Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

„Ekoagros“ įgyvendino pilotinį projektą: nagrinėjamos galimybės patikroms pasitelkti bepiločius orlaivius

Ilgalaikėje perspektyvoje žemės ūkio gamyba bus neabejotinai skaitmenizuota. Jau dabar vis daugiau ūkininkų, žemės ūkio įmonių ir sektoriaus įstaigų pagal galimybes savo veikloje diegia įvairias modernias technologijas. Inovatyvių sprendimų patikroms ieško ir sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“.

Žemės ūkio gamybos sertifikavimas – sudėtingas procesas, kuriam įstaigos specialistai skiria daug savo darbo laiko: planuoja, ruošiasi ir vyksta į patikras, nagrinėja jų rezultatus, renka ir analizuoja įvairius papildomus duomenis. Pastaruosius penkerius metus „Ekoagros“ kontroliuojamas ekologinei gamybai ir nacionalinės kokybės produktams auginti skirtas žemės ūkio plotas kasmet vidutiniškai augo 3,4 proc. ir per 2015–2019 m. laikotarpį iš viso išaugo apie 12 proc. Kita tendencija: nors žemės plotas didėjo, ūkių skaičius po truputį mažėjo (po 0,9 proc. kasmet), bet augo ūkių vidutinis dydis (19 proc., nuo 80 iki 94,9 ha).  

„Ekoagros“ praėjusiais metais įgyvendino pilotinį projektą, skirtą išsiaiškinti galimybes pasitelkti ūkių patikroms bepiločius orlaivius ir taip padidinti patikrų efektyvumą. Siekta išsiaiškinti dvi potencialias galimybes: pasitelkti bepiločius orlaivius pagrindinėms kasmetinėms patikroms, kurių metu patikrinami visi kontrolės sistemoje esantys ūkiai, ir padidintos rizikos ūkių patikroms, vykdomoms lygiagrečiai su pagrindinėmis. Didesnės rizikos ūkiai sudaro apie 12 proc. visų sertifikuotų ūkio subjektų (apie 2 proc. rizikingos kategorijos augalų ir apie 10 proc. ūkių pagal istorinius pažeidimus). Padidintos rizikos ūkių plotas siekia apie trisdešimt tūkst. hektarų. 2020 m. papildomai patikrinti 62 ūkiai rizikingų augalų ir 123 ūkiai pagal rizikos kriterijus.  

Įgyvendinant projektą buvo atlikti bandomieji skrydžiai įstaigos parinktuose laukuose Utenos ir Varėnos rajonuose. Jų metu surinkti duomenys iš 22 sertifikuotų sklypų, sudarančių 47 ha, kuriuose auginama apie 14 skirtingų kultūrų, įskaitant ir rizikingus augalus. Tikslas buvo nustatyti, kaip pasitelkus bepiločius orlaivius būtų galima įvertinti pasėlių, augalų būklę, tankumą, identifikuoti įtartinas vietas, iš kurių būtų imami dirvožemio ar augalų mėginiai tyrimams arba kurias atidžiau patikrintų atvykę tikrintojai.

Projekto vadovas – I sertifikavimo skyriaus vadovas Virginijus Masionis įvertinęs projekto rezultatus ir atlikęs nufotografuotų laukų analizę sako, jog pasitelkus bepiločius orlaivius galima įvertinti laukų agrarinę būklę, laukų konfigūraciją, atokesnius sunkiau prieinamus plotus, suaugusių augalų tankumą soduose bei uogynuose. Tai būtų naudinga pagalbinė priemonė tikrintojams pasiruošti patikrai, nes jie galėtų geriau susiplanuoti patikros laiką, žinotų, kuriuos laukus reikia patikrinti atidžiau ir situaciją išsamiau aprašyti protokole. Būtų optimizuojama mėginių atranka. Be to, tai ir veiksminga prevencinė priemonė.

Pasak „Ekoagros“ direktorės Virginijos Lukšienės, bepiločių orlaivių pasitelkimas – tai galimybė pagerinti paslaugų kokybę. Būtų detaliau apžiūrimi plotai, didėtų patikrų tikslumas, būtų racionaliau ir optimaliau planuojamos patikros. Be galimybės efektyvinti veiklą, paminėtina nauda aplinkai naudojant mažiau taršias, draugiškas gamtai technologijas.

„Šitas etapas yra tik pirminis. Toliau vykdoma gilesnė tiek bepiločių orlaivių pasitelkimo, tiek būtinųjų investicijų analizė. Išsirinkus tinkamiausią bei optimaliausią variantą ir priėmus sprendimą pradėti naudoti patikrose bepiločius orlaivius, bus informuoti įstaigos pareiškėjai ir visuomenė“, – sako įstaigos vadovė.

VšĮ „Ekoagros“ informacija