ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Ekologiški maisto produktai ant kiekvieno stalo – ekologinio ūkininkavimo ateities siekiamybė

IFOAM EU (Tarptautinės ekologinio žemės ūkio judėjimo federacijos Europos regioninės grupės) organizuojamas Europos ekologijos kongresas – tai kasmetinis ekologijos bendruomenės renginys, kuriame ES institucijų atstovai, mokslininkai, ūkininkai, sertifikavimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai iš visos Europos diskutuoja apie ekologinio žemės ūkio aktualijas, perspektyvas, problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Kongrese dalyvavo VšĮ „Ekoagros“ direktorius Gintautas Labanauskas, direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Šimkūnas ir plėtros vadovė Virginija Lukšienė.

Šiemet kongresas vyko Austrijoje, Vienoje, ir buvo organizuotas kartu su Austrijos ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų asociacija BIO AUSTRIA, turinčia 12500 narių.

Daugiausia dėmesio renginyje skirta tvaraus ir inovatyvaus ekologiško žemės ūkio bei maisto pramonės plėtros skatinimo temai ir ES bendrajai žemės ūkio politikai.

Kongrese aptartos ES ekologinės gamybos ateities perspektyvos, naujojo ekologinės gamybos reglamento įgyvendinimas. Pranešėjai dalijosi gerąja patirtimi ES valstybėse narėse, pristatyta informacija apie privačias iniciatyvas ekologinio žemės ūkio sektoriuje.

Dalyviai diskutavo apie ekologinio ūkininkavimo svarbą Europoje išsaugant biologinę įvairovę, ekosistemas ir užtikrinant kokybiško maisto tiekimą vartotojams. Akcentuotas poreikis vis didesnį dėmesį skirti mokslui, vartotojų švietimui, privačioms iniciatyvoms, sektoriaus dalyvių verslumo skatinimui ir sąžiningos kainos nustatymui.

Plenariniame posėdyje „Ekologiški maisto produktai ant kiekvieno stalo – maisto ir ekologinio ūkininkavimo ateitis, transformuojantis požiūris į būsimą bendrosios žemės ūkio politiką“ dalyviai daugiausia dėmesio skyrė pagrindiniams būsimos bendrosios žemės ūkio politikos peržiūrai. Šiandien ekologinis žemės ūkis atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant, kad Europos žemdirbystė būtų tvaresnė. Daugelis ūkininkų jau tiekia viešąsias gėrybes – gerina dirvožemio ir vandens kokybę arba didina biologinę įvairovę Europos regionuose.

Būsimoje bendrojoje žemės ūkio politikoje sukuriant tinkamas paskatas ir subalansuotą biudžetą po 2020 m. dar daugiau ūkininkų galėtų prisidėti prie aplinkos apsaugos, klimato kaitos prevencijos ir kaimo plėtros iniciatyvų. Pasak kongreso dalyvių, ūkininkai turi visas prielaidas tapti stipriais ekologiniais verslininkais, jei būtų garantuota, kad 70 proc. bendrosios žemės ūkio politikos lėšų būtų skirta siekti klimato ir aplinkos apsaugos.

VšĮ „Ekoagros“ informacija