ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo kursai spalį

Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti privalo turėti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą.

Sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“ privalomų Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo kursų baigimo pažymėjimą reikia pateikti iki einamųjų metų spalio 15 d.

Turint išsilavinimą, kuris yra lygiavertis nustatytam privalomajam, galima kreiptis į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu (daugiau informacijos: www.litfood.lt arba Mokymų organizavimo skyriaus specialistas Tomas Didžiulis, tel. 8 618 41 969, el. p. t.didziulis@litfood.lt).

Nepateikus sertifikavimo įstaigai šių kvalifikacijos dokumentų, ekologinė gamyba einamaisiais metais nesertifikuojama.

Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymų tikslas – perteikti ūkininkui mokslinėmis praktinėmis žiniomis pagrįstas ekologinio ūkininkavimo rekomendacijas, ekologinės gamybos esmę ir supažindinti su pagrindiniais ekologinio ūkininkavimo reikalavimais.

Spalio mėnesį nemokami kursai pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą vyks Kauno, Kėdainių, Jurbarko, Tauragės, Pasvalio, Pakruojo, Vilkaviškio, Šakių rajonuose (žiūrėti mokymo kursų grafiką žemiau). Mokymai yra 3 dienų trukmės, juos sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Lektoriai: Bronius Bakutis, Daiva Baltramaitytė, Rasa Karklelienė ir Žilvinas Šolys. Kursus pagal projektą organizuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Daugiau informacijos apie kursus ir registruotis: administratorė Nijolė Kažemėkaitė, tel. (8 37) 36 33 23, mob. 8 679 91 390.

Ekologinio_ūkininkavimo_pagrindų_mokymų_spalio_mėn._grafikas_3.xlsx