Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta nauja „Ekoagros“ taryba

Žemės ūkio ministro rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 3D-541 trejiems metams patvirtinta nauja „Ekoagros“ taryba.

Taryba yra patariamasis kolegialus valdymo organas, kurio tikslas – analizuoti įstaigos veiklą ir teikti pasiūlymus direktoriui bei dalininkų susirinkimui dėl veiklos tobulinimo. Ji svarsto ir vertina įstaigos pateiktą medžiagą apie veiklą, teikia siūlymus dėl prioritetinių veiklos plėtojimo krypčių, teikia siūlymus įstaigos veiklos strategijai, vykdo kitas funkcijas.

Siekiant užtikrinti interesų pusiausvyrą, taryba sudaroma iš 8 narių: 2 nariai iš mokslo institucijų, 2 iš valdžios institucijų, 2 iš produktų gamintojų ir 2 iš produktų vartotojų.

Naujojoje taryboje mokslui atstovaus Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė ir Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijų katedros vedėja Loreta Bašinskienė.

Valdžios institucijoms – Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Saulius Jasius ir Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus vedėjas Antanas Venckus.

Vartotojams – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Adomaitytė ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos prezidentė Alvita Armanavičienė.

Gamintojams – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos ekspertė Zofija Cironkienė ir Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininko pavaduotoja Kristina Kazlauskaitė.

Tarybos pirmininkė – VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė.