Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Ekologiški produktai – ant kiekvieno stalo

„Ekoagros“ šiandien sukvietė žiniasklaidos atstovus į spaudos pusryčius „Ekologiški produktai – ant kiekvieno stalo“. Renginio metu pristatytos sertifikavimo įstaigos veiklos gairės ir artimiausi planai.

„Ekoagros“ direktoriumi dr. Gintautas Labanauskas dirba daugiau nei mėnesį. Veiklos programoje, kurią pristatė dalyvaudamas konkurse į įstaigos vadovo pareigas, pagrindiniais uždaviniais įvardijo sertifikavimo proceso skaidrumo didinimą, įstaigos veiklos optimizavimą, veiklos sąlygų įstaigos pareiškėjams – ūkininkams ir įmonėms lengvinimą, vartotojų pasitikėjimo ekologine gamyba bei ekologiškais produktais didinimą, vartojimo skatinimą ir kt. Kaip šiuos uždavinius planuojama įgyvendinti, įstaigos vadovas pasakojo renginio metu. Renginyje taip pat dalyvavo „Ekoagros“ kokybės vadovas Tomas Demikis ir teisininkė Aistė Tomkienė.

Žemės ūkio ministras: lengvinti veiklos sąlygas ekologiškai ūkininkaujantiems ir gerinti darbo sąlygas darbuotojams

Kiekvienai veiklai visų pirma reikalingos palankios sąlygos. Ūkininkams ir įmonėms, gaminantiems ekologinę produkciją, turi būti paranku ir palanku rinktis šį gamybos būdą. Žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio nuomone, „Ekoagros“ prioritetinės kryptys turi būti veiklos sąlygų ekologiškai ūkininkaujantiems žmonėms lengvinimas ir darbo sąlygų „Ekoagros“ darbuotojams gerinimas.

Įgyvendindama pirmąją užduotį „Ekoagros“ taps labiau patariančia, šviečiančia, mokančia ir ūkininkui padedančia institucija. Ekologinė gamyba yra ypatinga ir sudėtinga sritis – ja užsiimti reikia specifinių ūkininkavimo, gamybos žinių, išmanyti reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pačiam ūkininkui be specialistų pagalbos tą padaryti yra gana sudėtinga.

Veiklos sąlygų įstaigos pareiškėjams (ūkininkams ir įmonėms) lengvinimas

Vienas iš pirmųjų direktoriaus darbų šioje įstaigoje – inicijavimas susitikimų su asocijuotomis organizacijomis, vienijančiomis žemės ūkio produkcijos augintojus, perdirbėjus ir prekiautojus, taip pat įvairiomis kitomis, kurių atstovavimo sfera siejasi su ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų gamyba, realizacija ar vartojimu. Šių susitikimų tikslas – išklausyti pasiūlymus, ką reikėtų sertifikavimo ir kontrolės veikloje tobulinti. Tada apibendrinti siūlymais ir kartu su Žemės ūkio ministerija, kuri įgyvendina įstaigos savininko teises ir pareigas, rasti optimaliausius sprendimus.

Šiuo metu ūkiai ir įmonės skundžiasi, kad sertifikavimo procesas trunka ilgai, o įstaigos darbuotojai daug laiko praleidžia sertifikuojamame objekte. Šis klausimas jau yra sprendžiamas. Yra nagrinėjami ekologinę gamybą reglamentuojantys teisės aktai ir ruošiami teisės aktų pakeitimai. Taip pat planuojama didinti operatyvumą, skaitmenizuoti paslaugas, kuo plačiau pasitelkti informacines technologijas. Didinti darbuotojų kvalifikuotumą.

Pasitikėjimo ekologine gamyba bei ekologiškais produktais didinimas, vartojimo skatinimas

Visame pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje ekologiškų, aukštos kokybės maisto produktų paklausa auga. Vartotojai vis labiau domisi produktų kilme, sertifikavimu, ženklinimu. Dar vienas iš „Ekoagros“ tikslų – įvairiomis priemonėmis didinti pasitikėjimą ekologine gamyba, ekologiškais produktais ir skatinti vartojimo Lietuvoje augimą.  

Šiuo klausimu jau yra atliktas Seimo Kaimo reikalų komiteto, vadovaujamo Andriejaus Stančiko, didelis darbas ir parengtas sprendimas dėl maisto grandinės tobulinimo ir ekologiškų produktų vartojimo skatinimo viešojo maitinimo įstaigose. „Ekoagros“ dirbs pagal komiteto gaires ir džiaugiasi galimybe prisidėti prie rekomendacijų įgyvendinimo.

Įstaigos veiklos optimizavimas

Visiems šiems išvardytiems uždaviniams pasiekti reikia stiprinti įstaigos žmogiškuosius išteklius – papildyti komandą stipriais įvairių sričių specialistais, kelti kvalifikaciją esamų darbuotojų. Taip pat bus gerinamos darbuotojų darbo sąlygos.

„Ekoagros“ informacija