ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo kursai Vilniaus ir Alytaus r.

Spalio mėnesį nemokami mokymo kursai pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą (396185007) vyks Vilniaus ir Alytaus rajonuose. Mokymai yra 3 dienų 24 akad. val. trukmės (teorija ir praktika).

2019-10-01–2019-10-03 kursai vyks Vilniaus r. adresu: Vilniaus rajono savivaldybė, Rinktines g. 50, Vilnius.

2019-10-07–2019-10-09 kursai vyks Alytaus r. adresu: Alovės karčiama Vilniaus 40, Poteronių kaimas, Alytaus seniūnija.

Kursus pagal projektą „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas gyvulininkystės ir ekologinio ūkininkavimo srityse“ organizuoja VšĮ „Mokslinės paslaugos“.

Daugiau informacijos: mob. tel. 8 681 00 603, el. paštu mokymai@mpaslaugos.ltFacebook puslapyje mokymaiukininkams.

Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti privalo turėti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą. Sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“ privalomų Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo kursų baigimo pažymėjimą reikia pateikti iki einamųjų metų spalio 15 d. Nepateikus sertifikavimo įstaigai šių kvalifikacijos dokumentų, ekologinė gamyba einamaisiais metais nesertifikuojama.