ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

„Ekoagros“ taryba pritarė neatitikčių vertinimo procedūrai

Gegužės 31 d. įvyko „Ekoagros“ tarybos posėdis. Jo metu aptarti poveikio priemonių, taikomų sertifikavimo įstaigai nustačius neatitiktis ekologinės gamybos reikalavimams, pasikeitimai naujam sertifikavimo sezonui.

„Aptarus atskirus diskutuotinus punktus, buvo priimti konstruktyvūs sprendimai, labiausiai atitinkantys visų suinteresuotų šalių lūkesčius“, – sako „Ekoagros“ direktorius dr. Gintautas Labanauskas.

Neatitikčių vertinimo procedūra nustato bendrą įstaigos taikomų poveikio priemonių tvarką, kai ekologinės gamybos ūkiai ar įmonės ir ekologiškos produkcijos perdirbimo, tvarkymo ūkiai ar įmonės neatitinka ekologinei gamybai keliamų reikalavimų.

Taryba pritarė įstaigos pateiktam neatitikčių vertinimo procedūros projektui. Patvirtinus direktoriaus įsakymu, neatitikčių vertinimo procedūra, neatitikčių lygiai ir poveikio priemonės bus paskelbta „Ekoagros“ interneto svetainėje (pagal atskiras sertifikavimo sritis – skyrelyje „Procedūros“).

Pirminės ekologinės gamybos patikrų sezonas prasidės iškart pasibaigus pasėlių deklaravimui. Perdirbimo ir prekybos veiklų patikros vyksta ištisus metus.

„Ekoagros“ informacija