Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

„Ekoagros“ kasmetinių patikrų sezoną pradėjo 25 jubiliejinių ąžuoliukų sodinimu VDU ŽŪA giraitėje

Kiekvienais metais „Ekoagros“ darbuotojai prieš prasidedant kasmetinėms ekologinės gamybos patikroms susirenka į sertifikavimo sezono pradžios renginį – aptarti tais metais laukiančių darbų ir iššūkių.

Šiemet sertifikavimo sezonas ypatingas – jubiliejinis 25-asis: prieš ketvirtį amžiaus Kaune buvo įsteigta pirmoji Baltijos šalyse ekologiškų produktų sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“. Tad ir sezono pradžios renginys surengtas kitoks bei išskirtinis.

„Mūsų įstaiga džiaugiasi veiklos augimu, didžiuojasi plėtros pasiekimais per tuos 25 metus, tačiau geriausias sėkmės įrodymas – tai suburta stipri profesionalų komanda. Įstaigos darbuotojai yra didžiausias įstaigos turtas ir bet kokio augimo sąlyga bei potencialas. Todėl ir buvo nuspręsta pradedant sertifikavimo sezoną kartu įgyvendinti darbuotojų idėją – minint įstaigos jubiliejų pasodinti 25 ąžuoliukus,“ – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.

Idėją įgyvendinti ir paversti realybe padėjo VDU Žemės ūkio akademijos bendruomenė: gegužės 16-ąją 25 jubiliejiniai „Ekoagros“ ąžuoliukai buvo pasodinti VDU ŽŪA ąžuoliukų giraitėje. Ir tai yra simboliška ir prasminga vieta, nes būtent šioje mokslo įstaigoje susiformavimo ekologinio ūkininkavimo Lietuvoje užuomazgos, buvo įkurta pradininkų organizacija – Ekologinės žemdirbystės asociacija „Gaja“, imta rūpintis ekologinio ūkininkavimo propagavimu ir plėtojimu, o vėliau iškilo ir poreikis ekologinės gamybos ūkius sertifikuoti, tad įkurta ir sertifikavimo įstaiga.

Ąžuoliukus padovanojo Akademija, sodino „Ekoagros“ darbuotojai, talkino žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, Akademijos bendruomenė – Miškų ir ekologijos fakulteto, Verslo ir socialinės partnerystės centro darbuotojai. „Ekoagros“ darbuotojams gausus garbių svečių būrys – tai jų ilgamečio darbo įvertinimas ir pripažinimas.

Svečiai ne tik padėjo sodinti, bet ir pasveikino įstaigą jubiliejaus proga. Žemės ūkio ministras dėkojo už profesionalumą, pažangumą, veikimą išvien siekiant bendro tikslo. „Ekoagros“ sertifikatas ir aukšta kokybė šiandien Lietuvoje yra sinonimai“, – sakė ir Akademijos kanclerė. – Jūsų ir mūsų tikslas bendras – remiantis mokslo žiniomis kurti žalią, tvarią ir turtingą Lietuvos ateitį bei siekti agrosektoriaus lyderystės Europoje ir pasaulyje.“

„Ekoagros“ informacija