Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Ekologinės gamybos veiklos vykdytojus Žemės ūkio ministerija kviečia į mokymus, kaip naudotis naujomis duomenų bazėmis

Ekologinės gamybos veiklos vykdytojams nuo 2024 m. gegužės 1 d. bus privaloma naudotis naujomis duomenų bazėmis: Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos ir Ekologiškai auginamų gyvūnų ir (arba) ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių.

Balandžio 12 d. 13 val. Žemės ūkio ministerija kviečia į nuotolinius mokymus per TEAMS platformą, kurių metu bus pristatytos šios duomenų bazės (prisijungimo prie mokymų informacija – apačioje).

APIE DUOMENŲ BAZES

  • Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazė (Lietuvai skirtas modulis) pasiekiama interneto adresu https://www.organicxseeds.lt.

Joje bus galima pasitikrinti Lietuvoje siūlomą įsigyti ekologišką ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą, taip pat joje reikės teikti prašymą gauti leidimą naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą. Leidimų ir toliau nereikės gauti augalų dauginamajai medžiagai, kuri Žemės ūkio ministerijos įtraukta į bendrą tų metų leidimą (jis taip pat bus randamas šioje bazėje). Nuo šių metų gegužės 1 d. senoji iki šiol veikusi Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazė bus nebenaudojama.

  • Ekologiškai auginamų gyvūnų ir (arba) ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazė (Lietuvai skirtas modulis) pasiekiama interneto adresu https://organicxlivestock.lt.

Joje bus galima pasitikrinti Lietuvoje siūlomus įsigyti ekologiškus gyvūnus ir akvakultūros gyvūnų jauniklius (žuvis), taip pat paprašyti leidimo dėl neekologiškai išaugintų gyvūnų ir akvakultūros gyvūnų jauniklių (žuvų).

  • Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazė (Europos Sąjungos valstybėms narėms skirtas modulis) pasiekiama šiuo interneto adresu https://www.seeds4organic.eu/rdb.

Veiklos vykdytojai, kurie prekiauja ekologiška arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąja medžiaga, duomenis apie tokią augalų dauginamąją medžiagą gali pateikti adresu https://www.seeds4organic.eu/rdb (Europos Sąjungos valstybėms narėms skirtas modulis), o kurie prekiauja ekologiškais gyvūnais – duomenis apie ekologiškai auginamus gyvūnus arba ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklius (žuvis) gali pateikti adresu https://www.organicxlivestock.lt.

APIE BALANDŽIO 12 D. 13:00 VAL. MOKYMUS

Mokymai vyks šiomis temomis:

  • duomenų apie ekologišką arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąja medžiagą, ekologiškus gyvūnus arba ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklius (žuvis) pateikimas prisijungus prie naujų duomenų bazių;
  • leidimų gavimas neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos ir neekologiškų gyvūnų naudojimui (leidimai bus išduodami internetu, prisijungus prie naujų duomenų bazių).

Mokymų metu Žemės ūkio  duomenų centro specialistai pristatys, kokius veiksmus turi atlikti veiklos vykdytojai, kurie prekiauja ekologiška arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąja medžiaga, ekologiškais gyvūnais arba ekologinės akvakultūros gyvūnų jaunikliais (žuvimis), ar nori įkelti duomenis į duomenų bazes.

VšĮ „Ekoagros“ specialistai pristatys, kokius veiksmus duomenų bazėse turi atlikti veiklos vykdytojai, ketinantys gauti leidimus naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą, neekologiškai užaugintus gyvūnus, neekologiškai augintus akvakultūros gyvūnus (žuvis).

Mokymus moderuos Žemės ūkio ministerijos specialistai. Bus daromas įrašas.

Prisijungimas prie mokymų per TEAMS platformą:

Prisijungti prie susitikimo  

Susitikimo ID: 395 763 016 982

Slaptasis kodas: D7jMKd