Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimai

Kas yra šie apdovanojimai?

Ekologinė gamyba atlieka labai svarbų vaidmenį siekiant Europos žaliojo kurso, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategijos tikslų. Dėl to Komisija iškėlė tikslą iki 2030 m. pasiekti, kad 25 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės būtų ūkininkaujama ekologiškai ir gerokai padidėtų ekologinės akvakultūros mastas.

Kad padėtų pasiekti šį tikslą, Komisija 2021 m. kovo mėn. priėmė Ekologinės gamybos plėtros veiksmų planą. Jame numatoma kasmet teikti apdovanojimus, kuriais būtų pripažįstami laimėjimai ekologinės vertės kūrimo grandinėje. Tokie apdovanojimai bus pirmą kartą įteikti 2022 m.

ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimus drauge organizuoja Europos Komisija, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Europos regionų komitetas, COPA-COGECA ir „IFOAM Organics Europe“.

Apdovanojimų kategorijos ir ceremonija

ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimų schemą sudaro septynios kategorijos ir aštuoni apdovanojimai. Jais išreiškiamas pripažinimas skirtingiems ekologinės gamybos vertės grandinės subjektams, parengusiems puikų novatorišką tvarų ir įkvepiantį projektą, suteikiantį realią pridėtinę vertę ekologinei gamybai ir vartojimui.

Apdovanojimų ceremoniją bus surengta 2022 m. rugsėjo 23-iąją – ES ekologiškų produktų dieną. Jei aplinkybės leis surengti fizinę apdovanojimų ceremoniją, nugalėtojai apdovanojimų atsiimti bus pakviesti į Briuselyje vyksiantį renginį. Prie šio renginio prisidės Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, COPA-COGECA ir „IFOAM Organics Europe“ atstovai. Nugalėtojai galės savo projektus pristatyti plačiajai visuomenei.

Apdovanojimų kategorijos: 1) geriausia ekologiniu ūkininkavimu besiverčianti ūkininkė ir geriausias ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantis ūkininkas; 2) geriausias ekologiškas regionas; 3) geriausias ekologiškas miestas; 4) geriausias ekologiją puoselėjantis regionas; 5) geriausia ekologiška MVĮ; 6) geriausias ekologiškų maisto produktų mažmenininkas; 7) geriausias ekologiškas restoranas.

Paraiškų teikimas

Paraiškas internetu galite teikti iki 2022 m. birželio 8 d. Pareiškėjams bus užduota uždarų orientacinių klausimų, kai kurie iš jų buvo parengti atsižvelgiant į keturis ekologinės gamybos principus ir į tvarumo ramsčius. Tie klausimai padės pareiškėjams geriau struktūruoti savo atsakymus, o vertinimo komisija galės gauti daugiau informacijos apie pareiškėjus. Atsakymų į atvirus klausimus ilgis ribojamas.

Paraiškas gali teikti visi ekologinės vertės kūrimo grandinėje dalyvaujantis subjektai ar institucijos, parengę dėmesio vertą projektą, kuriuo prisidedama prie didesnio ekologinių produktų įperkamumo ir (arba) prieinamumo ES. Projekto vykdytojai turi būti įsisteigę arba gyventi ES. Paraiškos turi būti teikiamos viena iš oficialiųjų ES kalbų, o projektai turi būti vykdomi ES.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_lt

Parengta pagal EK informaciją