Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Organizuojami nemokami Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymai kovo ir gegužės mėn.

LSMU Veterinarijos akademija organizuoja nemokamus 3 dienų (24 ak. val.) mokymo kursus „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (trečią dieną ekskursija į pažangius ūkininkų ūkius). Kursų datos kovo ir gegužės mėn.

Ekologinė gamyba turi būti vykdoma laikantis Ekologinės gamybos taisyklių, kurios reglamentuoja ekologinės gamybos veiklos reikalavimus visais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais, ekologinės gamybos oficialią kontrolę ir kt. Taisyklės taikomos veiklos vykdytojams, vykdantiems ekologinės gamybos veiklą.

Mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas - suteikti žinių apie šių taisyklių reikalavimus, sertifikavimo sistemą, ekologinės žemdirbystės sistemoje naudojamas technologijas. Baigęs mokymo programos kursą, dalyvis geba organizuoti ekologinę gamybą savo ūkyje, įvertinti dirvožemio savybes ir pasirinkti tinkamą ūkio specializaciją, augalų veisles, planuoti pašarų bazę pagal pasirinktą gyvulininkystės specializaciją, pateikti reikalingus dokumentus sertifikavimo įstaigai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Kursų laikas: pradžia 9 val., pabaiga 15 val.

Datos:

2023 m. kovo 23, 24 d. ir gegužės 30 d. Telšių rajono savivaldybės Luokės seniūnijos salėje, Kuršėnų g. 1, Luokės mstl., Telšių r. sav.

2023 m. kovo 23, 24 d. ir gegužės 30 d. Rietavo rajono savivaldybės Tverų seniūnijos salėje, Žemaičių a. 8, Tverai, Rietavo r. sav.

2023 m. kovo 27, 31 d. ir gegužės 26 d. Šilalės rajono savivaldybės Tenenių seniūnijos salėje, Nepriklausomybės g. 39, Teneniai, Šilalės r. sav.

2023 m. kovo 27, 31 d. ir gegužės 26 d. Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių seniūnijos salėje, Žygaičių g. 27, Tauragės r. sav.

2023 m. kovo 29, 30 d. ir gegužės 31 d. Biržų rajono savivaldybės salėje, Vytauto g. 59, Biržai.

2023 m. kovo 29, 30 d. ir gegužės 31 d. Pasvalio savivaldybės salėje, Vytauto Didžiojo a. 1,  Pasvalys.

2023 m. gegužės 25 d. Akmenės rajono savivaldybės Akmenės seniūnijos salėje, Sodo g. 5, Akmenė sav.  

2023 m. gegužės 25 d. Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų seniūnijos salėje, Gedimino g. 4A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.  

Kursų dalyviai turi žinoti savo žemės ūkio valdos kodą ir asmens kodą.

Išklausiusiems kursus bus išduoti Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos 24 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Būtina išankstinė registracija. Išankstinė registracija vykdoma ir papildoma informacija apie kursus teikiama tel. 8 685 55290 arba el. paštu nijole.kazemekaite@lsmuni.lt.