Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

„Ekoagros“ darbo pasiūlymas filialo „Litfood“ finansų ir apskaitos specialistui / specialistei

Viešoji įstaiga „Ekoagros“ (adresas: Laisvės al. 67, Kaunas; įmonės kodas 259925770) –  nuo 1997 m. veikianti ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (NKP) sertifikavimo ir kontrolės srityse įstaiga, kuri nuo 2024 m. sausio 1 d. įgyvendins ir valstybės politikos priemones pagal žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemones ir programas bei administruos valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 4 straipsnio 41 dalies 1 punktu, skelbia konkursą

 

VšĮ „EKOAGROS“ FILIALO „LITFOOD“

FINANSŲ IR APSKAITOS SPECIALISTUI (-EI)

Finansų ir apskaitos specialisto pareigybė skirta įgyvendinti su specialiosios veiklos srities funkcijomis – eksporto skatinimu ir iš Europos žemės ūkio garantijų fondo finansuojamų žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių administravimu – susijusį finansų valdymą ir apskaitos tvarkymą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

·        aukštasis universitetinis išsilavinimas;

·        ne mažesnė kaip vienų metų darbo patirtį finansų ir (arba) apskaitos srityje;

·        analitinis mąstymas ir gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus;

·        laiko planavimo ir užduočių prioretizavimo įgūdžiai;

·        geri darbo pagrindinėmis MS Office paketo programomis įgūdžiai;

·        komunikabilumas, organizuotumas, atsakingumas, savarankiškumas.

 

Darbo funkcijos:

 • organizuoti ir vykdyti įstaigos finansinę ir ekonominę apskaitą, susijusią su specialiąja veiklos sritimi, t. y. eksporto skatinimu, privačiu sandėliavimu bei intervencinių produktų pirkimais-pardavimais;
 • užtikrinti finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą;
 • tikrinti apskaitos dokumentų atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
 • rengti finansines ataskaitas, pažymas ir kitus dokumentus susijusius su specialiąja veiklos sritimi ir teikti vyriausiajam buhalteriui, įstaigos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;
 • vykdyti projekto lėšų finansinę apskaitą;
 • tvarkyti užsienio komandiruočių apskaitą;
 • pagal kompetenciją dalyvauti komisijose ir darbo grupėse, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • pagal kompetenciją tvarkyti atsiskaitymų apskaitą su tiekėjais ir pirkėjais už intervencinius produktus bei privataus sandėliavimo paramą ir užtikrinti, kad ūkinės operacijos būtų tinkamai užfiksuotos apskaitos registruose bei atlikti apskaitos procedūrų atnaujinimą;
 • ruošti ir teikti informaciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos susijusią su specialiąja veiklos sritimi;
 • rengti informacinėje apskaitos sistemoje mokėjimo pavedimus, susijusius su specialiąja veiklos sritimi;
 • vykdyti specialiosios veiklos srities valstybės biudžeto lėšų sąmatos kontrolę bei teikti pasiūlymus dėl sąmatos keitimo vyriausiajam buhalteriui;
 • vykdyti atsiskaitomosios, specialiosios ir valiutinių banko sąskaitų finansinę apskaitą informacinėje sistemoje;
 • vykdyti banko sąskaitos, susijusios su banko paskola apskaitą;
 • išrašyti PVM sąskaitas faktūras susijusias su specialiąja veiklos sritimi;
 • teikti pasiūlymus vyriausiajam buhalteriui dėl su funkcijų įgyvendinimu susijusios veiklos tobulinimo;
 • tvarkyti vedamos finansinės apskaitos dokumentaciją ir teikti archyvui.

Darbo vieta: Vilnius arba Kaunas

Siūlomas atlyginimas: pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) 1679,00 Eur*.

Pareiginės algos koeficientas – 0,94.

Norinčius dalyvauti konkurse prašome per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo datos (iki 2024 m. balandžio 18 d.) pateikti el. būdu Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą šiuos dokumentus*:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas,
 • darbo patirtį pagrindžiančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jei nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 615 75616 arba el. paštu jurgita.trubiliene@ekoagros.lt.

*Siųsdami savo dokumentus Jūs sutinkate, kad VšĮ „Ekoagros“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo įstaigoje tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis.

Skelbimą pagal numerį (suvesti į skelbimo nr. paieškos langelį – 94740) rasite čia:

https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2