ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

„Ekoagros“ kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimo išaiškinimo

Šiandien, sausio 18 d., VšĮ „Ekoagros“ kreipėsi raštu į Žemės ūkio ministeriją dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-965 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių (toliau – EŽŪT) patvirtinimo“ pakeitimo“ išaiškinimo.

Visų pirma, minėti EŽŪT pakeitimai taikomi atgaline data, o keliolika VšĮ „Ekoagros“ 2018 m. priimtų sprendimų dėl pareiškėjams taikomų poveikio priemonių, nustačius ekologinės gamybos pažeidimų, šiuo metu yra apskųsti „Ekoagros“ apeliacinei komisijai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir regionų apygardos administraciniams teismams. Susidaro situacija, kad kol sprendimai nėra įsiteisėję administracinėse bylose, keisti šių apskųstų „Ekoagros“ sprendimų iš esmės negalima. Todėl rašte prašoma paaiškinti, kaip pakeistos EŽŪT nuostatos, įsigaliojančios atgaline data, turėtų būti pritaikytos pareiškėjų apskųstiems sprendimams.

Po EŽŪT keitimo yra iš esmės keičiamos kai kurios sąlygos pareiškėjams. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais laukai, kuriems, nustačius ekologinės gamybos pažeidimų, anksčiau būtų iš naujo taikomas pereinamasis laikotarpis, po EŽŪT pakeitimo turi būti nesertifikuojami, t. y. jiems nutruks ekologinės gamybos kontrolė ir jie taps įprastinės gamybos laukais. Kitais atvejais peradministruojant gali atitinkamai mažėti sertifikuojamas plotas, o už tai pareiškėjams irgi gresia sankcijos. Taigi tokiais EŽŪT pakeitimais yra bloginama ūkio subjektų padėtis. Ir tai tik keletas pavyzdžių. Neaiškumų, kaip po EŽŪT pakeitimų elgtis sertifikavimo įstaigai, yra ir daugiau.  

Be to, Vyriausybės 2014 m kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 patvirtintose teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse nustatyta, kad teisės akto projektas neturi sudaryti išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas, jame neturi būti spragų ar nuostatų, leidžiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą. Šis EŽŪT pakeitimas negalėjo būti teigiamai įvertintas antikorupciniu požiūriu, nes ūkio subjektams sukuria nevienodas sąlygas, o ir turi esminių spragų.

VšĮ „Ekoagros“ informacija