Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Ekologiškų produktų parodai ir kongresui „Biofach“ pasibaigus: svarbiausios temos, įžvalgos ir kryptys ateičiai

„Kongrese, kai ir kasmet, aptartos įvairios temos, turinčios didelę įtaką ekologinei gamybai, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė. – Tačiau kelios tarp daugybės jų yra reikšmingesnės ir išskirtinos kaip aktualiausios šiuo metu.“

Pirmoji aktuali tema – ekologiškų produktų vidaus vartojimo ir viešojo maitinimo skatinimo svarba, kaip garantas ekologiškų produktų rinkai augti nacionaliniuose lygiuose. „Daugelio šalių politikai jau nutiesė kelią didesniam ekologiškų maisto produktų vartojimui maitinimo įstaigose. Lietuvoje šiuo metu taip pat jau svarstomos naujos schemos viešuosiuose pirkimuose prioritetą teikiant ekologiškiems produktams, sudaromos darbo grupės vidaus vartojimui ir viešajam maitinimui skatinti“, – sako V. Lukšienė.

Tarp kitų svarbių temų – naujų genominių metodų atsekamumo užtikrinimas. Kelianti nerimą cheminės maisto pramonės grėsmė turi būti suvaldyta politiniu lygmeniu ir ekologinis sektorius privalo būti apsaugotas.

Taip pat pabrėžta ES paramos ūkininkams svarba, kad finansavimas būtų proporcingas jų tiekiamoms viešosioms naudoms – bioįvairovės didinimui, aplinkosaugai, kaimo plėtrai, darbo vietų užtikrinimui.

Akcentuota priemonių vartotojams apsaugoti nuo „žaliojo smegenų plovimo“ ir ekologiškų produktų išskirtinumui pabrėžti reikšmė.

Pristatytas Research Institute of Organic Agriculture FiBL leidinys „Ekologiškų produktų pasaulis“, kuriame pateikiamas platus ir išsamus pasaulio ir Europos ekologinio sektoriaus vaizdas.

Šių metų kongreso tema buvo moterų transformacinės ir kūrybinės galios iškėlimas maisto sektoriuje. O pirmą kartą parodos metu IFOAM Organics Europe surengtoje „Verslo dienoje“ susitiko pirmaujančių ekologinės gamybos įmonių vadovai, vadybininkai ir kiti aukšto lygio sektoriaus atstovai. Jie dalijosi patirtimi, kaip sušvelninti krizes ir spręsti iššūkius, pradedant ekologinės gamybos subjektams tenkančios naštos mažinimu, baigiant aktyvesniu bendradarbiavimu su jaunimu ir augalinės kilmės maisto produktų judėjimais.

Be kongreso, kaip visada, vyko ir didžiausia pasaulyje ekologiškų maisto produktų ir natūralios bei ekologiškos asmens higienos prekių paroda. Iš viso joje dalyvavo 2550 dalyvių iš 128 šalių. Šiais metais „Ekoagros“ filialo „Litfood“ organizuotame Lietuvos stende dalyvavo 9 maisto produktų ir gėrimų gamintojai.

„Ekoagros“ informacija