP principų, teisėtomis priemonėmis ūkininkavimo veikla taptų paprastesnė ir patrauklesnė.

Gerb. kolegos ūkininkai, laukiame Jūsų pasiūlymų „Ekoagros“ el. pašto adresu ekoagros@ekoagros.lt.