Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Ekologinės gamybos apimtys Lietuvoje per praėjusius metus keitėsi nežymiai

Sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ kontrolėje 2019 m. buvo 2429 pirminės gamybos ekologiniai ūkiai, 303 užsiimantieji ekologiškos produkcijos perdirbimu ar prekyba, 349 ūkio subjektai sertifikavo nacionalinės kokybės produktus ir dar 13 – šių produktų perdirbimą. Ekologiškai dirbamos žemės sertifikuota 246 631 ha, tai sudaro 8,4 proc. nuo viso pernai Lietuvoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto.

Į sertifikavimo ir kontrolės sistemą ūkiai ir įmonės patenka po to, kai pateikia prašymą sertifikuotis, įvertinama ūkio subjekto atitiktis reikalavimams ir sudaroma sutartis. Visuose kontrolės sistemoje esančiuose ūkiuose ir įmonėse vieną kartą per metus atliekama privaloma fizinė planinė patikra. Esant nusiskundimams ar kilus įtarimui dėl galimų pažeidimų atliekama neplaninė patikra be įspėjimo.

Pernai buvo sertifikuoti 2429 pirminės gamybos ekologiniai ūkiai. Į šį skaičių patenka sertifikuojantys ekologinę augalininkystę, gyvulininkystę, žuvininkystę ir laukinės augalijos rinkimo veiklą. Ekologiškai dirbamos žemės plotas buvo 246 631 ha (kartu su akvakultūros plotu). Nuo viso 2019 m. Lietuvoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto (2 926 751 ha) tai sudaro 8,4 proc. Lyginant su 2018 m., žymių pokyčių pirminėje ekologinėje gamyboje nėra – sertifikuota 2285 ha daugiau žemės, bet mažiau 19 ūkio subjektų. Nors bendras ūkių skaičius šiek tiek sumažėjęs, yra ir 43 nauji pareiškėjai.

Įstaiga taip pat sertifikuoja produktus, gaminamus pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą. Pardavimo vietose šie produktai žymimi ženklu „Kokybė“. 2019 m. sertifikuoti 349 ūkio subjektai (sertifikuojamos dvi veiklos – bičių produktų gamyba ir šviežių vaisių, uogų bei daržovių auginimas). Dar 13 užsiėmė produktų tvarkymu. Lyginant su pernai, nežymiai sumažėjo bendras pareiškėjų skaičius (7 pareiškėjais). Kitas pokytis – daugiau sertifikavosi vaisių, uogų ir daržovių augintojų, bet sumažėjo bitininkų.  

Dar viena „Ekoagros“ sertifikuojama sritis – ekologiškų produktų tvarkyba, t. y. perdirbimas, prekyba, importas. 2019 m. sertifikuoti 303 ūkio subjektai, besiverčiantys 395 veiklomis (kai kurie sertifikuoja ne vieną veiklą). Tvarkybos sertifikavimas stabiliai auga kasmet jau beveik porą dešimtmečių nuo 2002-ųjų, kai buvo sertifikuoti pirmieji 17 ūkio subjektų.

VšĮ „Ekoagros“ informacija